Spring til indhold

Få erfaring både under og efter dine studier

Freelance­arbejde

Én af dine muligheder for at få erfaring som studerende og nyuddannet er ved at løse opgaver som freelancer. Men hvad vil det sige at være freelance? Hvordan kommer du i gang? Og hvad med alt det mere lavpraktiske ift. løn, regnskaber, skat, SU osv.?

Få erfaring både under og efter dine studier

Freelance­arbejde

Én af dine muligheder for at få erfaring som studerende og nyuddannet er ved at løse opgaver som freelancer. Men hvad vil det sige at være freelance? Hvordan kommer du i gang? Og hvad med alt det mere lavpraktiske ift. løn, regnskaber, skat, SU osv.?

Fordele og ulemper

Det giver en masse frihed at være freelancer, men kan også være udfordrende, da du selv skal arbejde for at skaffe opgaver, og du sjældent får en tæt kollegial relation til dem, du arbejder sammen med, fordi du typisk ikke er der så længe. Til gengæld kan du hurtigere opbygge et stort netværk. 

Er det det samme som at være iværksætter?

Som freelancer er du ikke nødvendigvis iværksætter, fordi du ikke nødvendigvis har vækst, udvikling og skalering af en forretning som dit formål. Din agenda er mere at bestemme over egne opgaver og ikke være ”bundet” til én arbejdsplads. 
Er du interesseret i iværksætteri, kan du læse mere hos AAU Student Entrepreneurship 

Hvad vil det sige at være freelancer?

Når du er freelancer, agerer du som en lille privat virksomhed (en slags enmands-konsulenthus), og løser større eller mindre opgaver for virksomheder og organisationer. 

Du er ikke ansat og fast tilknyttet til én arbejdsplads. Du vil typisk være ansat på kontraktbasis ud fra en fast defineret opgave eller en fast tidsramme. Når opgaven er løst og kontrakten opfyldt, er det videre til næste opgave, måske i samme virksomhed, men som oftest et helt andet sted.  

Hvor finder jeg freelanceopgaver?

Der er flere muligheder for at finde freelanceopgaver:

  • Der findes decidere freelance-jobportaler. Her kan du registrere dig med en profil og byde ind på opgaver, der matcher dine kompetencer. 
  • Netværk og anbefalinger er også en god måde at komme i spil til freelanceopgaver. 
  • På LinkedIn kan du: 
    • Gøre det tydeligt i din profil, at du tilbyder dig som freelancer og inden for hvilke opgavefelter. 
    • Bruge funktionen ”interesseret i,” hvor du kan definere, hvad du udbyder tjenester inden for, hvilket gør det lettere for andre at finde frem til dig. 
    • Dele nogle opslag, hvor du giver eksempler på opgaver, du har løst eller kan løse.  

Forvent dog ikke at tilbuddene ruller ind fra dag 1. Det kræver en vedvarende indsats, før de store resultater viser sig. 

Eksempel på ”interesseret i”-funktionen på LinkedIn

Hvordan prissætter jeg mine ydelser?

Det kan være svært at vide, hvad man skal tage for sine ydelser, og der er ikke et rigtigt og forkert svar.
Tjek markedet
Et godt grundlæggende råd er: Tjek markedet! Hvad får andre for samme type af opgaveløsning? 

Hvis du bruger en jobportal for freelancearbejde, er der ofte et forslag til en pris (enten en timepris, månedsløn eller fast pris for opgaven). Det kan du bruge som en rettesnor for, hvilken pris du kan sætte.
Du kan også tjekke lønniveauet for den branche og stillingstype, du beskæftiger dig inden for. Mange fagforeninger og a-kasser har en lønberegner, du kan bruge. Så kan du regne baglæns derfra.

Husk, at der er forskel på om du skal afregne med eller uden moms, alt afhængigt af om du har et momsnummer.
Gang prisen med 2,5
Generelt siger man, at når du prissætter dig som freelancer, skal du gange din pris med 2,5.

Du står nemlig ofte selv for at betale til din pension, feriepenge, forsikringer og andre sundhedsomkostninger.

Hvis en IT-medarbejder fx normalt får en månedsløn på 42.000 kr., vil den omregnede timeløn udgøre cirka 262 kr. Timeprisen for freelance-konsulenten vil derfor som udgangspunkt beregnes til kr. 262 x 2,5 = 655 kr.
Prissætning for dig, der er studerende
Vær opmærksom på, at du som studerende normalt sjældent får en løn, der svarer til en fuldtidsstilling – ligesom at en studentermedhjælperløn også sjældent inkluderer pension.

Hvis de opgaver, du byder ind på, har karakter af studentermedhjælperopgaver, bør du sætte din pris derefter.

Omvendt skal du heller ikke gå for mindre end du er værd. Hvis du løser en opgave, som virksomheden alternativt vil ansætte en færdiguddannet til at løse, så er du fuldt berettiget til at tage fuld pris for opgaveløsningen.

Hvad skal jeg vide inden jeg går i gang?

Få en snak med AAU Karriere

Under hele din tid som studerende på AAU kan du gratis få karrierevejledning om alt, der har med din karriere at gøre. Du er måske i tvivl om, hvad du kan med din uddannelse, hvordan du kan sætte ord på dine kompetencer, eller måske har du brug for professionelle øjne på dit cv.

Kontakt karrierevejlederne og få en snak om lige præcis det, du har brug for.