Spring til indhold
ForsidePraktisk

Lån af Lokaler på AAU

Aalborg Universitet vil gerne fremme det gode studiemiljø for universitetets studerende ved bl.a. at understøtte studerendes muligheder for at lave gode faglige og sociale arrangementer. Aalborg Universitet vil derfor gerne i et vidst omfang give studerende, herunder også studenterforeninger ved AAU, mulighed for at låne lokaler, således at der bliver et levende og godt studiemiljø. Vurderingen af udlån af lokaler sker ved Campus Service.

Oversigt over AAU's lokalerKodeks for studenterforeninger og lån af lokalerRegistrering som studenterforening

Lån af Lokaler på AAU

Aalborg Universitet vil gerne fremme det gode studiemiljø for universitetets studerende ved bl.a. at understøtte studerendes muligheder for at lave gode faglige og sociale arrangementer. Aalborg Universitet vil derfor gerne i et vidst omfang give studerende, herunder også studenterforeninger ved AAU, mulighed for at låne lokaler, således at der bliver et levende og godt studiemiljø. Vurderingen af udlån af lokaler sker ved Campus Service.

Oversigt over AAU's lokalerKodeks for studenterforeninger og lån af lokalerRegistrering som studenterforening

Pas godt på vores lokaler og hinanden

Når Aalborg Universitet stiller lokaler og andre faciliteter til rådighed for studerende, sker det i forventning om, at de vil blive anvendt og forvaltet på ansvarsfuld, etisk forsvarlig og lovformel vis. Det er afgørende, at lokaler eller faciliteterne kun anvendes til de formål, som de er blevet stillet til rådighed til.

Sikkerhed

Det er også vigtigt, at aktiviteter og arrangementer gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ved overholdelse af universitetets anvisninger, brand- og beredskabsplan m.v.

Se vejledende retningslinjer for beredskab