AAU's studenternet

Få det bedste ud af din studietid på AAU!

På denne side kan du finde inspiration til, hvordan du kan få mere ud af din studietid indenfor såvel det faglige som det sociale.

Faglige tilbud

Læs hvordan du kan opbygge faglige kompetencer andre steder end på din egen uddannelse. F.eks. kan du få et tættere samarbejde med erhvervslivet, komme til gratis forelæsninger, ud at undervise mv.

Quicklinks:

Studie- og karrierevejledning

Har du spørgsmål til studieskift, karrieremuligheder eller lignende? Mangler du hjælp til forbedring af studieteknik? Eller står du overfor personlige udfordringer såsom eksamensangst eller manglende motivation? Find hjælp blandt én af de mange muligheder, som er tilknyttet AAU.

Quicklinks:

IT-værktøjer

Få adgang til din AAU-mail , STADS og printere på AAU. Du kan ligeledes finde inspiration til, hvilke andre IT-værktøjer der kan hjælpe dig til at komme bedre gennem studierne.

Quicklinks:

Eksamenssnyd

Eksamenssnyd

Hvad er eksamenssnyd, og hvordan undgår du, at du eller din gruppe bevidst eller ubevidst laver eksamenssnyd? Det kan du læse mere om og blive klogere på.

Eksamenssnyd - sådan undgår du det!

Quicklinks

 

Studenterforeninger og studenterpolitik

Frivilligt arbejde er fundamentalt for et godt universitet. Læs om den række af udvalg, foreninger mv., som på forskellig vis arbejder for de studerende på AAU - både fagligt og socialt. Læs også, på hvilken måde de studerende har indflydelse på AAU's beslutninger.

Quicklinks:

SU og andre særlige støtteformer

Når du læser på Aalborg Universitet, har du mulighed for at få SU. Hvilken form for SU, du er berettiget til, afhænger af din situation. På denne side kan du få et overblik over de forskellige støtteformer.

Quicklinks:

Køb AAU-merchandise i ny webshop

Nu kan du som studerende købe skjorter, T-shirts og andet AAU merchandise i en ny webshop.

QUICKLINKS:

Sociale tilbud

Uddannelse er ikke kun bøger og kurser. Uddannelse er også sport, netværk, fredagscafeer mv. Her kan du finde information om forskellige sociale arrangementer , som er åbne for alle studerende i henholdsvis Aalborg, Esbjerg og København.

Quicklinks:

Bibliotek og bøger

Find ud af, hvor du kan købe eller låne litteratur på AAU. Via de enkelte links fra denne side kan du ligeledes finde vejledning til litteratursøgning, links til diverse artikeldatabaser mv.

Quicklinks:

Studiekort (AAU-Card)

Du kan finde information om AAU-Card, som er dit studiekort, adgangskort til bygningerne og lånerkort til biblioteket på AAU-Cards hjemmeside.

Quicklinks:

Studiemiljø

Find ud af, hvad der arbejdes med for at fremme studiemiljøet på AAU. Aalborg Universitet arbejder med at skabe det gode studiemiljø. Der er flere dimensioner af studiemiljø; det fysiske, det tekniske, det psykiske, det sociale og det æstetiske. Læs om de seneste nyheder.

Quicklinks:

Uddannelsesstruktur og studieordninger

Hvad er en bachelor, en phd. og en master? Her kan du blive klogere på, hvordan et uddannelsesforløb på AAU er bygget op. Ligeledes kan du finde studieordninger fra alle studier på AAU.

Quicklinks:

Studiefremdriftsreformen

Her kan du få info om, hvad reformen betyder for dig som studerende på AAU.

Quicklinks:

Kantine

Find lokationer samt information om udbud for de mange kantiner, der er fordelt på AAUs forskellige adresser. På hjemmesiderne for de enkelte kantiner vil det være muligt at bestille forplejning til møder og lignende.

Quicklinks: