Din vej til indtægt, mens du søger job

A-kasser og dagpenge

At være medlem af en a-kasse kan sikre dig økonomisk i overgangen mellem studieliv og jobliv. Det er din adgang til dagpenge, hvis du skulle få brug for det. Men hvad skal du være opmærksom på, og hvad kan du ellers bruge a-kassen til?

Din vej til indtægt, mens du søger job

A-kasser og dagpenge

At være medlem af en a-kasse kan sikre dig økonomisk i overgangen mellem studieliv og jobliv. Det er din adgang til dagpenge, hvis du skulle få brug for det. Men hvad skal du være opmærksom på, og hvad kan du ellers bruge a-kassen til?

Der er mange fordele ved at blive medlem, allerede mens du er studerende. Du kan fx få gratis it-kurser og ikke mindst dagpenge fra dag 1, hvis du opfylder betingelserne.

Vi guider dig her gennem de generelle regler. Du kan læse de konkrete betingelser og regler hos a-kasserne. Det er især vigtigt, at du taler med a-kassen, hvis du fx overvejer orlov eller at afbryde eller skifte uddannelse.

De 2 vigtigste ting, du skal være opmærksom på:

1.

Bliv medlem af en a-kasse mere end 1 år inden dimission - så får du ret til dagpenge fra din 1. dag som nyuddannet, hvis du er ledig.

2.

Meld dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter din sidste eksamen – så er du sikret dagpenge fra én måned efter din dimission.

Hvornår kan jeg få dagpenge?

Tidspunktet for hvornår du meldte dig ind i en a-kasse er afgørende for hvornår du kan få dagpenge

Hvis du er indmeldt i a-kassen

Kan du få dagpenge

Et år inden endt uddannelse   Dagen efter endt uddannelse
Senest 14 dage efter endt uddannelse En måned efter endt uddannelse
Mere end 14 dage efter endt uddannelse  Tidligst efter et år med fuldtids- eller deltidsarbejde afhængig af din indkomst

A-kasse lingo

Hvad betyder de forskellige ting?
Vi har her samlet nogle af de udtryk, mange studerende er i tvivl om, og forklaret dem meget kort. Du kan læse mere uddybende på a-kassernes hjemmesider, og din a-kasse kan hjælpe dig med reglerne.
Karens
Karensmåneden er den første måned, hvor du som nyuddannet normalvis ikke får dagpenge.
Den er obligatorisk for nyuddannede.
Du kan slippe for karenmåneden ved at melde dig ind i en a-kasse, mens du har mere end ét år tilbage af dit studie – og altså få dagpenge fra dag 1 efter din har afsluttet din uddannelse.
Karentæne
Når du har karantæne, får du ikke dagpenge i en periode.
Det skyldes som regel "selvforskyldt ledighed".
Selvforskyldt ledighed
Det kaldes selvforskyldt ledighed, hvis du fx først siger dit studiejob op, efter du er blevet færdiguddannet.
Supplerende dagpenge
Der kan være mulighed for supplerende dagpenge, hvis du har et deltidsarbejde (fx hvis du fortsætter i dit studiejob efter eksamen).
Din arbejdsgiver skal underskrive en frigørelsesattest, så de ser bort fra dit opsigelsesvarsel, hvis du finder et job på flere timer.
14-dagsreglen
Meld dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter din sidste eksamen for at være sikret dagpenge fra én måned efter dimission.
Hvis du melder dig ind senere, kan du tidligst få dagpenge efter et år med arbejde.
Forudbetalt og bagudbetalt
SU bliver udbetalt "forud".
Dagpenge (ligesom løn, når du får et job) bliver udbetalt "bagud".
Det betyder, at du vil opleve et "hul" mellem udbetalingerne, når du bliver færdiguddannet.