Spring til indhold
ForsideStudieliv og trivsel

Hjælp til krænkede studerende

Alle skal føle sig trygge på AAU. Vi vægter et studie- og arbejdsmiljø præget af respektfuld adfærd og god omgangstone og vi forventer, at alle studerende og ansatte støtter op om det samme. Er du alligevel blevet udsat for en krænkelse, opfordrer vi dig til at søge hjælp. På AAU har du mulighed for at få en samtale uanset krænkelsens karakter eller omfang – vi tager alle samtaler meget alvorligt, og du har fuld fortrolighed.

Hjælp til krænkede studerende

Alle skal føle sig trygge på AAU. Vi vægter et studie- og arbejdsmiljø præget af respektfuld adfærd og god omgangstone og vi forventer, at alle studerende og ansatte støtter op om det samme. Er du alligevel blevet udsat for en krænkelse, opfordrer vi dig til at søge hjælp. På AAU har du mulighed for at få en samtale uanset krænkelsens karakter eller omfang – vi tager alle samtaler meget alvorligt, og du har fuld fortrolighed.

Hvad er en krænkelse?

Hvis én eller flere personer groft eller flere gange udsætter dig for en adfærd, du oplever som nedværdigende eller upassende, kan det betragtes som krænkelse. Det er altså din opfattelse af handlingen, der afgør om der er tale om en krænkelse. Nedenfor har vi kort defineret forskellige former for krænkende handlinger. Listen er ikke udtømmende.

Har du brug for hjælp?

Der er forskel på, hvor hurtigt du har behov for hjælp alt efter krænkelsens karakter. Vi har kategoriseret forskellige rådgivningsmuligheder nedenfor.

Hvad sker der, når du kommer til os?

Har du oplevet en krænkelse, står vi til rådighed i AAU Studie- og trivselsvejledning. Vi lytter til dig, og vi hjælper dig med at skabe klarhed over situationen og de regler og procedurer, der findes på området på AAU. 

Retningslinjer for krænkende adfærd 

På AAU vil vi ikke acceptere krænkende adfærd. Du finder universitetets politik for krænkende adfærd i AAU's håndbog.