Spring til indhold
ForsideStudieliv og trivsel

Hjælp til krænkede studerende

Alle skal føle sig trygge på AAU. Vi vægter et studie- og arbejdsmiljø præget af respektfuld adfærd og god omgangstone og vi forventer, at alle studerende og ansatte støtter op om det samme. Er du alligevel blevet udsat for en krænkelse, opfordrer vi dig til at søge hjælp. På AAU har du mulighed for at få en samtale uanset krænkelsens karakter eller omfang – vi tager alle samtaler meget alvorligt, og du har fuld fortrolighed.

Hjælp til krænkede studerende

Alle skal føle sig trygge på AAU. Vi vægter et studie- og arbejdsmiljø præget af respektfuld adfærd og god omgangstone og vi forventer, at alle studerende og ansatte støtter op om det samme. Er du alligevel blevet udsat for en krænkelse, opfordrer vi dig til at søge hjælp. På AAU har du mulighed for at få en samtale uanset krænkelsens karakter eller omfang – vi tager alle samtaler meget alvorligt, og du har fuld fortrolighed.

Hvad er en krænkelse?

Hvis én eller flere personer groft eller flere gange udsætter dig for en adfærd, du oplever som nedværdigende eller upassende, kan det betragtes som krænkelse.

På AAU tager vi krænkelsessager alvorligt, dog er det ikke i alle tilfælde muligt at sanktionere overfor grænseoverskridende adfærd. På siden finder du derfor AAU's regelsæt for krænkende adfærd samt information om, hvornår AAU kan rejse en disciplinærsag.

Nedenfor har vi kort defineret forskellige former for krænkende handlinger. Listen er ikke udtømmende.

Har du brug for at tale din oplevelse igennem?

Der er forskel på hvad man har brug i forbindelse med en oplevet krænkelse.
Herunder finder du en række relevante samtale-, og støttetilbud til håndtering af din oplevelse.

Alle skal føle sig trygge på AAU

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Alle skal føle sig trygge på AAU

AAU's reglsæt for krænkende adfærd

Skal du inddrage dit studie?

Anbefalinger til dig, der har oplevet en krænkelse

Retningslinjer for krænkende adfærd

På AAU vil vi ikke acceptere krænkende adfærd. Du finder universitetets politik for krænkende adfærd i AAU's håndbog.