Spring til indhold
ForsideReglerPause fra studiet

Sygemelding for studerende

Hvis du er blevet ramt af sygdom, som gør, at du har brug for at blive heltids eller deltids inaktiv fra dit studie, kan sygemelding måske være en god løsning for dig.

Kontakt din lokale studievejlederRegler for udmeldelse ved manglende studieaktivitet

Sygemelding for studerende

Hvis du er blevet ramt af sygdom, som gør, at du har brug for at blive heltids eller deltids inaktiv fra dit studie, kan sygemelding måske være en god løsning for dig.

Kontakt din lokale studievejlederRegler for udmeldelse ved manglende studieaktivitet

Vigtig information

Hvem skal du informere?

Hvis du har brug for at blive sygemeldt fra dit studie, er det vigtigt, at du orienterer din studiesekretær og dit studienævn (fx studienævnsekretær) om det.

Både din studiesekretær og dit studienævn har brug for at vide, hvor længe du forventer at være sygemeldt, og du skal dokumentere din sygemelding med en lægeerklæring, som sendes til både studiesekretær og studienævn.

Skal du genoptage studiet efter at have holdt en pause?

Hvis du har været væk fra dit studie i en længere eller kortere periode, fx grundet orlov, sygemelding eller barsel, kan det være rart at få sat ord på, hvordan det er at komme tilbage. Derfor vil vi minde dig om, at du altid kan skrive eller booke en samtale hos Studie- og trivselsvejledningen, for at få talt din overgang tilbage til studiet igennem.