Spring til indhold
ForsideReglerPause fra studiet

Orlov for studerende

Ønsker du at søge om orlov, dvs. fritagelse for studiet i en periode? Læs her hvordan du søger om orlov og forlænger eller afbryder den, forskellen på begrundet- og ubegrundet orlov, og alternativer til orlov.

Søg om orlov i STADS-selvbetjening

Orlov for studerende

Ønsker du at søge om orlov, dvs. fritagelse for studiet i en periode? Læs her hvordan du søger om orlov og forlænger eller afbryder den, forskellen på begrundet- og ubegrundet orlov, og alternativer til orlov.

Søg om orlov i STADS-selvbetjening

Skal du genoptage studiet efter at have holdt en pause?

Hvis du har været væk fra dit studie i en længere eller kortere periode, fx grundet orlov, sygemelding eller barsel, kan det være rart at få sat ord på, hvordan det er at komme tilbage. Derfor vil vi minde dig om, at du altid kan skrive eller booke en samtale hos Studie- og trivselsvejledningen, for at få talt din overgang tilbage til studiet igennem.