Spring til indhold
ForsidePraktiskUndervisningUddannelser uden optag

Lukket for optag

International Virksomhedskommunika­tion i Spansk, kandidat

Denne uddannelse er lukket for optag fra 2020

Lukket for optag

International Virksomhedskommunika­tion i Spansk, kandidat

Denne uddannelse er lukket for optag fra 2020

Der er i dag et stigende behov for kandidater, som har en tværfaglig kompetence og kan kombinere teoretiske færdigheder med praktiske, bl.a. inden for informationsteknologi, kommunikation og sprog. Med en kandidatuddannelse i International Virksomhedskommunikation vil du med netop disse kompetencer kunne udfylde mange forskellige jobfunktioner i internationalt orienterede virksomheder.

Kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunika­tion i Spansk er en toårig kandidatuddannelse, som bygger naturligt oven på Bacheloruddannelserne i International Virk­somhedskommunikation og Sprog og Internationale Studier. Du kan også søge ind, hvis du har en anden sproglig BA-ud­dannelse med spansk.

Job og karriere

Tager du uddannelsen i International Virksomhedskommuni­kation i Spansk, kan du få job i en erhvervsvirksomhed, hvor du sammen med din afdeling står for kontakten til de spansk­talende markeder. Du arbejder fx i virksomhedens marketing-afdeling, hvor du er med til at udforme reklamefremstød til det spanske marked, eller du tager med salgsafdelingen på messer i udlandet og deltager i den personlige kontakt med de uden­landske kunder. Du kan også være med til at udforme virksom­hedens reklamer, brochurer og brugsanvisninger. En anden mulighed er at søge job i internationale organisationer som fx hjælpeorganisationer.

Til arbejdsgivere

I dette faktaark om kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation, Spansk, kan du se, hvad du som arbejdsgiver kan forvente af en kandidat fra uddannelsen, ligesom du kan se, hvor kandidaterne typisk bliver ansat.

Fagligt indhold

Uddannelsen har fokus på Spanien og Latinamerika kombineret med PR og international markedskommunikation og integrerer disse fagområder med sprogfagene. Du arbejder såvel med de teoretiske aspekter af fagområderne som med praktiske opgaver, som kræver, at du kombinerer kompetencer inden for PR, sprog og markedskommunikation, fx cases og praktik.

Via valgfag kan du supplere dine kompetencer med fag inden for enten PR/marketing, it eller intern organisationskommuni­kation. Du har desuden mulighed for at specialisere dig inden for Latin American Studies eller Organisation og ledelse. 

Se brochure om uddannelsen

Se uddannelsens studieordning

Læs projekter skrevet af de studerende i Projektbiblioteket.

Specialisering

På kandidatuddannelsen i International virksomhedskommunikation i Spansk har du mulighed for at specialisere dig i Organisation og ledelseMarkedskommunikation eller i Latin American Studies.


Praktik

På kandidatuddannelsens 9. semester skal du på et praktikophold i en virksomhed eller organisation i udlandet eller i Danmark. Her får du mulighed for at arbejde praktisk med de problemstillinger, som du på uddannelsen arbejder mere teoretisk med. Du kan på den måde tilføre virksomheden den nyeste viden inden for din uddannelse, samtidig med at du gør dig nogle erfaringer på arbejdsmarkedet, som du kan trække på, når du er færdig med uddannelsen og skal ud at søge job.

Vores praktikkoordinator og KarriereCentret hjælper med det praktiske i forbindelse med at finde en praktikplads.

Udlandsophold

Hvis du ønsker det, kan du vælge at udskifte praktikopholdet med et studieophold i udlandet på dit 9. semester af kandidatuddannelsen i Spansk, International Virksomhedskommunikation. På bacheloruddannelsen i International Virksomhedskommunikation har du mulighed for at studere på et universitet i udlandet på 4. semester.


Studiets vejleder

International Virksomhedskommunikation (engelsk, spansk og tysk)

Studenterstudievejledningen

Vores studenterstudievejleder kan vejlede dig om International virksomhedskommunikation. Du kan bl.a. spørge om dagligdagen på studiet, arbejdsbelastningen og om den særlige projektarbejdsform, som anvendes på Aalborg Universitet. Du kan få vejledning om valgfag, udlandsophold, praktikophold og om kandidat- og jobmuligheder.

Studerende for en dag

Kom og vær med i undervisningen. Mærk hvordan det er at være studerende på International virksomhedskommunikation. Mød de studerende og få svar på dine spørgsmål. Tag kontakt med vores vejleder - se nedenfor. 
 

Studenterstudievejleder

Anna-Katrine Mygind Klok
Kroghstræde 3, lok. 3.123
9220 Aalborg Ø.
studievejl-siv@ikl.aau.dk 

Træffetid
Online møder kan bookes via mail.
Skriv til: studievejl-siv@ikl.aau.dk

Træffetid efter 1. september
Mandage kl. 09.00-10.00
Torsdage kl. 14.30-15.30

Sådan behandler vi dine oplysninger
Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.

Kontakt studiet

Studie- og studienævnssekretær 

Karina Ørskov Kristiansen 
Kroghstræde 3, lokale 3.248
9220 Aalborg Ø
Mail: karina@hum.aau.dk 
Tlf: 9940 9153 

Studienævnet for International Virksomhedskommunikation


Generel studievejledning 

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

AAU Studie- og Trivselsvejledning.

Som studerende på AAU møder du...