Spring til indhold

At rejse ud på egen hånd

Ønsker du at tage på studieophold på en uddannelsesinstitution, hvor der ikke er indgået nogen samarbejdsaftale mellem AAU og den udenlandske uddannelsesinstitution, skal du selv arrangere dit ophold.

At rejse ud på egen hånd

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ved studieophold på et universitet, hvor AAU ikke har indgået en samarbejdsaftale selv skal kontakte det pågældende universitet og arrangere dit ophold og du skal selv søge et evt. legat. 

Studieophold uden for en samarbejdsaftale

Kontakt Internationalt Kontor

Hvis du ønsker en vejledningssamtale skal du booke den på forhånd via mail til rette medarbejder. Angiv om du foretrækker et fysisk møde, telefonisk vejledning eller vejledning via teams.

Find e-mail adresse og telefonnummer her