Spring til indhold

Inspirationshistorie

Nysgerrig, observerende og med masser af gåpåmod

Lagt online: 05.07.2019

Carina Lund Sørensen glædede sig til at begynde i sit job hos Teater Nordkraft i Aalborg. Hun var nysgerrig på opgaverne, og hun følte sig velkommen, fordi arbejdspladsen havde været god til at informere hende om hendes opstart og til at invitere hende med til arrangementer, inden hun skulle begynde i jobbet. Carina var ikke så bekymret for det sociale, for det har altid faldet hende nemt, men hun var lidt nervøs for ikke at leve op til virksomhedens forventninger.

Inspirationshistorie

Nysgerrig, observerende og med masser af gåpåmod

Lagt online: 05.07.2019

Carina Lund Sørensen glædede sig til at begynde i sit job hos Teater Nordkraft i Aalborg. Hun var nysgerrig på opgaverne, og hun følte sig velkommen, fordi arbejdspladsen havde været god til at informere hende om hendes opstart og til at invitere hende med til arrangementer, inden hun skulle begynde i jobbet. Carina var ikke så bekymret for det sociale, for det har altid faldet hende nemt, men hun var lidt nervøs for ikke at leve op til virksomhedens forventninger.

Om Carina Lund Sørensen

  • Alder: 28
  • Uddannelse: Oplevelsesdesign på AAU i Aalborg
  • Dimittendår: 2017
  • Job: Foyer- og publikumsansvarlig med deltagelse i salg og PR hos Teater Nordkraft i Aalborg

Fokus på job og opgaver

Det var ikke nyt for Carina at skulle arbejde – tværtimod, for i hele sin studietid havde hun haft studiejob, i nogle perioder endda flere. Forskellen var derfor, at hun ikke længere skulle koordinere arbejdstid med studieliv. Hun fortæller:

At arbejde fuldtid var ikke nogen hård omvæltning for mig. Tværtimod var det faktisk rart ikke at skulle tænke på studiet længere, så jeg bare kunne koncentrere mig om at være til stede og blive rigtig god til mit arbejde. Uden at have eksamener og afleveringer hængende over hovedet.

Carina Lund Sørensen

Fra spontant til planlagt

Men selvom det var en lettelse ikke at skulle arbejde og være under uddannelse, var der også noget sorgfuldt ved ikke at studere længere. Carina uddyber:

”Selvfølgelig savner jeg studielivet, men det er mest det sociale netværk med andre unge på min egen alder, hvor der aldrig var langt til hygge eller en god spontan fest, som jeg kan savne. Alt i alt, så synes jeg, at det er skønt at være færdig og endelig få lov at omsætte den uddannelse, jeg har brugt så lang tid på, til noget praktisk arbejde, hvor jeg kan se, at jeg rent faktisk er med til at skabe nogle positive resultater for min arbejdsplads”.

Det har krævet lidt tilvænning for Carina og vennerne, at tingene nu skal planlægges, fordi de har et arbejdsliv at tage hensyn til.

 

At bruge sig selv

Både Carina og hendes venner har prioriteret at komme godt fra start med deres arbejdsliv. Carina forventede, at hun ville være rigtig træt i den første tid, og det holdt stik. Hun fortæller:

"Jeg var faktisk helt vildt træt, når jeg kom hjem fra arbejde, de første tre måneder, fordi jeg SÅ gerne ville gøre det godt, og der i starten var mange ting at holde styr på, og nye processer og systemer der skulle læres."

Selvom jeg faktisk startede i en stilling, hvor jeg tænkte ’det kan jeg godt finde ud af’ ved stort set alle arbejdsopgaverne, så gør virksomheden tingene på deres måde, så arbejdsopgaver, jeg har prøvet før, er alligevel anderledes her.

Carina Lund Sørensen

Nye processer og nysgerrighed

Med de nye processer fulgte en nysgerrighed efter at finde ud af, dels hvordan arbejdsopgaverne skulle løses, og dels hvor meget tid og energi, der skulle lægges i de forskellige opgaver. Det tog lidt tid at komme frem til den viden, fortæller Carina:

”Det er sjovt at se tilbage på nu, at jeg faktisk først helt har fundet ud af, hvad jobbet går ud på, efter jeg har været i det et godt stykke tid, og nu ikke er i tvivl om, at jeg har styr på det”.

 

Hellere grundig end 'smart i en fart'

For Carina var det vigtigt at få styr på opgaverne og komme i dybden med processerne, inden hun begyndte at foreslå ændringer. Hun uddyber:

”I det første lange stykke tid var jeg meget opmærksom på at forstå, hvordan de arbejdede, og hvorfor de gjorde, som de gjorde, før jeg kom med en masse forslag til at lave ting om. Det var vigtigt for mig, at de ikke skulle tænke, at jeg var sådan en ’smart i en fart’-type, der bare ville lave alt om uden begrundelse. Det var vigtigt for mig at have velbegrundede argumenter bag de forslag til ændringer, jeg gerne ville lave, og oprigtigt være overbevist om at ændringerne kunne gavne til det bedre”.

 

At kende sin rolle

I den forbindelse var Carina også meget bevidst om sin position i virksomheden. Hun fortæller:

Som nyuddannet og ny i virksomheden på samme tid, følte jeg mig meget ydmyg i forhold til de andre, da jeg selvfølgelig var den med mindst erfaring, og dermed den der kendte virksomheden mindst. Det sidste i verden, jeg ville, var at give et dårligt indtryk, det var meget vigtigt for mig, og det er det stadig, at bevise at de valgte rigtigt, da de valgte mig til jobbet.

Carina Lund Sørensen

Stille og vilde perioder

Det har taget tid at sætte sig ind i alle arbejdsopgaverne: Carina har det overordnede ansvar for, at teatrets gæster får en god oplevelse, ligesom hun er daglig leder for 5 timelønnede medarbejdere. Hun varetager desuden en række kommunikationsopgaver på hjemmeside, Facebook og diverse eventkalendere til byens kultursteder, ligesom hun samarbejder med teatrets PR-ansvarlige om messer, udvikling af eventkoncept/tema og lignende. Carinas arbejdstider er ofte meget skæve, hvilket kræver en høj grad af fleksibilitet. Carina fortæller:

”Nogle perioder er meget travle, hvor mine arbejdsopgaver er mange og kræver meget tid, men der er ligeledes perioder, hvor det er omvendt. Jeg synes faktisk, at det er rart på den måde. Jeg kan godt lide at knokle igennem og se, at der sker en masse – at være med til at skabe noget, som andre får en god oplevelse af, eller som er med til at gøre noget godt for min arbejdsplads. Det er fedt, og de resultater arbejder jeg gerne hårdt for. Jeg får energi af at have travlt, og jeg bliver glad af at have mulighed for en ekstra fridag til oplevelser engang imellem som bonus for at have arbejdet hårdt”.

 

Erhvervserfaring er en fordel

Nu hvor Carina har været ansat i sit job i en periode, kan hun se, at hun i høj grad trækker på de erfaringer, hun gjorde ved siden af og lige efter studiet. Hun uddyber:

"De erfaringer, jeg gjorde mig efter studiet i form af to erhvervspraktikker på hver 2 måneder i eventbranchen, et ½-års fuldtidsprojektansættelse som eventafvikler og underviser ved faglige børneevents, en god håndfuld freelance og frivilligt arbejde samt alt den erfaring, jeg har med i bagagen fra mine studiejob, har været mindst lige så vigtig som min uddannelse. Især fordi stort set alle mine erfaringer er knyttet til service-, event- og underholdningsbranchen på den ene eller anden måde. Det er meget relevant, når man ønsker sig et job, hvor man kan være med til at lave underholdning og skabe gode oplevelser for andre mennesker."

De grundlæggende AAU-kompetencer

Omvendt er Carina overrasket over, at det i højere grad er de bagvedliggende kompetencer end fagene fra AAU, hun bruger i sit job. Hun fortæller:

”Jeg er overrasket over, hvor meget af det, jeg har lært gennem min uddannelse, jeg nok desværre aldrig kommer til at bruge til noget i praksis, men som jeg på studiet brugte mange kræfter på at lære, fordi det dengang virkede vigtigt. Men jeg kan se, at jeg har fået en masse tavs viden om rigtig mange forskellige ting, der gør, at jeg føler mig tryg ved at skabe struktur for mit eget arbejde. En viden om kommunikation, der som en blanding af teori og praksis gør, at jeg er blevet god til at arbejde med mennesker til at problemløse og koordinere mellem mange forskellige ting på én gang. På AAU lærte jeg – takket være det store fokus på gruppearbejde – at samarbejde med alle slags mennesker, og derved blive stærkere som hold ved at fokusere på at få det bedste ud af hinandens kompetencer, og at både arbejdsmiljø og samarbejdet i en gruppe bliver bedre, når man oprigtigt forsøger at forstå, hvordan hinanden arbejder bedst”.

 

Gode råd

På baggrund af sine egne erfaringer giver Carina dig følgende råd:

1.

Lad være med at tro, at du kan gå direkte fra studiet, uden reel erhvervserfaring, og lande et højtlønnet drømmejob. Fokusér i stedet på at finde ud af, hvad du virkelig gerne vil, og hvad der er vigtigt for dig i forhold til både job og arbejdsplads. Arbejd så hen imod at skaffe den viden og erfaring, der kræves for at komme i betragtning til det.

2.

Spørg ind til, hvorfor du bliver valgt fra til job, du føler dig kvalificeret til, både ift. ansøgninger og samtaler, så du kan arbejde på at få styr på det, du mangler, fx nogle bestemte kompetencer.

3.

Tal åbent med dit netværk, venner og familie om, at du er jobsøgende, og tag imod alt den hjælp, du kan få. Det job, jeg er så heldig at have i dag, har jeg kun, fordi en god veninde så opslaget og sendte det til mig.