Spring til indhold

Hvad kan jeg?

Hvad er mine kompetencer?

Hvad har du lært i løbet af din uddannelse? Og igennem livet i øvrigt? Det er vigtigt at kunne sætte ord på, fx når du søger job eller praktik. Men hvordan kan du finde ud af det og forklare det til en virksomhed? Og hvordan er problembaseret læring en kompetence?

Hvad kan jeg?

Hvad er mine kompetencer?

Hvad har du lært i løbet af din uddannelse? Og igennem livet i øvrigt? Det er vigtigt at kunne sætte ord på, fx når du søger job eller praktik. Men hvordan kan du finde ud af det og forklare det til en virksomhed? Og hvordan er problembaseret læring en kompetence?

Modellen viser 3 typer kompetencer - faglige, personlige og generelle - omkranset af konteksten
Som studerende er du et miks af 3 typer kompetencer: Faglige, personlige og generelle. Bemærk, at dine kompetencer altid kun giver mening i en kontekst - fx den specifikke virksomhed, du søger job hos.

Hvad er kompetencer?

En kompetence er din brug af din læring. Du får dem fra dine erfaringer – både på og uden for studiet. Men de kommer ikke af sig selv.

Dine kompetencer er en kombination af din viden, kunnen (fx analytiske kundskaber), faglige indsigt og de værktøjer, du har lært at bruge inden for et bestemt område.

Det er altså et begreb for en færdighed, du kan bruge i en bestemt sammenhæng.

Det ord, du vælger at bruge for at betegne dine kompetencer er situationsbestemt. Den samme kompetence kan kaldes noget forskelligt, alt efter hvem der skal vide, at du kan byde ind med netop dén kompetence i dén sammenhæng.

De 3 typer kompetencer

Der findes mange forskellige former for kompetencer. Vi deler dem op i 3:

Generelle akademiske kompetencer

Dine generelle akademiske kompetencer kan fx være sådan noget som at kunne:

Projektplanlægge
Problemanalysere
Tilrettelægge undersøgelser
Indsamle og bearbejde af data

Altså ting, som ikke er studiespecifikke, men som i høj grad er vigtige kompetencer.

Faglige kompetencer

Dine faglige kompetencer er de mere fagspecifikke ting.

”Fagspecifik” er svært at begrænse, for kompetencer kan fx være faglige, fordi de kan bruges i en faglig sammenhæng. Det kan også være, at du er vildt god til at kode eller lodde, selvom det er noget, du har lært dig selv i din fritid. Det er stadigvæk en faglig kompetence, hvis det kan bruges fagligt.

personlige kompetencer

Dine personlige kompetencer siger noget om:

Hvordan du er som kollega
Hvordan du foretrækker at arbejde
Hvad du er drevet af
Hvem du er

Alt efter hvor du kan sætte dem i spil, kan de fx skifte fra at være personlige til at være faglige kompetencer. Fx kan ”kreativitet” være en personlig kompetence, men den bliver en faglig kompetence, når du sætter den i en faglig sammenhæng.

Det vigtigste er bare altid, at du selv er klar på, hvad du mener med de kompetencer, du fremhæver, og hvordan du kan bruge dem. Du skal derfor hæfte dine kompetencer på eksempler, fx hvor du har brugt dem eller gerne vil bruge dem.

 

Find dine egne kompetencer - 3 konkrete idéer

Der er mange måder at finde frem til dine egne kompetencer. Her er 3 idéer til at komme i gang:

Brug AI til at blive klogere på dine kompetencer

Lær, hvordan du kan bruge generativ AI til at få inspiration til, hvordan du kan sætte ord på dine kompetencer.

Se et eksempel med gode prompts

Bonus tip: Få flere kompetencer på cv'et

Mange a-kasser og fagforeninger holder værktøjskurser, hvor du lærer nye ting – fx Photoshop, Python, Maple, Kubernetes, forretningsforståelse og projektledelse.

Hvilke A-kasser og fagforeninger samarbejder AAU Karriere med?

Online kurset hjælper dig i gang med kompetenceafklaringen

I AAU KarrierE-læring kan du bl.a. lære at finde frem til dine kompetencer og gøre dem konkrete.

  • Find kompetenceafklaring i modul 2

Læs om online kurset AAU KarrierE-læring og login

Dét kan du også!

Problembaseret læring er en kompetence

De fleste kender til, hvad PBL medfører på studiet; gruppearbejde, problemformuleringer og projektskrivning, men hvad er egentlig det snedige ved at arbejde med, i og om Aalborg-modellen? Og hvad betyder det i karrieresammenhæng?

PBL - hvad betyder det i karrieresammenhæng?

Få en innovativ vinkel på dine kompetencer

Hvert semester kan du deltage i fire workshops om entreprenørskab, der skærper din faglige profil og giver dig kompetencer og færdigheder, som er efterspurgte på arbejdsmarkedet. Du udvikler dine evner til at være proaktiv, idégenere og kommunikere klart, og du lærer at omsætte dine kompetencer til værdi for både dig selv og andre.

Læs om de fire workshops her.

Eksemplaritet

Hvordan kan jeg bruge det "ude i virkeligheden"?
Eksemplaritet er en vigtig del af PBL, men det er alligevel et begreb, der ikke er særligt kendt.
Det betyder:
Når du laver et stykke arbejde, skal din læring kunne oversættes til og bruges i andre, lignende situationer.
Det indebærer:
Når du arbejder med noget, skal du optimalt set kunne se en anden relevant brug af fx metoderne eller teorierne.
Det kræver:
Tænk over, hvor du ellers vil kunne sætte den viden, du opnår, i spil. Det er ofte nogle overraskende andre sammenhænge, ting giver mening i. Hvis værktøjerne og din viden er så fagspecifik, at du ikke kan få øje på en anden relevant sammenhæng, så tænk over, hvad der gør det så specifikt, og hvad der fx skal til for at gøre den lille ting mere bredt anvendelig.
Brug det "i virkeligheden":
I stedet for at se forskellen på ting kan AAU-studerende se lighederne – også selvom de måske ikke er indlysende. Mange emner indeholder dele af andre emner.
Lad os illustrere det med banan-citron-modellen:
Hvad er forskellene mellem en citron og en banan? Den ene er sur, mens den anden er mere sød. Den ene er lidt mushy, og den anden er saftig. Fokuser nu på lighederne. De er begge gule, frugter, indeholder vitaminer og kan bruges i en smoothie eller i dessert.
Sådan gør du:
Hav det samme fokus, når du tænker på de ting, du har lært, og de erfaringer, du har. Selvom du måske ikke har arbejdet specifikt med et bestemt tema, har du måske arbejdet med noget, der har noget til fælles med det. De fleste ting er på en eller anden måde sammenfiltret.

Du skal identificere lighederne og være opmærksom på forskellene.
Banan-citron modellen: Prøv at finde ligheder mellem det, du har lært på AAU, og det, du nu skal gøre "i den virkelige verden".

Få en snak med AAU Karriere

Under hele din tid som studerende på AAU kan du gratis få karrierevejledning om alt, der har med din karriere at gøre. Du er måske i tvivl om, hvad du kan med din uddannelse, hvordan du kan sætte ord på dine kompetencer, eller måske har du brug for professionelle øjne på dit cv.

Kontakt karrierevejlederne og få en snak om lige præcis det, du har brug for.