Regler for prøver på AAU

Gældende regler for prøver på AAU

De gældende regler for prøver på AAU er beskrevet i eksamensordningen. Her står bl.a. beskrevet regler og procedurer for skriftlige og mundtlige eksamener samt information om, hvad der er tilladt ved de forskellige eksamensformer.

Eksamensordning for AAU