Spring til indhold

Støtte til grupperejser til udlandet

Du kan søge tilskud til kortvarige grupperejser til udlandet i forbindelse med projektskrivning. Læs her hvordan du søger og hvilke krav du skal overholde.

Det Obelske Familiefond stiller midler til rådighed for AAU studerende , der søger tilskud til kortvarige grupperejser til udlandet i forbindelse med projektskrivning. For at komme i betragtning skal du udfylde et ansøgningsskema i henhold til ansøgningsfristerne.

Ansøgning og deadlines

Midlerne udbetales 2 gange årligt med ansøgningsfrist:

 • 1. marts for rejser der finder sted mellem 1. marts og 1. oktober
 • 1. oktober for rejser der finder sted mellem 1. oktober og 1. marts

Søg om støtte:

Betingelser for støtte til grupperejser

 • Rejsen skal finde sted indenfor perioden 1. marts-1. oktober eller   1.oktober-1. marts
 • Gruppen skal bestå af minimum to studerende
 • Specialestuderende kan ikke komme i betragtning
 • Der skal udfyldes en mini-rapport efter endt rejse til dokumentation
 • En NEM-KONTO er påkrævet til udbetaling af stipendium

 

Sådan fordeles midler til grupperejser: 

 • Fordeles efter studieanciennitet - det vil sige studerende på senere semestre prioriteres højst
 • Grupperejser i forbindelse med projektskrivning prioriteres højst
  Samtidig sikres fordeling mellem fakulteterne
 • Opfyldes samme kriterier af flere ansøgere sker fordelingen ved lodtrækning

Kontakt Internationalt Kontor

Hvis du ønsker en vejledningssamtale skal du booke den på forhånd via mail til rette medarbejder. Angiv om du foretrækker et fysisk møde, telefonisk vejledning eller vejledning via teams.

Find e-mail adresse og telefonnummer her