Spring til indhold

Inspirationshistorie

Stærk faglighed, godt netværk og et særligt specialeemne var vejen til jobbet

Lagt online: 29.03.2021

Da Katrine Rasmussen skulle skrive speciale, var det oplagt for hende at samarbejde med Nuuday, som ejer bl.a. TDC Erhverv, hvor hun havde haft studiejob i godt et år. Med specialesamarbejdet fik hun dels mulighed for at bevare relationen til virksomheden og dels mulighed for at blive den første kandidat i Danmark, der beskæftigede sig med Enterprise Agile.

Inspirationshistorie

Stærk faglighed, godt netværk og et særligt specialeemne var vejen til jobbet

Lagt online: 29.03.2021

Da Katrine Rasmussen skulle skrive speciale, var det oplagt for hende at samarbejde med Nuuday, som ejer bl.a. TDC Erhverv, hvor hun havde haft studiejob i godt et år. Med specialesamarbejdet fik hun dels mulighed for at bevare relationen til virksomheden og dels mulighed for at blive den første kandidat i Danmark, der beskæftigede sig med Enterprise Agile.

Om Katrine Rasmussen

  • Alder: 27 år
  • Uddannelse: Cand.mag. i Kommunikation
  • Dimittendår: 2020
  • Stilling og virksomhed: Campaign Manager i TDC Erhverv (en del af Nuuday)

Efter et år med studierelevant studiejob hos TDC Erhverv kendte Katrine virksomheden rigtig godt. Hun havde bl.a. arbejdet med kommunikation, tekstforfatning, oversættelse og facilitering af workshops og events – og ikke mindst: Hun havde opbygget et godt netværk og samarbejdet med chefer og kolleger i virksomheden, og det ville hun gerne bygge videre på. Samtidig sendte hun med ønsket om specialesamarbejde et meget tydeligt signal om interesse for virksomheden.

 

Den første af sin slags

Da Nuuday, som TDC Erhverv er en del af, annoncerede, at de ville gå Enterprise Agile, var Katrine ikke i tvivl om, at det var det, hun skulle beskæftige sig med i sit speciale. Hun fortæller:

”Kort sagt betyder det (Enterprise Agile), at de nedlægger den klassiske top-down organisationsstruktur, som bliver erstattet med en agil organisationsstruktur på tværs af virksomheden. Dette gjorde, at jeg blev den første kandidat, som har skrevet speciale og arbejdet i en Enterprise Agile virksomhed i Danmark, hvilket var noget, jeg samtidig kunne lægge vægt på og fremhæve i en fremtidig jobansøgning, hvilket også var ret essentielt for mig”.

 

Relationer og læring

Katrines arbejde med specialet gjorde, at hun skabte endnu flere relationer i organisationen. Derudover fik hun et stort fagligt udbytte af specialesamarbejdet. Hun uddyber:

”Mit speciale har givet mig en masse læring og viden om intern kommunikation i forbindelse med en organisationsforandring, hvordan man leder en virksomhed i en forandring (forandringsledelse), samt hvordan man arbejder og performer i en agil virksomhed”.

 

Interesse, faglighed og netværk

Både i løbet af sin ansættelse som studentermedhjælper og i tiden med specialeskrivning viste Katrine interesse for virksomheden og arbejdsopgaverne, og samtidig fik hun opbygget et stort netværk, hvilket, hun vidste, ville øge hendes chancer for at udskifte specialesamarbejdet med en fuldtidsstilling. Hun fortæller:

"Allerede i specialeskrivningen var jeg i dialog med min nærmeste chef om muligheden for fastansættelse efter endt uddannelse".

Jeg tror, at den afgørende faktor var, at jeg viste interesse for min arbejdsplads, fik opbygget gode relationer og samtidig kunne vise mine kompetencer og viden gennem bl.a. mit speciale.

Katrine Rasmussen

Fra teori til praksis

Efter specialesamarbejdet blev Katrine ansat hos TDC Erhverv som Campaign Manager. I jobbet bruger hun dagligt de kompetencer, hun opbyggede i sin studietid på AAU i København. Hun fremhæver især evnen til at samarbejde:

”For mig har det været givende at se, hvordan mine fem år på universitetet kan bruges i mit daglige arbejde. En af de vigtigste kompetencer, som AAU har givet mig, er samarbejde. Uanset om du arbejder i en stor eller en lille virksomhed, så er samarbejde helt essentielt for at fungere i en konstellation, hvilket gør, at man også er klædt på til at løse problemer på en professionel måde”.

Udover evnen til at samarbejde fortæller Katrine, at hun benytter de fag-faglige kompetencer som fx viden om, hvordan tekster og kommunikationselementer skal vinkles, når man kommunikerer til en bestemt målgruppe. Det kunne eksempelvis være i forbindelse med en kampagne for små og mellemstore virksomheder.

 

Gode råd

På baggrund af Katrines egne erfaringer med at udskifte studiejob med først specialesamarbejde og dernæst fuldtidsjob, har hun følgende gode råd:

1.

Sørg for at få så mange som muligt til at deltage i dit speciale. Jo flere du kender, og som kender dig i virksomheden, jo større er dine chancer for at blive ansat.

2.

Vinkl dit speciale til noget, som du finder interessant. Hvis du eventuelt godt kan lide HR eller kommunikation, så sørg for at få nogle, som har forstand på – og arbejder med disse ting, til at deltage i specialet. På den måde viser du en interesse for fagområdet, som du kan bruge til en jobansøgning, og samtidig øger du din viden inden for området.

3.

Skriv en mail eller en besked på LinkedIn til personer, som du gerne vil indgå et samarbejde med. Skriv, at du gerne vil undersøge et givent fænomen, og hvordan det kan give værdi for virksomheden. Sørg for at highlighte dine kompetencer og samtidig fortælle, hvordan dit speciale kan give værdi for virksomheden. Derved bliver det en win-win situation for begge parter.