Studiemiljødagen 2023

Dit bæredygtige studieliv

Når Studiemiljørådet slår dørene op til den årlige studiemiljødag på Campus Aalborg, vil det bl.a. blive til en dag, hvor du kan være med til at idéudvikle og komme med dine input til bæredygtige løsninger ift. studielivet på AAU. Du har også mulighed for at blive mere oplyst om, hvad du selv kan gøre for at leve et mere bæredygtigt liv.

Studiemiljødagen 2023

Dit bæredygtige studieliv

Når Studiemiljørådet slår dørene op til den årlige studiemiljødag på Campus Aalborg, vil det bl.a. blive til en dag, hvor du kan være med til at idéudvikle og komme med dine input til bæredygtige løsninger ift. studielivet på AAU. Du har også mulighed for at blive mere oplyst om, hvad du selv kan gøre for at leve et mere bæredygtigt liv.

English version below

NB! Tilmelding til Studiemiljødagen er desværre lukket. Skulle du dog drømme om en plads, kan du kontakte Iben Bertelsen via ib@adm.aau.dk og høre om muligheder for deltagelse. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vidste du at AAU har klimamål? Kom og vær med til at sætte spot på bæredygtighed, når AAU’s Studiemiljøråd d. 29. marts kl. 14.30-20.30 inviterer til årets Studiemiljødag på Campus Aalborg.    
 
AAU har allerede mange indsatser i gang, men med dine og dine medstuderendes idéer, kan vi finde på endnu flere indsatser til det bæredygtige studieliv på AAU! Kom og hør om, hvad der allerede foregår på campus og deltag i en af disse spændende workshops:  

  • Verdensmålsspil – solution camp. Hjælp os med idéudvikling af bæredygtige løsninger ift. det fysiske studiemiljø via et inspirerende verdensmålsspil.  
  • Hvor stort er dit klimaaftryk? Få målt dit klimaaftryk og få tips til, hvordan du kan reducere din personlige klimabelastning. Det kan også være, at du får aflivet en myte eller to om bæredygtighed.  
  • (Ikke flere ledige pladser) Zero waste cooking. Kom med på et spændende madlavningskursus, hvor AAU’s kantineleverandør ’Jespers Torvekøkken’ giver dig tips og tricks til at mindske dit madspild. 

Alt efter hvilken workshop du vælger, kan du enten være med til at idéudvikle og komme med dine input til bæredygtige løsninger relateret til dit fysiske studiemiljø på AAU, eller du kan blive mere oplyst om, hvad du selv kan gøre for at leve et mere bæredygtigt liv.  
 
Når du tilmelder dig Studiemiljødagen, skal du samtidig vælge den workshop, du ønsker at deltage i. Bemærk at der er begrænsning på antal deltagere på hver workshop. 
Du kan læse mere om de forskellige workshops her.  
 
Du går fra dagen med ny viden og inspiration oven på en god portion hygge, når dagen runder af med, at du kan udfordre dine kendte eller nye medstuderende i diverse brætspil.  
 
I løbet af dagen er der gratis kaffe, kage, aftensmad og snacks.  
 
Arrangementet afholdes i AAU INNOVATE, Thomas Manns Vej 25, 9220 Aalborg Øst.   
 
Du kan se programmet her:

Studiemiljødagen 2023

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

NB! Registration for The Study Environment Day is now closed. However, should you dream of a spot on the day, you can contact Iben Bertelsen via ib@adm.aau.dk and hear about possibilities for participation.

............................................................................................................................................................................

STUDY ENVIRONMENT DAY 2023 – YOUR SUSTAINABLE STUDY LIFE! 
 
Did you know that AAU has a set of climate goals? Help us shine a light on sustainability at this year’s Study Environment Day on Campus Aalborg hosted AAU's Study Environment Council. It takes place March 29 at 14.30-20.30. 
 
AAU already has many initiatives in the works, but with your and your fellow students' ideas, we can come up with even more initiatives for a sustainable student life at AAU! Come and hear about what is already happening on campus and take part in one of four exciting workshops: 

  • Sustainable Development Goals game - solution camp. Help us develop ideas for sustainable solutions in relation to the physical study environment via an inspiring SDG game.
  • How big is your climate footprint? Get your climate footprint measured and get tips on how you can reduce your personal climate impact. You may even dispel a myth or two about sustainability!
  • (No more available spots) Zero waste cooking. Come along to an exciting cooking course, where AAU's canteen supplier 'Jespers Torvekøkken' gives you tips and tricks to reduce your food waste. 

Depending on which workshop you choose, you can either help develop ideas and provide your input for sustainable solutions related to your physical study environment at AAU, or you can become more informed about what you can do yourself to live a more sustainable life. 
 
When you register for the Study Environment Day, you must also select the workshop you wish to participate in. Please note that there is a limit on the number of participants in each workshop. 
You can read more about the various workshops here
 
The event is topped off by a good dose of fun and hygge with a few rounds of boardgames with your fellow students. 
 
There is free coffee, cake, dinner and snacks! 
 
The event will be held at AAU INNOVATE, Thomas Manns Vej 25, 9220 Aalborg Øst.