Spring til indhold

Inspirationshistorie

Clara, Florinda, Kathrine og Kias projekt fik betydning i ”den virkelige verden”

Lagt online: 01.09.2022

En engageret samarbejdspartner, let adgang til informanter og fund, der rent faktisk bliver brugt. Nu hvor de selv har prøvet det, kan Clara, Florinda, Kathrine og Kia kun se fordele ved projektsamarbejde. Men der er selvfølgelig altid udfordringer. Hvor finder man fx en samarbejdspartner? Og hvad gør man, når de ikke svarer?

Inspirationshistorie

Clara, Florinda, Kathrine og Kias projekt fik betydning i ”den virkelige verden”

Lagt online: 01.09.2022

En engageret samarbejdspartner, let adgang til informanter og fund, der rent faktisk bliver brugt. Nu hvor de selv har prøvet det, kan Clara, Florinda, Kathrine og Kia kun se fordele ved projektsamarbejde. Men der er selvfølgelig altid udfordringer. Hvor finder man fx en samarbejdspartner? Og hvad gør man, når de ikke svarer?

Om gruppen

 • Gruppemedlemmer:
  • Clara La Cour Cayenne, 22 år
  • Florinda Bujupai, 22 år
  • Kathrine Aastrup, 25 år
  • Kia Møller Nielsen, 23 år 
 • Uddannelse: Politik og Administration med specialisering i Ledelse og Forvaltning
 • Semester: 8. semester
 • Samarbejdspartner: Kalundborg Kommune

AAU Jobbank åbnede døren for samarbejdet

Clara, Florinda, Kathrine og Kia havde længe talt om, at det kunne være spændende og givende at lave et projektsamarbejde med en kommune eller en virksomhed, da de blev opmærksomme på, at der lå flere spændende opslag om projektsamarbejde i AAU Jobbank. 

AAU Jobbank er, så vidt vi ved, den eneste jobdatabase, som udbyder forslag til projektsamarbejde i så stort et omfang.

Clara, Florinda, Kathrine og Kia

”Det var derfor helt naturligt for os at anvende jobbanken til dette formål, " fortæller gruppen. "Desuden var vi i forvejen bekendte med den, da flere af os tidligere har brugt den til at finde og søge studiejobs. Vi tøvede derfor ikke med at kontakte Kalundborg Kommune, da vi så, at de søgte studerende til at hjælpe med et projekt, som faldt rigtig godt sammen med vores ønsker.”

”En anden fordel ved AAU Jobbank er, at den er meget brugervenlig. Inde på opslaget kunne vi se dybdegående beskrivelser af Kalundborg Kommunes ønsker og forventninger til projektsamarbejdet, de formelle retningslinjer omkring projektet, og vi kunne kontakte kommunen både gennem de opstillede knapper og de kontaktinformationer, som stod i beskrivelsen. Det var rart med den information, da det skabte vished om, hvad vi gik ind til.” 

 

Hvad gør man, når kontaktpersonerne ikke svarer? 

Gruppen lavede et casestudie af, hvorfor og hvordan brugen af digitale dokumentationssystemer kan forme arbejdsmotivationen hos omsorgspersonale i hjemmeplejen. De interviewede 6 sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i hjemmeplejen i Kalundborg Kommune. 

”Samarbejdet med kommunen har været godt, og det var tydeligt at mærke, at de også var interesserede i, at der skulle udarbejdes et projekt, som svarer på nogle af deres spørgsmål. Vi holdt løbende møder med vores primære kontaktperson i kommunen for at sikre, at deres ønsker kom med i projektet samt at de overholdt vores aftaler ift. at finde informanter til interviews.”

Gruppen oplevede dog, at det kunne være en udfordring at skabe og holde kontakten til nogle af kontaktpersonerne i Kalundborg Kommune:  

"Vi oplevede, at enkelte af vores kontaktpersoner havde meget travlt og ikke altid svarede på vores mails. Vi lagde derfor en strategi, hvor vi ringede til dem op til flere gange samme dag. Vi havde nemlig vores egne deadlines med projektet, som vi skulle overholde. Det virkede heldigvis til at være den rigtige strategi, og kontaktpersonerne var glade for, at vi tog initiativ og holdt dem oppe på vores aftaler."

Præsentationen gav nye input, der kunne bruges til eksamen

En uge inden eksamen præsenterede gruppen resultaterne for ledergruppen på området i Kalundborg Kommune. 

De var glade for de input, som vi kom med, og de kunne nikke genkendende til flere af vores fund. De fortalte, at de inden længe skal implementere et nyt digitalt dokumentationssystem, hvor de vil tage vores fund i betragtning.

Clara, Florinda, Kathrine og Kia

”Herudover gav ledergruppen også os feedback og supplerede vores fund med deres egne erfaringer. Dette var en nyttig viden for os, som vi tog med til eksamen. Derfor var det meget givende at præsentere resultaterne for vores samarbejdspartner før eksamen.” 

 

Samarbejdet giver mere engagement og støtte fra kommunen

Samarbejdet med Kalundborg Kommune var første gang, Clara, Florinda, Kathrine og Kia lavede et projektsamarbejde.  

”Den største forskel på dette og et ’almindeligt’ projekt har været følelsen af, at vores fund faktisk får en betydning i ’den virkelige verden’,” fortæller de. ”Når et ’almindeligt’ projekt er færdigt, og man har været til eksamen, så sker der ofte ikke mere med det, hvorimod et projektsamarbejde giver mulighed for at bidrage til eller forbedre eksisterende praksis, idet der sidder en modtager af den viden, vi finder frem til.”

”En anden forskel har været, at det har været meget lettere at finde og skabe kontakt til informanter, fordi en tovholder i Kalundborg Kommune har sørget for at sætte os i kontakt med de relevante ledere.” 

”Der er generelt mere engagement fra kommunens side, når der er tale om et formelt samarbejde, og de har været mere villige til at afsætte tid og ressourcer til interviews i forhold til, hvad vi har oplevet i tidligere projekter, hvor det kan være vanskeligt at få adgang til det felt, som ønskes undersøgt.”

”Derfor synes vi, at der er væsentligt flere fordele ved at lave et projektsamarbejde, end der er ulemper.” 

 

3 råd om projektsamarbejde

Set i bakspejlet er Clara, Florinda, Kathrine og Kia rigtig tilfredse med samarbejdet, og der er ikke noget, de ville have gjort anderledes.

De anbefaler klart at skrive semesterprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. 

Hvis du og din gruppe overvejer det, har de 3 gode råd til jer:  

1.

Kast jer ud i det! For det giver værdifuld erfaring at få lov at komme inden for i praksis, om det så er i en kommune, en privat virksomhed eller noget helt tredje.

2.

Hav tålmodighed, men vær ikke bange for at tage kontakt. Eksterne samarbejdspartnere har ofte travlt, og de er måske lidt svære at komme i kontakt med. Ræk ud, skriv eller ring til dem, og husk på, at de er lige så interesserede i samarbejdet, som I er.

3.

Brug AAU Jobbank. Jobbanken har ofte mange opslag, hvor eksterne søger projektsamarbejde inden for forskellige områder. De har derfor på forhånd gjort sig tanker om, at de gerne vil afsætte tid og ressourcer til at samarbejde med studerende.