Hjælp til personlige problemer

Aalborg

 • +

  Coaching Center

  En gruppe studerende på kandidatuddannelsen i Psykologi på Aalborg Universitet har etableret et gratis tilbud om coaching til dig, kaldet Coaching Center. De enkelte coachingforløb varetages af studerende på den sidste del af psykologistudiet, hvor de studerende vejleder og superviserer hinanden og understøttes af ekstern supervision fra autoriserede psykologer.

  Coaching er baseret på dine præmisser og kan benyttes af alle studerende, der har brug for hjælp til personlige udviklingsmål, private såvel som studierelaterede.

  Du kan læse mere om Coaching Center på www.facebook.com/AAUCoachingCenter/ eller sende dem en e-mail på cc@hum.aau.dk

 • +

  Den sociale Skadestue

  Her tilbydes uformelle og uforpligtende samtaler i aften- og nattetimerne. Der tages udgangspunkt i det, du har lyst til at tale om, hvad enten det er ensomhed, angst eller noget helt tredje. Der er ingen tidsbestilling - du møder blot op. Du er 100 % anonym, og der føres ikke journaler. Den Sociale Skadestue har åbent for såvel personlig som telefonisk henvendelse fra kl. 18 til kl. 07 – hele ugen, året rundt.

  Læs mere om Den sociale skadestue

 • +

  Studenterpræsterne

  Studenterpræsterne kan gennem samtaler og samtaleforløb tilbyde dig hjælp og vejledning ved personlige, studiemæssige, sociale eller eksistentielle/religiøse problemer.

  Der tilbyder et fortroligt samtalerum, hvor der er plads til at tale om det, der er vigtigt for dig. Præsterne er underlagt tavshedspligt og fører ikke nogen form for journal. Hvis du ønsker, kan du henvende dig anonymt. Samtaler er gratis, og der er normalt ingen eller kun kort ventetid. 

  Læs mere om studenterpræsterne

 • +

  Studenterrådgivningen

  Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologhjælp til studerende på videregående uddannelser. Du kan få hjælp hos dem, hvis du er studieaktiv på en SU-godkendt videregående uddannelse. De kan eksempelvis hjælpe med psykiske udfordringer eller hvad end, der udfordrer dit studieliv.

  Læs mere om deres tilbud her

 • +

  Universitetsklinikken

  Universitetsklinikken tilbyder samtaleterapeutisk behandling, som særligt er rettet mod personer med eksistentielle problemer, identitets- eller livskriser, sorgreaktioner, angst, depression eller spiseforstyrrelse i lettere til moderat grad.

  Behandlingen er gratis og varetages af studerende på Psykologistudiets sidste del som led i deres uddannelse til psykologer. Samtalerne har en varighed af 50 minutter og finder sted en gang om ugen i op til 4-5 måneder. Behandlingen sker under tæt vejledning af Universitetsklinikkens stab. 

  Læs mere om Universitetsklinikken

Esbjerg

 • +

  Studenterrådgivningen

  Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologhjælp til studerende på videregående uddannelser. Du kan få hjælp hos dem, hvis du er studieaktiv på en SU-godkendt videregående uddannelse. De kan eksempelvis hjælpe med psykiske udfordringer eller hvad end, der udfordrer dit studieliv.

  Læs mere om deres tilbud her

 • +

  Ungdomspræst

  Samtalepartner til sjælesorg og fortrolige samtaler. Har du brug for en at snakke med? Er der noget, der tynger dig? Så kan du komme til ungdomspræsten og tale om det, du går med, stort og småt. Det kunne f.eks. være ensomhed, sorg, eksamensangst, personlige problemer, familierelationer, tanker om fremtiden - eller noget helt andet. Ungdomspræsten har 100% tavshedspligt, hun er god til at lytte, og samtalerne tager udgangspunkt i lige netop det, som du gerne vil tale om. Du behøver ikke være kristen eller tro på Gud for at tale med en præst – alle er velkomne. 

  Kontaktoplysninger:

Aalborg, Esbjerg og København

 • +

  AAU Studie- og trivselsvejledning

  Du kan tale med en studie- og trivselsvejleder på Aalborg Universitet, hvad enten du er tættest på campus i Aalborg, Esbjerg eller København. Du kan få hjælp til både studiemæssige og sociale udfordringer, der kan have indflydelse på dit studieliv. Du kan fange os på telefon, mail eller booke en samtale.

  Studie- og trivselsvejlederne har tavshedspligt, og du har altid mulighed for at henvende dig anonymt.

  AAU Studie- og trivselsvejledning

 • +

  Copenhagen Coaching Center

  Copenhagen Coaching Center tilbyder AAU studerende gratis coaching. Coaching er baseret på den enkeltes præmisser og kan benyttes af alle studerende, der har brug for hjælp til personlige udviklingsmål, private såvel som studierelaterede.

  De enkelte coachingforløb varetages af studerende på Masteruddannelsen i Business Coaching og er et led i deres uddannelsesforløb. Tilbuddet gælder for AAU studerende i både Aalborg, Esbjerg og København, da coachingen kan foregå virtuelt. Som international studerende er det ligeledes muligt at benytte tilbuddet, da de også foretager coaching på engelsk.

  Du kan læse mere om Copenhagen Coaching Center på www.copenhagencoaching.dk/coaching.

  Hvis du ønsker at høre mere eller tilmelde dig en coaching samtale, så skriv til Frederikke Winther på fw@copenhagencoaching.dk eller på deres kontaktformular nederst på siden.

 • +

  Headspace

  Hos Headspace tilbydes samtaler til dig mellem 12-25 år. Det er et åbent anonymt tilbud, og du kan henvende dig direkte fra gaden uden forudgående tidsbestilling om alt fra konflikter med familien og venner, tristhed, ensomhed, boligsituation og meget andet. Du kan henvende dig på chat, sms eller mail. 

  Læs mere om Headspace

 • +

  Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

  Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) tilbyder støtte, rådgivning og undervisningstilbud, som er målrettet dig, uanset om du selv er berørt, pårørende eller fagperson.

  LMS tilbyder forskellige former for rådgivning bl.a. telefonrådgivning, chatfunktion og personlige rådgivningssamtaler.

  Læs mere om LMS her

 • +

  Livslinien

  Selvmordstanker er i de fleste tilfælde ikke udtryk for et ønske om at ville dø. Ofte handler det om, at en situation er blevet uoverskuelig eller gør for ondt. Livslinien står klar til at rådgive dig, der gerne vil støtte et menneske i krise, er blevet efterladt til selvmord eller dig, der genkender nogle af disse symptomer hos dig selv.

  Livsliniens rådgivere kan hjælpe dig med at sætte ord på det, der er svært, og med at se andre muligheder end selvmord. Du kan både ringe og chatte med rådgiverne, som arbejder frivilligt for at hjælpe dig. Alle ansatte og frivillige hos Livslinien har tavshedspligt, så dine oplysninger bliver holdt fortrolige.

  Læs mere om og kontakt livslinien

 • +

  Mødrehjælpen

  Mødrehjælpen er et gratis vejledningstilbud til gravide og børnefamilier med børn op til 18 år, som hjælper både mødre og fædre. Her kan du få støtte og hjælp til selvhjælp inden for områder såsom skilsmisse, samarbejde efter skilsmisse, økonomi, vold i parforhold, juridisk rådgivning, personlige og sociale udfordringer samt vejledning i forhold til uddannelse kombineret med familieliv.

  Læs mere om mødrehjælpen

 • +

  Offer Rådgivningen

  Har du, eller en du holder af, været udsat for en traumatisk hændelse? Ofte kan en sådan hændelse forårsage en fysisk, følelsesmæssig eller psykisk reaktion. Har du for eksempel været udsat for overfald, vold, voldtægt, indbrud, røveri, trafikulykke eller andre voldsomme ulykker, kan det være godt at tale med nogen om, hvad du har oplevet.

  Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser. Når du kontakter din lokale offerrådgivning, får du en rådgiver i telefonen, som du kan fortælle, hvad der er sket. Offerrådgiveren vil forsøge at vejlede og rådgive dig, og måske vigtigst af alt: lytte og give sig tid til en samtale. I fællesskab kan I aftale et eventuelt møde.

  Offerrådgivningen er et gratis tilbud. Alle rådgivere har tavshedspligt, og du kan være anonym. 

  Læs mere om og kontakt offer rådgivningen

 • +

  Sex og Samfund

  Dygtige og uddannede rådgivere hos foreningen Sex og Samfund svarer på alle spørgsmål om sex, køn, prævention, følelser, seksualitet, sexsygdomme og seksuelle rettigheder. Du kan også finde meget nyttig viden og artikler på deres hjemmeside. 

  www.sexogsamfund.dk

 • +

  Sorglinjen

  Sorglinjen er et tilbud til pårørende i aldersgruppen 16-27 år, der har mistet eller lever med en nærtstående med en alvorlig sygdom. Sorglinjen drives af frivillige, der selv har haft stor sorg tæt inde på livet, og de tilbyder samtaler på telefon, chat og sms. Derudover har sorglinjen også en række særlige tilbud.

  Læs mere om tilbuddene her

 • +

  Startlinjen

  Startlinjen er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder en ressourceskabende og støttende samtale, hvor du kan vende en personlig problemstilling med en af vores dygtige samtalepartnere. Temaerne for samtalerne kan være meget forskellige. En del af dem der ringer kæmper med ensomhed. Andre har været ude for en livskritisk begivenhed som eksempelvis alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, tab, arbejdsløshed eller skilsmisse. Og for nogle er det deres svære rolle som pårørende, der er i fokus.

  En stor gruppe engagerede og veluddannede frivillige medarbejdere sørger for, at telefonerne er åbne alle årets 365 dage mellem kl. 16 og 23. 

  Læs mere om startLinjen

 • +

  Studenterrådgivningen

  Studenterrådgivningen tilbyder gratis social- og psykologhjælp til studerende på videregående uddannelser. Det betyder, at du kan få hjælp til både studiemæssige, sociale og psykiske problemer, der kan have indflydelse på dit studieliv. Der er også forløb for studerende, der lider af eksamensangst.  

  Studenterrådgivningen er en selvejende institution, som ikke er tilknyttet Aalborg Universitet, og tilbuddene gælder studerende optaget på en videregående, ordinær SU-berettiget heltidsuddannelse..

  Studenterrådgivningen

 • +

  Tuba

  TUBA kan tilbyde dig hjælp, rådgivning og terapi, hvis du er mellem 14 og 35 år og er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt.

  TUBA har afdelinger landet over, hvor de blandt andet tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold. Det er også muligt at anvende chatfunktion eller SMS-rådgivning.

  Læs mere om Tuba her

 • +

  Ung på linje

  Ung På Linje/Ung Online er et anonymt samtaletilbud til alle unge mellem 13-30 år, der har brug for nogen at tale med. Projektet hører under Røde Kors og drives udelukkende af ca. 80 unge frivillige, og der er derfor altid en at tale med. Samtalerne kan for eksempel vedrøre tanker om sorg, kærlighed, familie, uddannelse, selvmordstanker eller selvskade.

  Læs mere om Ung på linje

 • +

  UngTilUng

  UngTilUng er et gratis tilbud til dig, der gerne vil gøre noget ved de svære tanker og følelser, du går rundt med i din hverdag. Du kan få hjælp til at klare ting, der fylder i din verden og tale med andre unge, som forstår din situation og er trænede i at lytte og hjælpe dig.

  UngTilUng drives primært af frivillige mellem 18 og 35 år, der står klar til at tale med dig om alt. Du kan både benytte deres chatfunktion, få en mentorsamtale eller et mentorforløb med din egen UngTilUng mentor, og har du ikke lyst til at dele din identitet, kan du sagtens være anonym.

  Læs mere om UngTilUng

 • +

  Ventilen

  Ventilen er en frivillig social organisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Derfor driver de tilbud landet over for unge, der føler sig ensomme. Hos Ventilen får du nogen at dele livets små og store ting med, nogen at spille spil med, tage i biografen med, eller gå en tur med. 

  Ventilen er en landsdækkende organisation og har pt. 23 lokale tilbud i 21 byer. Du har derfor mulighed for at finde et sted, fyldt med søde og rare mennesker som sætter fællesskabet i højsædet, netop i din by.

  Læs mere og find dit mødested her