Spring til indhold
ForsideVejledning

Specialpædagogisk støtte (SPS)

SPS er et tilbud til dig, som har en funktionsnedsættelse i form af et fysisk handicap, en psykisk eller neurologisk lidelse, er ordblind eller talblind. SPS er individuelt tilrettelagt og kan bestå af fysiske eller digitale hjælpemidler og/eller personlig støtte, hvis det er det, du har brug for.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

SPS er et tilbud til dig, som har en funktionsnedsættelse i form af et fysisk handicap, en psykisk eller neurologisk lidelse, er ordblind eller talblind. SPS er individuelt tilrettelagt og kan bestå af fysiske eller digitale hjælpemidler og/eller personlig støtte, hvis det er det, du har brug for.

Online møde for nye studerende 21. august

Der afholdes online møde omkring SPS for nye bachelorstuderende den 21. august. Der udsendes mail med link til mødet omkring uge 33.