Udmeldelse

Denne side er for dig der ønsker information om 1) hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at melde dig ud af din uddannelse, 2) regler for administrativ udmeldelse fra din uddannelse, hvis du som studerende har været studieinaktiv i et år samt 3) hvordan dine forudsætninger er, for at blive genindskrevet på en uddannelse du tidligere er blevet udmeldt fra.

 • +

  Hvis du vil udmelde dig

  Hvis du vil melde dig ud af din uddannelse, sker det gennem STADS selvbetjening

  Stads Selvbetjening Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at din udmeldelse først træder i kraft, når Studieservice modtager din udmeldelse. Du kan ikke udmeldes med tilbagevirkende kraft.
   

  du bør være opmærksom på Følgende:

  • Hvis du udmelder dig fra din uddannelse, før du har gennemført og bestået første studieår, og du senere ønsker at indmelde dig igen, skal du søge om optagelse via www.optagelse.dk.
  • Du har ikke krav på at blive genindskrevet på den uddannelse, du udmelder dig fra.
  • Du kan tidligst blive genindskrevet på en uddannelse, du har udmeldt dig fra, når der er gået 5 måneder. Det kan du læse mere om på optagelseskontorets side om indskrivning.
 • +

  Forudsætninger for genindskrivning

  FORUDSÆTNINGER FOR GENINDSKRIVNING

  • Når du genindskrives, følger du den nyeste, relevante studieordning, og du kan ikke nødvendigvis opnå fuld merit for allerede beståede studieaktiviteter.
    
  • Genindskrives du på den samme uddannelse, kan dette tidligst finde sted fem måneder efter udmeldelsen.
    
  • Genindskrivning kan kun ske pr. 1. februar og 1. september.
    
  • SU-kontoret vil automatisk få besked om selve studieophøret, så evt. tildeling af SU og lån stopper.

  Læs mere om genindskrivning

 • +

  Regler om udmeldelse pga. manglende studieaktivitet

  Du skal være opmærksom på, at universitetet kan udmelde dig, hvis du ikke har været studieaktiv det seneste år. Det er dit institut, der står for udmeldelsen.

  Manglende studieaktivitet i forhold til prøver

  Hvis du, på en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse, ikke bestået en prøve idet seneste år, kan universitetet udmelde dig. Prøver, der er bestået som gæstestuderende ved et andet universitet som led i en samlet uddannelse, der er godkendt af universitetet, medregnes som beståede prøver.

  Førsteårsprøven og 24 måneders-reglen

  Som studerende på en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse skal du deltage i alle dine prøver på dit første studieår (førsteårsprøven). Det fremgår af din studieordning, hvilke prøver det drejer sig om.  Det fremgår også af din studieordning, hvornår du senest skal have bestået prøverne.

  Du skal være opmærksom på, at du senest inden udgangen af dit andet studieår - 24 måneder efter studiestart - skal have bestået de prøver, som indgår i førsteårsprøven.

  Du kan søge dispensation, hvis årsagen til den manglende studieaktivitet er barsel, adoption, sygdom, værnepligt eller andre usædvanlige forhold.

  Læs mere om dispensatioN
  Læs AAU'S REGLER FOR UDMELDELSE VED MANGLENDE STUDIEAKTIVITET

 • +

  Brug for vejledning?

  Er du kommet i tvivl om dit valg af uddannelse? Har du svært ved at overskue studielivet? Eller har du behov for vejledning om andre forhold omkring dit studie? Så kan du altid kontakte AAU Studie- og trivselsvejledning, som din generelle studievejledning, eller studievejlederen på din uddannelse, som kan vejlede dig om studiespecifikke ting.
   

  Studievejlederen på din uddannelse
  AAU Studie- og trivselsvejledning