Spring til indhold
ForsideVejledningSU-vejledning

Studieaktivitets­kontrol

For at modtage SU, skal du være studieaktiv. Reglerne om studieaktivitet er forskellige, alt efter om du læser en ungdoms- eller videregående uddannelse.

Studieaktivitets­kontrol

For at modtage SU, skal du være studieaktiv. Reglerne om studieaktivitet er forskellige, alt efter om du læser en ungdoms- eller videregående uddannelse.

Studieaktiv på en videregående uddannelse

Du kan kun få SU, hvis du er studieaktiv.

Det betyder, at du højest må være 6 måneder forsinket i din uddannelse. Forsinkelsen afgøres ud fra det antal klip, du har brugt på uddannelsen, målt i forhold til antal ECTS, du har bestået på uddannelsen. Dvs. hvis du har modtaget 12 SU-klip, skal du have bestået mindst 30 ECTS. Du kan i skemaet nedenfor se hvilke ECTS-krav, der stilles i forhold til antal udbetalte SU-klip.

OBS: Hvis du er startet på din nuværende uddannelse før 1. juli 2016, må du have lov til at være op til 12 måneder forsinket. Vær opmærksom på at bachelor og kandidat er to forskellige uddannelser.

Du kan selv holde øje med din studiefremdrift på minSU under ”Se din SU – Studiefremdrift”.

Studieaktivitetskontrol to gange årligt

Der bliver foretaget studieaktivitetskontrol to gange om året. Hvis du ikke har bestået nok ECTS, vil du blive erklæret studieinaktiv og få stoppet din SU. Hvis du bliver erklæret studieinaktiv, vil du modtage et brev i din eboks, og SU’en vil blive stoppet fra den efterfølgende måned.

Når du har bestået det antal ECTS, der står oplyst i brevet, kan du søge om at få SU’en genoptaget. Du skal lave en ny ansøgning om SU via minSU, og du kan søge om at få SU’en genoptaget fra den måned, du består de manglende ECTS. Hvis du skal til eksamen i juni, skal du lave en ansøgning på minSU, hvor du søger om SU fra juni. Når SU-kontoret kan se, at du har bestået nok ECTS, vil din ansøgning blive godkendt. Vær opmærksom på, at du aldrig kan søge om SU med tilbagevirkende kraft, kun fra den måned du registrerer en ansøgning på minSU.

 

Forsinket i uddannelsen pga. sygdom, rådsarbejde eller særlige forhold

Hvis du ikke opfylder studieaktivitetskravet pga. en af ovennævnte årsager, har du mulighed for at få din SU sat i gang igen, hvis du får tildelt tillæg af klip. Du søger om tillæg af klip via minSU, hvorefter du skal sende ansøgningen til SU-kontoret, sammen med dokumentation og en kort redegørelse. Vær opmærksom på at du tidligst kan søge om at få SU’en sat i gang igen, fra den måned vi modtager ansøgningen.

Hvis du får tildelt tillæg af klip, vil den periode, du modtager klip for, ikke blive medregnet i aktivitetskravet. Hvis du f.eks. har fået udbetalt 24 SU-klip, skal du under normale omstændigheder have bestået 90 ECTS, men får du f.eks. tildelt 6 tillæg af klip, skal du kun have bestået 60 ECTS, da denne periode vil blive trukket fra.

Læs mere på siden 'Forsinket på uddannelsen

Læs mere om forsinkelse og tillæg af klip på su.dk

Ofte stillede spørgsmål om studieaktivitet

Læs mere om SU