Spring til indhold
ForsideStudieliv og trivsel

Specialpædagogisk støtte

SPS (Specialpædagogisk Støtte) er et tilbud til dig, der har en funktionsnedsættelse. Formålet med støtten er at give dig mulighed for at gennemføre dit studie på lige fod med andre studerende. SPS er individuelt tilrettelagt og kan bestå af fysiske eller digitale hjælpemidler og/eller personlig støtte, hvis det er det, du har brug for.

Specialpædagogisk støtte

SPS (Specialpædagogisk Støtte) er et tilbud til dig, der har en funktionsnedsættelse. Formålet med støtten er at give dig mulighed for at gennemføre dit studie på lige fod med andre studerende. SPS er individuelt tilrettelagt og kan bestå af fysiske eller digitale hjælpemidler og/eller personlig støtte, hvis det er det, du har brug for.

Om specialpædagogisk støtte

Har du brug for støtte under dit studie?

Mød os på Åbent Hus, Aalborg

Aalborg Universitets SPS-vejledere kan hjælpe dig med støtte til din uddannelse.

Læs mere her på siden og kom forbi vores stand på Åbent Hus torsdag den 29. februar (Rendsburggade 14, 9000 Aalborg). Du kan få en snak om dine overvejelser, udfordringer, behov og muligheder for støtte undervejs i din uddannelse på Aalborg Universitet.

Du er altid velkommen til at kontakte os, du finder mail og telefonnummer samt åbningstider længere nede på siden.

 

Søg Støtte

Hvis du har en funktionsnedsættelse i form af et fysisk handicap, en psykisk eller neurologisk lidelse, er ordblind eller talblind, har du mulighed for at søge om forskellige hjælpemidler eller en støtteperson.

Der gives kun støtte til de forhold, der konkret vedrører dit studie. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis transport, leveomkostninger, lektiehjælp eller ekstra undervisning.

Aalborg Universitet har tavshedspligt omkring din støtte. Det vil eksempelvis ikke fremgå af dit eksamensbevis, at du har modtaget SPS.

2020: 764 studerende. 2021: 919 studerende. 2022: 1000 studerende.

Betingelser

Kan du få SPS?

Få en god start

Kom godt i gang på AAU

SPS-teamet på AAU

Kontakt os for at få viden om støttemuligheder

Vi henviser også gerne til en relevant studie- og trivselsvejleder for vejledning om fx studieteknikker og personlinge udfordringer i forbindelse med dit studieliv.

Når du ønsker at søge

Hvad kan du få hjælp til?

Andre muligheder

Hvad kan du ellers få hjælp til?

Uanset om du har ret til SPS eller ej, kan du få hjælp og vejledning fra forskellige rådgivningsinstanser på og udenfor AAU.

Hvis du ønsker særlige eksamensvilkår

Søg dispensation hos dit studienævn

Dispensationsmuligheder

Hvis du er ordblind eller har en funktionsnedsættelse, kan du søge om særlige eksamensvilkår, fx forlænget tid ved eksamen eller brug af hjælpemidler.

Husk at søge i god tid, så dit studienævn kan nå at behandle din ansøgning inden eksamen. Kontakt dit studienævn for at høre om ansøgningsfrister.

Link til dit studienævn

Læs mere om krav til din dispensationsansøgning

Hold dig opdateret

Nyheder fra SPS-teamet

Spørgsmål og svar

FAQ