Spring til indhold

Studiemiljø­undersøgelser

Et godt studiemiljø er en vigtig forudsætning for din trivsel og dine muligheder for læring og faglig udvikling. Den vigtigste kilde til viden om studiemiljøet og potentiale for forbedringer af det, er naturligvis dig og dine medstuderende.

Studiemiljø­undersøgelser

Et godt studiemiljø er en vigtig forudsætning for din trivsel og dine muligheder for læring og faglig udvikling. Den vigtigste kilde til viden om studiemiljøet og potentiale for forbedringer af det, er naturligvis dig og dine medstuderende.

Systematiske evalueringer af studiemiljøet 

På AAU indsamler vi systematisk viden om dine og dine medstuderendes oplevelse af studiemiljøet. Det sker via jeres evalueringer af semestret, hvor der bl.a. spørges ind til det psykiske/sociale, fysiske, æstetiske og digitale studiemiljø. Resultaterne af jeres evalueringer behandles i studienævnet, og informationen om forbedringspotentialer gives videre til de relevante aktører, der har ansvar og mulighed for at handle på det. Ved at besvare evalueringerne har du derfor direkte indflydelse på, hvordan netop dit studiemiljø kan styrkes. 

På denne side kan du finde rapporterne med evalueringerne af studiemiljøet på AAU. Du kan også læse om de eksterne undersøgelser, som AAU også gør brug af til at udvikle og forbedre dit studiemiljø.

Studiemiljørapporter

Det er de samme spørgsmål om studiemiljø, som alle AAU's studerende (på de ordinære uddannelser) bliver stillet i jeres evalueringer af semestret. Det betyder, at der ud over behandlingen af resultaterne i de forskellige studienævn, også kan laves en rapport, som kan sige noget om jeres oplevelser af og ønsker til forbedringer af studiemiljøet på tværs af campusser, fakulteter og hele AAU. Resultaterne i den samlede rapport behandles af Studiemiljørådet og Det Strategiske Uddannelsesråd.

Studerendes kvantitative evaluering af studiemiljøet. Foråret 2022Studerendes kvantitative evaluering af studiemiljøet. Foråret 2021Studerendes kvantitative evaluering af studiemiljøet. Foråret 2020

Danmarks Studieundersøgelse

Uddannelses- og Forskningsministeriets undersøgelse 'Danmarks Studieundersøgelse' består bl.a. af de to spørgsmålsmoduler 'Uddannelseszoom' og 'Læringsbarometer', hvori der også findes studiemiljørelaterede spørgsmål. Resultaterne fra disse undersøgelser bruger AAU som supplement til vores egne studiemiljøundersøgelser. Det er derfor også meget vigtigt, at du svarer på disse undersøgelser, så vi opnår en høj svarprocent og valide resultater, som vi kan arbejde ud fra.    

Eurostudent

'Eurostudent' er en europæisk undersøgelse, der sammenligner rammerne for læring og trivsel på de videregående uddannelser blandt studerende fra Danmark, Island, Norge og Sverige. Rapporten fokuserer på de studerendes sociale og faglige studieforhold, og hvordan de studerende trives på uddannelsen. Undersøgelsen behandler følgende emner:

  • Faglige relationer og kontakt til medstuderende
  • Vurdering af underviserne
  • Studerendes indsats og faglige forventninger
  • Tilhørsforhold og frafald
  • Psykiske problemer blandt studerende

Formålet med rapporten er at sammenligne data på tværs af de nordiske lande. 

Danske studerendes læringsmiljø og trivsel i et nordisk perspektiv 2021

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

EVA gennemfører evalueringer og undersøger temaer med betydning for bl.a. de videregående uddannelsers kvalitet – på tværs af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. På deres hjemmeside kan du finde undersøgelser, artikler og inspirationskataloger om bl.a. studiemiljø, trivsel, studiestart, gruppearbejde og studieteknikker og -intensitet.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)