Spring til indhold

Få indflydelse på

Fysisk studiemiljø

Som studerende kan du hjælpe AAU's Campus Service (CAS) med at udvikle og sikre optimale fysiske rammer (både indendørs og udendørs) på universitetets tre campusser.

Få indflydelse på

Fysisk studiemiljø

Som studerende kan du hjælpe AAU's Campus Service (CAS) med at udvikle og sikre optimale fysiske rammer (både indendørs og udendørs) på universitetets tre campusser.

Sådan har du indflydelse på udviklingen af det fysiske studiemiljø


Du og dine medstuderende har en helt central rolle i CAS' udvikling af det gode fysiske studiemiljø på AAU. Det fysiske studiemiljø dækker over de fysiske rammer, der er for dit studieliv - eksempelvis indretning af undervisningslokaler og udendørsarealer, adgang til studiearbejdspladser og strømstik, forbedring af indeklima og akustik, toiletforhold osv.

Evalueringer og events

I evalueringerne af semestret indgår der enten hvert eller hvert andet semester spørgsmål til studiemiljøet; herunder spørgsmål til de fysiske rammer for din hverdag på AAU. De input og ønsker som du og dine medstuderende kommer med her, bruger CAS til forbedring af det fysiske studiemiljø i dialog med fakulteter og campuschefer.
Når der udvikles i et konkret studiemiljø, inddrager CAS i videst muligt omfang også miljøets studerende og medarbejdere. Hold derfor øje med CAS' events, hvor du kan komme med dine input til udviklingen af et konkret studiemiljø, der har betydning for dit studieliv.    

Building Support

I din dagligdag på universitetet er det dig, der først opdager, hvis noget er slidt eller gået i stykker. Kommer du fx forbi en persienne, der er faldet ned, en skraldespand, hvor låget er i stykker eller et toilet, der løber, så grib din smartphone, tag gerne et billede af fejlen og meld det ind i Building Support app'en. Når du gør det, sendes der besked direkte til håndværkere eller inventarafdelingen alt efter hvilken fejl, det drejer sig om, og de kan tage affære med det samme. Når fejlen er udbedret, får du en melding på e-mail og en tak fordi du har taget medansvar for dit studiemiljø.
Hent appen i App Store eller Google Play

Udvikling af det fysiske studiemiljø

Campus Service (CAS) ) laver årligt en oversigt over de seneste forbedringer af det fysiske studiemiljø, som bl.a. er lavet på baggrund af dine og dine medstuderendes input via evalueringer og events.

Læs om studiemiljøprojekter i 2023

Studiearbejdspladser

Du kan finde studiearbejdspladser mange steder på og udenfor AAU's campusser. Studiearbejdspladser findes i de lokale studiemiljøer, men der er også etableret større områder, hvor du og dine medstuderende med fordel kan sætte jer med jeres studier.

Oversigt over større områder med studiearbejdspladser