Spring til indhold
ForsideStudieliv og trivsel

Sådan kan du

Få indflydelse på dit studiemiljø

Studiemiljøet sætter rammerne for din dagligdag på AAU og har en væsentlig betydning for læring og trivsel. Derfor indsamler AAU kontinuerligt information om studerendes oplevelse af studiemiljøet, så vi kan udvikle de psykiske, fysiske, æstetiske og digitale rammer for studiemiljø med afsæt i dine og dine medstuderendes ønsker.

Sådan kan du

Få indflydelse på dit studiemiljø

Studiemiljøet sætter rammerne for din dagligdag på AAU og har en væsentlig betydning for læring og trivsel. Derfor indsamler AAU kontinuerligt information om studerendes oplevelse af studiemiljøet, så vi kan udvikle de psykiske, fysiske, æstetiske og digitale rammer for studiemiljø med afsæt i dine og dine medstuderendes ønsker.

Din indflydelse på studiemiljøet på AAU 

Ud over den viden, som dit studie løbende modtager fra dig og dine medstuderende om jeres ønsker til studiemiljøet, indsamles der også systematisk viden via jeres evalueringerne af semestret. I disse evalueringer spørges der ind til både det psykiske/sociale, fysiske, æstetiske og digitale studiemiljø. Resultaterne af jeres evalueringer behandles i studienævnet, og informationen om jeres idéer og ønsker til forbedringer gives videre til de medarbejdere på AAU, der har ansvar og mulighed for at handle på det. Ved at besvare evalueringerne har du derfor direkte indflydelse på, hvordan netop dit studiemiljø kan styrkes. 

Har du bemærkninger, du ikke fik med i din semesterevaluering, kan du også altid løbende kontakte din studenterrepræsentant i studienævnet. Bemærkninger til det generelle studiemiljø på AAU kan også gives til studenterrepræsentanterne i Studiemiljørådet. Handler det om noget konkret i dit fysiske studiemiljø (indeklima, indretning, manglende el m.m.) kan du bl.a. melde fejlen eller ønsket ind via appen Building Support.

I de nedenstående links kan du læse mere om dine muligheder for at få indflydelse på udviklingen af dit studiemiljø.

Studiemiljørapporter

På AAU laver vi vores egne interne undersøgelser af dine og dine medstuderendes oplevelser af studiemiljøet via jeres evalueringerne af semestret. Derudover bruger vi også resultaterne fra andre (eksterne) undersøgelser til udviklingen af studiemiljøet på AAU.

Læs mere om studiemiljøundersøgelser