Studenter­organisationer ved AAU

Aalborg Universitet opfordrer dig som studerende til at engagere dig i at skabe et godt studiemiljø. En af måderne er at blive medlem af en studenterforening sammen med andre studerende. Her finder du en liste over de studenterorganisationer, som allerede er registrerede ved AAU, og som kunne være interessante for dig.

Registrer din studenterorganisation

Studenter­organisationer ved AAU

Aalborg Universitet opfordrer dig som studerende til at engagere dig i at skabe et godt studiemiljø. En af måderne er at blive medlem af en studenterforening sammen med andre studerende. Her finder du en liste over de studenterorganisationer, som allerede er registrerede ved AAU, og som kunne være interessante for dig.

Registrer din studenterorganisation

Erhvervsfokuseret foreninger

 • Dansk Markedsføring Studerende Aalborg

  Kontakt- og forperson: Victor Kirketerp Jacobsen E-mail: stud-aal@markedsforing.dk Tlf.: 21582215

  Dansk Markedsføring Studerende Aalborg

 • DGSU

  Den Grønne Studenterbevægelse

 • Frie Borgerlige Studerende

  Foreningens formål er at få studenterpolitisk indflydelse, at øge den politiske interesse samt at udbrede de konservative-borgerlige idéer blandt studerende på Aalborg Universitet.

  Aalborg konservative studerende

Fysisk aktive foreninger

 • AASI

  For- og kontaktperson: Signe Esther Brun, e-mail: formand@aasisport.dk, tlf.: 24424121

  Studenternes Idrætsforening

 • AAUC Cykelclub (Studentersamfundet)

  For- og kontaktperson: Alex Arberg, e-mail: aaucykelklub@gmail.com, tlf.: 42726763. En forening under Studentersamfundet.

  Cykelklub for studerende

 • Unisail

  For- og kontaktperson: Bo Rosbjerg (formand) & Frederikke Tast (kontaktperson), e-mail: br@math.aau.dk (Bo) & ftast19@student.aau.dk (Frederikke), tlf.: 23747670, 99408862 eller 98391270

  Sejlads med foreningens træskib Betty

Kultur, natur og religiøse foreninger

 • Aalborg Studie-KFS

  For- og kontaktperson: Peter Baltzer Stidsen, e-mail: pstids19@student.aau.dk, tlf.: 27509621

  Kristeligt Forbund for Studerende Aalborg

 • BEST

  Formand og kontaktperson: Marko Cepec, e-mail: best-board-aalborg@googlegroups.com, tlf.: 50118420

  Board of European Students of Technology

 • Forening Naturpatruljen (FNP)

  For- og kontaktperson: Josefine Fly Larsen, e-mail: jfla20@student.aau.dk, tlf.: 23981816

  For studerende med interesse for natur og friluftsliv

 • I-Life

  For- og kontaktperson: Annika Egesby Gannerup, e-mail: aegesb20@student.aau.dk, tlf: +45 22280647/+82 01021923306

  Studenterdreven NGO, som introducerer international studerende til dansk kultu

Studentersamfundet

Foreningens formål er at levere gennem faglige, sociale samt studenterpolitiske aktiviteter et bedre miljø/bidrag til de studerende og Ph.d. studerende på Aalborg Universitet.

Studentersamfundets facebook sideStudentersamfundets hjemmeside

Sociale foreninger

 • BAS (Studentersamfundet)

  Formand/Kontaktperson: Aksel Lai Thomasbjerg, e-mail: athoma18@student.aau.dk / bas@build.aau.dk, tlf.: 23245767. En forening under Studentersamfundet.

  Byggeri & Anlægs Studenterforening

 • Connect INTL (Studentersamfundet)

  For- og kontaktperson: Sofie Kirstine Juul Nielsen, e-mail: connectintl@cgs.aau.dk, tlf. nr.: 29877803. En forening under Studentersamfundet.

  For studerende på LISE, SIS og SIV

 • Create Jam

  For- og kontaktperson: Frederik Johan Dennig Becker, e-mail: fbecke18@student.aau.dk, tlf.: 23323413

  Halvårligt spilevent

 • DE-klubben (Studentersamfundet)

  DE-klubbens formål er opretholdelse af det sociale studieliv, på tværs af årgange og studieretninger. En forening under Studentersamfundet.

  Socialt studieliv på tværs af årgange og studieretninger

 • Den Diskrete Forening

  For- og kontaktperson: Mads Lindeborg Larsen, e-mail: mlla20@student.aau.dk, tlf.: 40747300

  Socialt studiemiljø på Institut for Matematiske Fag

 • Electronic Systems Students (Studentersamfundet)

  For- og kontaktperson: Rebecca Damgaard Hansen e-mail: rebecca.hansen@studentersamfundet.aau.dk tlf.: 51271998. En forening under Studentersamfundet.

  Forbedrer studiemiljøet på Elektroniske Systemer

 • ESA

  For- og kontaktperson: Victor Bach Petersen, e-mail: vbp@business.aau.dk, tlf.: 21551615

  Erhvervsøkonomisk Sammenslutning Aalborg

 • FAKSUND (Studentersamfundet)

  For- og kontaktperson: Bertil Weis Jørgensen, e-mail: Faksund@studentersamfundet.aau.dk, tlf.: 24 43 25 04. En forening under Studentersamfundet.

  Studiemiljøet på SUND-Fakultetet

 • Festum Ad Mortum (Studentersamfundet)

  En forening under Studentersamfundet

  Socialt studieliv for Mecidin og MedIs

 • F-klubben

  For- og kontaktperson: Falke Carlsen, e-mail: info@fklub.dk

  Social studieliv på Datalogisk Institut.

 • FIXD

  For- og kontaktperson: Maja Kokholm Thestesen, e-mail: fixdaau@gmail.com, tlf.: 61715672

  Forening for studerende på interaktionsdesign

 • Foreningen af Erhvervsjurister og Jurister (FEJ)

  For- og kontaktperson: Jacob Brøgger, e-mail: formand-fej@law.aau.dk, tlf.: 40569039 / 31209340

  Fremme kendskabet til og interessen for erhvervsjura- og jurauddannelserne.

 • FOVIA

  For- og kontaktperson: Annette Lyngholm, e-mail: alyngh19@student.aau.dk, tlf.: 51155747

  Studenterforening for studerende ved Veje og Trafik

 • Fællesrådet for Psykologi (Studentersamfundet)

  For- og kontaktperson: Madita Bellenda Eggers, e-mail: psykologi@studentersamfundet.aau.dk. En forening under Studentersamfundet

  Studiemiljø for Psykologistuderende

 • Geografisk Studenterforening Aalborg (GESA) (Studentersamfundet)

  Kasserer og kontaktperson: Chris Klenø, e-mail: cklena19@student.aau.dk, tlf.: 60519328. En forening under Studentersamfundet

  Sociale og faglige aktiviteter for studerende på Geografi

 • Historisk forening (HiF)

  For- og kontaktperson: Peter Busch, e-mail: pbusch18@student.aau.dk, tlf.: 61150929

  Faglige og social udvikling på Historiestudiet.

 • IGLO (Studentersamfundet)

  For- og kontaktperson: Ahunik Asatarjan, e-mail: ahunik.asatarjan@studentersamfundet.aau.dk. En forening under Studentersamfundet

  Fællesskab af og for studerende på Industri og Global Forretningsudvikling

 • LAN (Studentersamfundet)

  For- og kontaktperson: Bestyrelsen S-et, e-mail: AAULAN@s-et.aau.dk. En forening under Studentersamfundet.

  Afholder to årlige gaming-arrangementer

 • Langdigterne

  For- og kontaktperson: Christian Juul Randers, e-mail: chjuul@icloud.com, tlf.: 26167918

  Det nye festudvalg for danskstuderende på AAU.

 • Medialogy Social Club (Studentersamfundet)

  For- og kontaktperson: Frederik Roland Christiansen, e-mail: fredch21@student.aau.dk, tlf.: 22339986. En forening under Studentersamfundet

  Skaber sammenhold og samarbejde på tværs af Medialogi

 • PAU (Phd Association Aalborg University)

  For- og kontaktperson: Gerwin Evers, e-mail: pau@aalborg.aau.dk, tlf.: 30396909

  Organizing academic and social activities for PhD students.

 • PEAS Aalborg

  For- og kontaktperson: Lukas Sjóstein, e-mail:lsjast20@student.aau.dk, tlf.: 22886869

  Planning and Enviromental Association of Students

 • POLIS

  Formand og kontaktperson: Tommy Kloster Duch Eriksen, e-mail: Polis@dps.aau.dk, tlf.: 51315704

  Fremmer studiemiljø på Institut for Politik & Samfund

 • Psykologi Revy (Studentersamfundet)

  For- og kontaktperson: Sigmund Høynes Lekve, e-mail: aalborgpsykologirevy@gmail.com, tlf.: 41299901. En forening under Studentersamfundet.

  For studerende på tværs af psykologistudiet

 • Queer Club (LGBT+ student organisation) (Studentersamfundet)

  For- og kontaktperson: Alberte Hauerholt, e-mail: aaulgbt@gmail.com. En forening under Studentersamfundet.

  For LGBT+ studerende på AAU

 • Racing

  For- og kontaktperson: Matias Kjerulf, e-mail: mkjeru19@student.aau.dk, tlf.: 20545714

  Byg en racerbil og deltag i det internationale Fomula Student.

 • SDS Aalborg

  For- og kontaktperson: Rune Als, e-mail: rals19@student.aau.dk, tlf.: 71838449

  Faglige og sociale arrangementer for studerende

 • SKALA

  For- og kontaktperson: Charlotte Brix Jensen, e-mail: cjens19@student.aau.dk, tlf.: 23714036

  Festudvalget på CREATE

 • SOFIA (Sociologisk forening Aalborg)

  For- og kontaktperson: Anna Katrine Bommer Christensen, e-mail: akbc20@student.aau.dk, tlf.: 40240556

  Studiemiljø for sociologiskstuderende

 • ST-rådet (Studentersamfundet)

  En forening under Studentersamfundet

  Varetager interesserne for de studerende på Sundhedsteknologi

 • T3 (Table top & dice)

  Form og kontaktperson: Atle Nyhus E-mail: anyhus19@student.aau.dk Tlf.: 50825252

  Fordybelse i et kunstnerisk projekt med udgangspunkt i table top kultur

 • Økonomernes Forening (ØF)

  For- og kontaktperson: Cecilie Kirk Fabrin, e-mail: ckfa18@student.aau.dk, tlf.: +45 42640823

  Studiemiljø for studerende indenfor økonomi

Politisk el. studenterpolitiske foreninger

 • ADSL - Aalborg Datalogiske Studenterlaug

  For- og kontaktperson: Nikolaj Rossander Kristensen, e-mail: nrkr20@student.aau.dk, tlf.: 42512223

  Studenterpolitik organisation for studerende ved uddannelserne under Instituttet for Datalogi

 • Den Grønne Studenterbevægelse (DGSB)

  For- og kontaktperson: Rosanna Børsting, e-mail: aalborg@dgsb.dk, tlf.: 26247828

  Den Grønne Studenterbevægelse i Aalborg

 • FEM

  For- og kontaktperson: Gustav Randers, e-mail: grande19@student.aau.dk, tlf.: 28569575

  Forbedre studieliv og studiemiljø for studerende under Mekanik og Fysik, AAU

 • FOFODALA

  For-og kontaktperson: Julie Kristiane Karstenskov Østergaard, e-mail: Jkka16@student.aau.dk, tlf.: 26702782

  Forening for Danske Landinspektørstuderende

 • Foreningen af danske lægestuderende (FADL)

  For- og kontaktperson: Gustav Holck Normann, e-mail: gustav.normann@fadl.dk / gnorma18@student.aau.dk, tlf.: 60709305

  Fagforening for studerende og af medicinstuderende

 • Frit Forum Aalborg

  For- og kontaktperson: Nicoline Erslev, e-mail: aalborg@fritforum.dk, tlf.: 30913112

  Kæmper for et bedre og mere retfærdigt uddannelsessystem

 • KRIM-rådet (Studentersamfundet)

  For- og kontaktperson: Malthe Bundgaard Kolze / Kirsten Buhl Mathiasen, e-mail: krimraadet.aau@gmail.com, tlf.: 42 92 75 76 . En forening under Studentersamfundet.

  Fagrådet for Kriminologi

 • Medicinerrådet (Studentersamfundet)

  For- og kontaktperson: Irene Sørensen, e-mail: medicinerradet@studentersamfundet.aau.dk, tlf.: 50572816. En forening under Studentersamfundet.

  Repræsentere AAU's medicinstuderende

 • MedIS-Rådet

  For- og kontaktperson: Reda Hassaine, e-mail: medisraadet@gmail.com, tlf: 42797799

  Arbejder for at fremme og forbedre uddannelsen Medicin med Industriel Specialisering (MedIS)

 • The United Nations Youth Association of Denmark (UNYA DK)

  For- og kontaktperson: Mathilde Thibeault-Jacobsen, e-mail: unya.aalborg@gmail.com, tlf.: 93833917

  Promotes and raises awareness amongst youth about the United Nation

 • Aalborg Konservative Studerende / Frie Borgerlige Studerende

  For- og kontaktperson: Daniel Vigda-Rieck, e-mail: konservative@adm.aau.dk, tlf.: 25681460

  Studenterpolitisk forening (konservative-borgerlige)

Videndeling og læringfokuseret foreninger

 • Agenda (Studentersamfundet)

  For- og kontaktperson: Diana Korshøj, e-mail: dianna.korshoej@agenda.aau.dk, tlf.: 50522394. En forening under Studentersamfundet.

  De studerendes blad på Aalborg Universitet.

 • Alumneforening for Anvendt Filosofi

  For- og kontaktperson: Clara Wolf, e-mail: bestyrelse.afaf@gmail.com, tlf.: 24825075

  Alumneforening For Anvendt Filosofi

 • Arktisk Medicinsk Studenterforening

  For- og kontaktperson: Jacob Bjerg Christensen, e-mail: jacobbjerg1996@gmail.com, tlf.: 30696244

  Oplyser om sundhedsvæsnet i Grønland og Arktisk og fremmer samarbejde mellem disse og medicinstuderende på AAU.

 • AMCA (Aalborg Management Consulting Association)

  For- og kontaktperson: Andrej Kutliak, e-mail: ankut@amca.dk, tlf.: 71923655

  Bygger bro mellem studerende og erhvervslivet med særlig fokus på konsulentbranchen og virksomheder med graduate programmer

 • Case Comptetion

  For- og kontaktperson: Alexander Pedersen, e-mail: Alexander@aaucasecompetition.dk, tlf.: 20468860

  Giver de studerende på AAU muligheden for at prøve kræfter med deres teoretiske viden på en real-life case.

 • Coding Pirates Aalborg

  For- og kontaktperson: Casper Bartholomæussen, e-mail: casperbart@gmail.com, tlf.: 27243179

  Fremme skaberlysten og interessen for it-kreativitet og programmering

 • Dansk Markedsføring studerende

  For- og kontaktperson: Victor Kirketerp Jacobsen, e-mail: stud-aal@markedsforing.dk, tlf.: 21582215

  Kobler studerendes teoretiske forståelse med erhvervslivet

 • De Jurastuderendes retshjælp

  For- og kontaktperson: Anna Ladekarl Christiansen, e-mail: Kontakt@aalborgretshjaelp.dk, tlf.: 60813551

  Gratis juridisk rådgivning til borgere

 • De Studerendes Erhvervskontakt (DSE)

  For- og kontaktperson: Andreas Leon Jorsal, e-mail: dseaalborg@studerende.dk, tlf.: 98156077

  Skaber dialog mellem studerende og erhvervslivet

 • ELSA Aalborg

  Forperson: Katrine Yousif, e-mail: kyousi20@student.aau.dk, tlf.: 21389548.

  Samarbejde mellem unge erhvervsjurister og jurister fra AAU

 • Erhvervsgruppen (Studentersamfundet)

  For- og kontaktperson: Tino Damgaard Hounisen, e-mail: Tino.Hounisen@studentersamfundet.aau.dk, tlf.: 20838019. En forening under Studentersamfundet

  Byde på en række effektive markedsføringskanaler

 • IDA Event

  Kontaktperson: Nicolaj Boelt Pedersen, e-mail: nicolajp@stud.ida.dk, tlf.: 23443109

  Faglige og sociale arrangementer for IDAs studiemedlemmer

 • IMCC

  For- og kontaktperson: Camilla Hoffmeyer Skadhauge, e-mail: aalborg@imcc.dk, tlf.: 42919220

  Sundhedsfremmende lokalorganisation, som tilbyder aktiviteter indenfor undervisning og oplysning samt udveksling og klinikophold.

 • IMCC Professional and Research Exchange Aalborg

  Kontaktperson: Lucie Grønhøj, e-mail: exchange.aalborg@gmail.com

  Faciliterer kliniske ophold og forskningsophold i udlandet for studerende ved SUND

 • IMCC Sexexpressen

  For- og kontaktperson: Karoline Espset, e-mail: Aalborg@sexekspressen.dk, tlf.: 52373590

  Underviser 7. 8. 9. og 10. klasser i seksualundervisning

 • Jutlandia

  For- og kontaktperson: Thomas Mulvad, e-mail: tmulva19@student.aau.dk, tlf: +45 41108990

  Konkurrencer, vidensdeling og networking indenfor Cybersikkerhed

 • Kemishow

  For- og kontaktperson: Line Thomsen, e-mail: kemishow@bio.aau.dk, tlf.: 99408383

  Udbreder viden om naturvidenskab

 • M3 Awards

  For- og kontaktperson: Signe Marie Kromann Kristiansen, e-mail: smkk19@student.aau.dk, tlf.: 28458761

  Awardshow for studerende på Medialogi

 • Psykologisk minikonference

  For- og kontaktperson: Simone Verding Gomes Hansen, e-mail: psykkonf@gmail.com, tlf.: 28997247

  Årlig minikonference for psykologistuderende

 • Studenterforening for faglig fordybelse

  For- og kontaktperson: Simon Mæng Tjørnehøj og Marie Elisabet Strøyberg, e-mail:Stjarn14@student.aau.dk og Mstray18@student.aau.dk, tlf.: 61273709 og 30567877

  Facilitere de studerendes muligheder for faglig fordybelse

 • Studerende for kvalitet og patientsikkerhed (SKOP)

  For- og kontaktperson: Emma Hertel, e-mail: info@skopdk.dk, ehert17@student.aau.dk

  Arbejder for et sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum.

 • Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab (SATS)

  For- og kontaktperson: Sara L K Clemmensen, e-mail: Sara.lk.clemmensen@gmail.com, tlf.: 29922707

  Fremme interessen for anæstesi, intensivmedicin, akutmedicin og traumatologi

 • Synapse - Life Science Connect

  For- og kontaktperson: Torben Eikhoff, e-mail: tei@synapse-connect.org, tlf.: 42317521

  Events, workshops, and networking opportunities for students with an interest in a career in life science environment

 • Teknoantropologisk Forening (TAF)

  For- og kontaktperson: Maja Elisabeth Hultberg, e-mail: teknoantropologiskforening@gmail.com / mehr19@student.aau.dk, tlf.: 53381168

  Faglige, sociale og studenterpolitiske aktiviteter

 • Ungkom Nord

  For- og kontaktperson: Maria Obel Linde, e-mail: mariaobel@hotmail.com, tlf.: 50975977

  Frivillig forening for studerende og nyuddannede kommunikatører

 • Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)

  For- og kontaktperson: Claus Østergaard, e-mail: coe@unf.dk, tlf.: 28436380

  Foredrag, workshops og studieturer om naturvidenskab

Foreninger målrettet studerende på campus i Esbjerg eller København

 • AMPED

  For- og kontaktperson: Daniel Vitagliano, e-mail: amped@aau.dk, tlf.: 42420454

  Socialt studieliv på tværs af studier og semester på AAU CPH

 • Tekanden - Teknoantropologisk café

  For- og kontaktperson: Annie Grim Balsen, e-mail: abalse19@student.aau.dk, tlf.: 42228568

  Studiemiljø på tværs af teknoantroplogi i København

 • PEAS København

  For- og kontaktperson: Freja Katrine Køllund, e-mail:fkallu17@student.aau.dk

  Socialt studiemiljø

 • CPH Lytterklub

  For- og kontaktperson: Atle Søeborg Nyhus, e-mail: anyhus19@student.aau.dk, tlf.: 50825252

  Samler studerende på tværs af studier til at lytte til og diskutere musik

Kontakt

Har du ændringer, spørgsmål eller forslag til siden, studerende.aau.dk, er du velkommen til at kontakte AAU Kommunikation

E-mail: aaukommunikation@adm.aau.dk