Spring til indhold
ForsideReglerEksamenssnyd og plagiat

Disciplinær­regler på AAU

Læs reglerne for disciplinære foranstaltninger overfor studerende på AAU.

Vejledning til disciplinærregler

Disciplinær­regler på AAU

Læs reglerne for disciplinære foranstaltninger overfor studerende på AAU.

Vejledning til disciplinærregler

Formål og vejledning

Regelsættet regulerer disciplinære foranstaltninger vedrørende den adfærd, som studerende udviser. 

Regelsættet suppleres af "Vejledning til disciplinærregler". Heri findes flere fortolkningsbidrag og procedurebeskrivelser til udfyldelse af regelsættet.

Reglerne

Baggrund og ansvar