Spring til indhold
ForsidePraktiskUndervisningUddannelser uden optag

Lukket for optag

Surveying and Planning, Cand. Tech.

Lukket for optag

Surveying and Planning, Cand. Tech.

Cand.Tech uddannelsen optager ikke nye studerende efter september 2023

Denne kandidatuddannelse optager ikke nye studerende, men du kan måske være interesseret i andre AAU-uddannelser inden for samme interessefelt i stedet.

Vil du være med til at udforme fremtidens byer i Danmark? Synes du, det kunne være spændende at arbejde med GPS, 3D-modeller og anden højteknologi? Brænder du efter at udvikle nye ’grønne løsninger’ inden for naturgenopretning og klimatilpasning?

På uddannelsen i Surveying and Planning har vi fokus på FNs Verdensmål.

Cand.tech eller cand.geom i landinspektørvidenskab?

Uddannelsen kan læses som cand.geom eller cand.tech.

Denne cand.tech i Surveying and Planning er for dig, som har en anden relevant bacheloruddannelse end Landinspektørvidenskab.

Cand.geom i Surveying, Planning and Landmanagement er for dig, som har en bacheloruddannelse i Landinspektørvidenskab.

Ingeniør, Arkitekt, Jurist - i en og samme person

Som færdiguddannet landinspektør får du rige karrieremuligheder. Du kan arbejde med arealforvaltning og planlægning til opmåling, kortlægning og geoinformatik. Du får opbygget viden inden for bæredygtighed, lovgivning og interesser i areal- og naturressourceforvaltningen; fysisk planlægning i byer, i det åbne land og på havet; ejendomsdannelse og ejendomsret; geografisk informationsteknologi, opmålings- og kortlægningsmetoder og geografiske datainfrastrukturer.

Vær en del af et internationalt studiemiljø

Cand. Tech. i Surveying and Planning er et internationalt studie og har en del udenlandske studerende på kandidatuddannelsen. Af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen derfor på engelsk. 

Fagligt indhold

Job og karriere

Som cand.tech i Surveying and Planning får du et væld af spændende karrieremuligheder – i Danmark eller i udlandet. Ude i den friske luft eller indendørs i et kreativt miljø. Og hvor du arbejder samfundsvidenskabeligt eller med højteknologi – eller begge dele. Landinspektører er en 'mangelvare', og som kandidat er du derfor eftertragtet. Mange studerende har job allerede før, de er færdige med uddannelsen.

Nogle nyuddannede ansættes inden for offentlige forvaltninger og forsyningsvirksomheder, hvor de arbejder med byplanlægning eller areal- og naturressourceforvaltning. Det kan være ved omdannelse af industri- og havneområder til nye bydele, etablering af nationalparker, genopretning af natur eller fx. kystsikring. 

Jobmulighederne er mange og spændende! Som cand.tech i Surveying and Planning står du stærkt i disse opgaver, fordi indsigt i planlægning, jura, kortlægning, informationsteknologi og forvaltning giver kompetence til at arbejde med problemer, hvor forskellige faggrupper skal samarbejde om løsning af den konkrete opgave.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Kom ud og oplev verden - praktik- og studieophold

På kandidatuddannelsen har du mulighed for at komme i projektpraktik i en relevant virksomhed i Danmark eller udlandet og dermed få kendskab til – og prøve kræfter med – landinspektørfagene i praksis.

Praktikopholdet er af 2-3 måneders varighed og skal godkendes forudgående af studienævnet. For hvert individuelt praktikophold skal der opstilles læringsmål, der klart reflekterer såvel den faglige problemstilling som den organisatoriske kontekst for opholdet.

Der kan afholdes seminarer til støtte for projektarbejdet, både inden afrejse og efter hjemkomst. Der udarbejdes en projektrapport, der beskriver læreproces og resultater i forhold til de fastlagte læringsmål.

Projektpraktikken er ulønnet.

Der er også gode muligheder for at supplere specialiseringen med en international profil. Flere studerende vælger at tage et semester (typisk 3. semester) på universiteter i fx Australien, Canada, England eller i et af de nordiske lande. Der er sådan set valgfrihed med hensyn til hvad eller hvor du vil læse. Dog skal universitetsopholdet godkendes forudgående af studienævnet, så der på forhånd er sikkerhed for, at dit ophold bliver fagligt udbytterigt. Udlandsophold finansieres af dig selv, men der er som regel gode muligheder for at søge legater.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Kontakt