GDPR for studerende

Introduktion

Når du som studerende arbejder med personoplysninger, er det vigtigt, at du følger lovgivningen på området. Behandling af personoplysninger kan udgøre en potentiel risiko for den person, oplysningerne handler om. Tænk på det som om, at vedkommende har udlånt sine oplysninger til dig under den forudsætning, at du gør dit ypperste for at passe på oplysningerne og ikke gør noget, der kan skade vedkommende.

Det er EU's Databeskyttelsesforordning og den danske Databeskyttelseslov, der regulerer behandling af personoplysninger. Samlet bliver de kaldt databeskyttelsesreglerne. Formålet med lovgivningen er at beskytte den person, man har oplysninger om: man skal beskytte og respektere vedkommendes grundlæggende ret til at bestemme over egne oplysninger samt vedkommendes ret til beskyttelse af oplysningerne.

Når man håndterer personoplysninger, hedder det i lovteksten, at man ’behandler’ personoplysningerne. Ordet ’behandling’ dækker over indsamling, registrering, opbevaring, videregivelse samt analyse af personoplysninger.

Databeskyttelsesreglerne suppleres af en række særregler, man skal være opmærksom på, når man behandler personoplysninger. Du skal som studerende ved en af de sundhedsfaglige uddannelser bl.a. være opmærksom på, at du er underlagt Sundhedslovens bestemmelser, der medfører skærpelser ift. databeskyttelsesreglerne.

Når man arbejder med personoplysninger, skal man gøre sig bekendt med behandlingsreglerne, herunder om man har et sagligt formål, og om man har hjemmel til at behandle de oplysninger, man er i besiddelse af. Hjemmel er et juridisk begreb, som betyder retlig bemyndigelse eller grundlag. Som studerende har du et sagligt formål med din behandling, når det sker i studieøjemed. I de fleste tilfælde kan du anvende samtykke som hjemmelsgrundlag.

Denne vejledning tager hovedsageligt udgangspunkt i din situation som dataansvarlig, der hvor der henføres til specifikke situationer, da du som databehandler vil arbejde efter en specifik instruks, der beskriver hvad din rolle er og hvordan, du må behandle data.

Aalborg Universitet har i øvrigt ikke rådgivningspligt overfor studerende. Spørgsmål bedes derfor rettet til Datatilsynet. ‍

HUSK!
At det er dig og dig alene, der har ansvaret for, at de personoplysninger, du er ansvarlig for, bliver behandlet sikkert og korrekt.