Spring til indhold

Private legater og fonde

Et ophold i udlandet kan være dyrt, og det er derfor en god ide at søge private legater. Vi har samlet en oversigt samt en række gode råd til, hvor og hvordan du kan søge private legater og fonde.

Et ophold i udlandet kan være dyrt, og det er derfor en god ide at søge private legater. Der findes rigtig mange fonde og legater, der giver økonomisk tilskud til udlandsophold. Der findes store, generelle fonde, som alle kan søge uanset køn, studieretning osv. Derudover findes der adskillige mindre fonde, som du kan søge ud fra specifikke forhold – f.eks. ud fra dit fagområde, at du er fra en bestemt by, at du skal til et bestemt land eller at du er i slægt med NN. Der kan desuden være mulighed for at søge et legat hos forskellige fagforeninger, banker m.m. 

Læs hvordan du bedst griber det an på "Grib Verden", som er Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside for studerende der skal på udlandsophold.

Alle nedenstående legater søges eksternt via de angivne links. 

Oversigter over private legater

Udover Styrelsens oversigt på "Grib Verden" finder du oversigter over private legater og fonde til studerende på flg. sider:

Legater - skal søges via nedenstående link

  • Aalborg Stiftstidendes Fond - legater til studieophold og projektorientede forløb i udlandet for studerende på en videregående uddannelsesinstitution i Nordjylland. Frist 1. april.
  • Dansk Studiefond - kun til studerende der rejser udenfor en samarbejdsaftale og derfor skal betale studieafgift
  • Vera og Carl Johan Michaelsens Legat - Ansøgningsskema fås hos International Kontor. Frist 28. oktober for ansøgninger til forårssemestret og 29. april for ansøgninger til efterårssemestret.
  • Zonta International Women in Technology Scholarship - særligt for kvindelige teknologi studerende med base i Aalborg
  • Crown Prince Frederik Fund - legater til videregående studier ved Harvard Kennedy School. Frist: 1. Oktober hvert år.
  • Otto Mønsteds fond - legater til meritgivende studie- og praktikophold i udlandet for Ingeniørstuderende ved AAU. Ansøgningsfrist 1. Marts.
  • Mindefond for Konsul Axel Nielsen - Støtte til samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser ved handelshøjskoler og universiteter, hvor ansøgerens fremtidige virke må forventes at være knyttet til dansk erhvervsliv Ansøgningsfristen er 15. marts.
  • Knud Højgaards Fond - Støtte til udlandsophold af mere end 3 måneders varighed for kandidatstuderende. Løbende ansøgning.

Kontakt Internationalt Kontor

Hvis du ønsker en vejledningssamtale skal du booke den på forhånd via mail til rette medarbejder. Angiv om du foretrækker et fysisk møde, telefonisk vejledning eller vejledning via teams.

Find e-mail adresse og telefonnummer her