Spring til indhold

Private legater og fonde

Et ophold i udlandet kan være dyrt, og det er derfor en god ide at søge private legater. Vi har samlet en oversigt samt en række gode råd til, hvor og hvordan du kan søge private legater og fonde.

Et ophold i udlandet kan være dyrt, og det er derfor en god ide at søge private legater. Der findes rigtig mange fonde og legater, der giver økonomisk tilskud til udlandsophold. Der findes store, generelle fonde, som alle kan søge uanset køn, studieretning osv. Derudover findes der adskillige mindre fonde, som du kan søge ud fra specifikke forhold – f.eks. ud fra dig fagområde, at du er fra en bestemt by, at du skal til et bestemt land eller at du er i slægt med NN.

Læs hvordan du bedst griber det an på "Grib Verden", som er Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside for studerende der skal på udlandsophold.

Oversigter over private legater

Udover Styrelsens oversigt på "Grib Verden" finder du oversigter over private legater og fonde til studerende på flg. sider:

Legater

Kontakt Internationalt Kontor

Hvis du ønsker en vejledningssamtale skal du booke den på forhånd via mail til rette medarbejder. Angiv om du foretrækker et fysisk møde, telefonisk vejledning eller vejledning via teams.

Find e-mail adresse og telefonnummer her