Udlån af lokaler

Udlån af lokaler

Aalborg Universitet vil gerne fremme det gode studiemiljø for universitetets studerende ved bl.a. at understøtte studerende og studenterforeningers muligheder for at lave gode faglige og sociale aktiviteter og arrangementer for medstuderende på universitetets campusser. Aalborg Universitet vil derfor gerne i et vidst omfang give studerende, herunder studenterforeninger ved AAU, mulighed for at låne lokaler, således at der bliver et levende og godt studiemiljø. Rektor har uddelegeret vurderingen af udlån af lokaler til Campus Service.
 
Aalborg Universitet har udarbejdet et kodeks, som er gældende for samarbejdet mellem universitetet og de studerende, herunder studenterforeninger ved AAU. Kodekset beskriver retningslinjer og kriterier for samarbejdet, herunder inddragelse af universitetet ved bl.a. karrierefremmende aktiviteter. Universitetet forventer, at studerende har læst kodekset og handler i overensstemmelse hermed.
 
Når Aalborg Universitet stiller lokaler og andre faciliteter til rådighed, sker det i forventning om, at disse vil blive anvendt og forvaltet på ansvarsfuld, etisk forsvarlig og lovformel vis. Det således afgørende, at fx lokaler kun anvendes til de formål, som de er blevet stillet til rådighed til. Ligeledes er det vigtigt, at aktiviteter og arrangementer gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ved overholdelse af universitetets anvisninger, brand- og beredskabsplan m.v.


For at kunne låne lokaler og afholde aktiviteter på universitetet skal man udfylde en udlånsblanket. Dette er uanset om man er en studenterforening/organisation, en gruppe af studerende eller enkelt studerende. Af udlånsblanketten fremgår hvilke informationer, Aalborg Universitet har brug for at vide for at kunne tillade arrangementet.
 
En forudsætning for at kunne låne lokaler og afholde aktiviteter på universitetet som studenterforening eller organisation er, at man først lader sig registrere. Registreringen skal foretages ved at udfylde registreringsblanket.

Studerende, som holder aktiviteter og arrangementer uden at være organiseret i en studenterforening, skal kun udfylde udlånsblanketten.
 
Studerende må forvente, at der sker en prioritering af lokaler ift. undervisnings- og forskningsaktiviteter, universitetets egne arrangementer og eksterne samarbejde m.v. Det er således ikke givet, at man kan få rådighed over det ønskede lokale på det ønskede tidspunkt.