VISION, GRAPHICS AND INTERACTIVE SYSTEMS, CIVILINGENIØR

Vision, Graphics and Interactive Systems

Vision, Graphics and Interactive Systems

OBS! Der optages ikke studerende på Vision, Graphics and Interactive Systems fra år 2021. Denne uddannelse er lagt sammen med en anden uddannelse, og udbydes fremover som Computer Engineering:

Søg ind på Computer Engineering

Er du interesseret i teknologier, hvor computeren "ser" og genkender fx ansigter, og hvordan virtuelle objekter kan indsættes i billeder og video (augmented reality)? Så er civilingeniøruddannelsen i Vision, Graphics and Interactive Systems (Vision, grafik og interaktive systemer (VGIS)) på Aalborg Universitet noget for dig.

Hvordan kan dit kamera afgøre om personen på billedet smiler eller ej? Hvordan er det muligt at skabe fiktive personer i film? Svaret på det første spørgsmål er Computer Vision - det at en computer opfanger og forstår hvad den "ser". Svaret på det andet spørgsmål er Computer Graphics - at en computer automatisk kan generere et virtuelt objekt. Disse teknologier kan indgå i interaktive systemer, dvs systemer der udnytter viden om mennesker og de nyeste teknologier til at kommunikere med brugeren på den mest hensigtsmæssige måde. Tilsammen udgør disse tre emner fundamentet i denne uddannelse.

Uddannelsen er forskningsorienteret og skifter mellem teori og praktisk projektarbejde, hvor teorierne, der introduceres i kurserne, kommer til anvendelse. I projekterne vil du komme til at opbygge software-systemer indenfor computer vision, og computer graphics samt multimodal brugerinteraktion i fx interaktive systemer.

Se også studiets egen hjemmeside.

Der er ansøgningsfrist den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

Find optagelsesprocedurer her

En studerende fortællerTidligere studerende Daniel Michelsanti

"Da jeg var færdig som bachelor inden for elektronik, ville jeg gerne læse videre på en uddannelse om bl.a. kunstig intelligens. Jeg er fascineret af, at man kan designe algoritmer, som kan få maskiner til at lære af data. Da jeg opdagede kandidatuddannelsen i Vision, Graphics and Interactive Systems, besluttede jeg mig for at søge ind.

Uddannelsen kombinerer forskellige teorier og teknologier, som bruges til at bygge intelligente systemer, som kan kommunikere med deres omgivende miljø. Jeg var især glad for uddannelsens opbygning; hvert semester arbejder du med virkelige problemer sammen med dine medstuderende, ofte i samarbejde med virksomheder. Universitetet er kendt for denne tilgang, som hedder Problembaseret læring. Grupperne består for det meste af folk med forskellige kulturelle og akademiske baggrunde, hvilket gør, at opgaverne anskues fra forskellige vinkler og synspunkter, og det er det, der gør uddannelse på Aalborg Universitet så værdifuld.

Jeg var også positivt overrasket over andre ting ved studiet, fx at studerende har adgang til universitetets bibliotek, grupperum og laboratorier når som helst. Det afslappede forhold mellem studerende og undervisere er jeg også rigtig glad for. Det bunder jo i den flade struktur og det uformelle ved det danske samfund. Jeg oplevede det samme, da jeg var på virksomhedsophold på mit 9. semester.

Alt i alt er jeg meget tilfreds med mit valg, og det er også en af årsagerne til, at jeg har valgt at læse videre som ph.d.-studerende på AAU.”

Daniel Michelsanti

Daniel læser i dag ph.d. hos Centre for Acoustic Signal Processing Research (CASPR) på AAU
 

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN
 

AAU er nr. 1 i Europa inden for ingeniørvidenskab     AAU er nr. 4 i verden inden for ingeniørvidenskab     AAU er nr. 1 på kvalitetsuddannelse under FN's verdensmål

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Computer vision
  • 2D og 3D computer graphics
  • Interaktionsdesign
  • Interaktive systemer
  • Machine learning

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen