Tysk

Kandidatmuligheder

Opbygning og struktur

Tysk kan læses som:

  • grundfaget i en bacheloruddannelse
  • sidefaget i en bacheloruddannelse
  • grundfaget i en kandidatuddannelse
  • sidefaget i en kandidatuddannelse.

Uddannelsesmuligheder med tysk:


Tilvalgsfag

Når du læser Tysk, skal du i løbet af dit andet studieår (på 4. semester) vælge, hvilket fag du gerne vil læse ud over Tysk. Dette andet fag hedder sidefag, og det fylder 3/4 år (1,5 semester) på bacheloruddannelsen. Du kan kombinere grundfaget i Tysk med en lang række af sidefag inden for det gymnasiale fagområde, fx Engelsk, Historie eller Psykologi. Du kan også kombinere Tysk med et tilvalgsfag, som ikke er inden for den gymnasiale fagrække, fx Kommunikation eller Interaktive Digitale Medier.

► Se liste over mulige tilvalgsfag på Aalborg Universitet.


Kandidatmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Tysk har du adgang til en række forskellige kandidatuddannelser. Hvis du efter afsluttet bacheloruddannelse ønsker at fortsætte med Tysk som selvstændigt fag på højeste niveau, skal du vælge kandidatuddannelsen i Tysk og et andet fag. Denne uddannelse kvalificerer til undervisnings- og formidlingsfunktioner inden for uddannelsesverdenen.

Du kan også vælge en tværfaglig kandidatuddannelse, som bygger videre på nogle af de studieelementer, som er indeholdt i bacheloruddannelsen i Tysk. Det kan fx være:

Bacheloruddannelsen i Tysk og et sidefag giver dig adgang til en række andre kandidatuddannelser afhængigt af, hvilket sidefag du vælger. 

Læs mere om uddannelsen

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser