International Virksomhedskommunikation i Tysk, Kandidat

Fagligt indhold

Uddannelsen har fokus på PR og international markedskom­munikation og integrerer disse fagområder med sprogfagene. Du arbejder såvel med de teoretiske aspekter af fagområderne som med praktiske opgaver, som kræver, at du kombinerer kompetencer inden for PR, sprog og markedskommunikation, fx cases og praktik.

Du har således mulighed for at fordybe dig i tysk, samtidig med at du bliver ekspert inden for PR, marketing og markedskom­munikation. Via valgfag kan du supplere dine kompetencer in­den for enten PR/marketing, it eller intern organisationskom­munikation. Du har desuden mulighed for at specialisere dig inden for Organisation og ledelse).

Kandidatuddannelsens 7. og 8. semester

På kandidatuddannelsens to første semestre skal du arbejde med modulerne Image & identitet samt Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation, hvor du bl.a. følger kurser inden for strategisk markedskommunikation og organisationskommunikation i offentlige medier og inden for image og identitet. Hvert af de to moduler munder ud i et projektarbejde. 

Modulet Virksomheden i den globale verden strækker sig over både 7. og 8. semester og giver dig viden om, hvordan du kom­munikerer og oversætter for en global virksomhed. Du arbejder med opgaver og cases, som integrerer mange fagområder og også inddrager fx sprog- og kommunikationspolitik. Du arbejder således med formidling både via elektroniske og trykte medier.

Du skal samtidig følge kurser i sprogbrug og sprogforståelse på frem­medsproget. Herudover vælger du to valgfag (et på 7. og et på 8. semester) inden for enten PR/marketing, it eller intern organisa­tionskommunikation. Du kan fx vælge Konsumentadfærd eller Organisationspsykologi.

Kandidatuddannelsens 9. semester: Praktik

På kandidatuddannelsens 9. semester skal du på et praktikophold i en virksomhed eller organisation i Danmark eller i udlandet. Her får du mulighed for at arbejde praktisk med de problemstillinger, som du på uddannelsen ar­bejder mere teoretisk med. Du kan på den måde tilføre virk­somheden den nyeste viden inden for din uddannelse, samtidig med at du gør dig nogle erfaringer på arbejdsmarkedet, som du kan trække på, når du er færdig med uddannelsen og skal ud at søge job. I forlængelse af praktikopholdet skal du lave en opgave om et emne, som du har beskæftiget dig med i løbet af praktikken.

Hvis du ønsker det, kan du vælge at udskifte praktikopholdet med et studieophold i udlandet.

Kandidatuddannelsens 10. semester: Speciale

På uddannelsens sidste semester skal du arbejde med dit spe­ciale. For at give inspiration til dit valg af specialeemne af­holdes nogle forelæsninger/workshops i starten af semestret. Herefter kan du frit vælge et specialeemne, som du interesserer dig for. Du kan vælge at arbejde alene med specialet, men der er også mulighed for at arbejde i små grupper på 2 eller 3 personer. Du kan med fordel skrive dit speciale med udgangspunkt i et casestudie i en international virksomhed eller organisation, fordi du på denne måde yderligere træner dine evner til at anvende relevant teori og metode på virkelige problemstillinger fra erhvervslivet. Langt de fleste studerende gennemfører deres speciale på et semester.

Se brochure om uddannelsen

Se uddannelsens studieordning

Læs projekter skrevet af de studerende i Projektbiblioteket.

Læs brochuren Tysk Business Boost og få indblik i, hvad man arbejder med på Tyskuddannelserne på Aalborg Universitet.

specialiseringer

Studerende fortæller

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde