Sustainable biotechnology

Job & karriere

Job & karriere

BACHELORUDDANNELSEN OPTAGER IKKE NYE STUDERENDE FRA 2019

Denne bacheloruddannelse optager ikke nye studerende, men du kan måske være interesseret i andre AAU-uddannelser inden for samme fagfelt i stedet. Se:

•    Bioteknologi (Aalborg)
•    Chemical Engineering and Biotechnology (Esbjerg, engelsksproget)

Nuværende studerende fortsætter på uddannelsen som planlagt. Nuværende studerende har ligeledes mulighed for at fortsætte på kandidatuddannelsen i Sustainable Biotechnology som planlagt.

 

Job og karriere

Bacheloruddannelsen i Sustainable Biotechnology (Bæredygtig Bioteknologi) er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.).

Med en bacheloruddannelse har du en grundlæggende viden om fagområdet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør.

kandidatmuligheder

"Once I’m finished, I can see myself working with microalgae and bioreactors, to find a way to recover phosphate pollution of the oceans, however it’s hard to say as I have two years left of studies and there are so many fascinating things to work with"

Matiss Maleckis, studerende

Som civilingeniør inden for bæredygtig bioteknologi kan du arbejde med omstilling til bæredygtig teknologi og bæredygtige ressourcer. Du kan arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med bioteknologi, kemi og bioenergi, i rådgivende ingeniørvirksomheder og hos offentlige myndigheder, hvor dine arbejdsopgaver vil omhandle drift og teknologisk udvikling af bioteknologisk produktion af biobrændstoffer, fødevarekomponenter, biomedicin osv. Du vil også kunne bidrage til den generelle udvikling fra et samfund baseret på fossile ressourcer til et samfund baseret på bæredygtighed.

Ud over den teoretiske indsigt i bæredygtig bioteknologi vil du være særligt kompetent til at indgå i tværfaglige samarbejdsformer grundet den praktiske erfaring opnået gennem det problembaserede projektarbejde. Af denne grund vurderes arbejdsmarkedssituationen til at være gunstig for civilingeniører inden for bæredygtig bioteknologi.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for bæredygtig bioteknologi kan du arbejde med fx:

 • Miljøanalyser
 • Beregninger og planlægning af nye grønne tiltag
 • Handlingsplaner for forbedringer af miljøet i virksomheden
 • Udvikling af nye grønne brændstoffer
 • Rådgivning
 • Oprensning af molekyler fra mælkeprodukter for fx Arla
 • Oprensning af enzymer fra fermenteringsvæsker hos fx Novozymes
 • Opskalering af mikrobielle produktionsprocesser hos fx Novozymes
 • Kvalitetssikring ved fremstilling af medicin hos fx Novo Nordisk
 • Undervisning
 • Forskning som ph.d.-studerende

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for bæredygtig bioteknologi kan du arbejde som fx:

 • Miljøkonsulent
 • Miljøkoordinator
 • Miljørådgiver


 

læs om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

sprog

 • Engelsk


by

 • København
   

Status

 • Optager ikke nye studerende fra 2019 /
  The programme is not open for enrolment from 2019.

Se studieordningen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her