Sustainable biotechnology

Fagligt indhold

Fagligt indhold

BACHELORUDDANNELSEN OPTAGER IKKE NYE STUDERENDE FRA 2019

Denne bacheloruddannelse optager ikke nye studerende, men du kan måske være interesseret i andre AAU-uddannelser inden for samme fagfelt i stedet. Se:

•    Bioteknologi (Aalborg)
•    Chemical Engineering and Biotechnology (Esbjerg, engelsksproget)

Nuværende studerende fortsætter på uddannelsen som planlagt. Nuværende studerende har ligeledes mulighed for at fortsætte på kandidatuddannelsen i Sustainable Biotechnology som planlagt.

_____________________________________________

Uddannelsens faglige indhold

”JEG HAR BLANDT ANDET PRØVET AT FREMSTILLE BIOETHANOL FRA GÆR OG HALM OG CITRONSYRE FRA SVAMPE”

Martine Holmberg Olesen, studerende

På bacheloruddannelsen i Sustainable Biotechnology (Bæredygtig Bioteknologi) fokuseres der på bæredygtighed og grøn teknologi. Du beskæftiger dig med analyse og sammenligninger af forskellige biologiske produktionsmetoder til fremstilling af fødevarer, energi, biokemikalier og råvarer.

Du lærer om fx:

 • Bæredygtighed
 • Biomasse omdannelse
 • Anvendt biodiversitet
 • Kinetik og modellering af bioprocesser
 • Bæredygtig produktion af bioenergi og biokemikalier
 • Procesteknologi
 • Mikrobiologiske processer
 • Molekylærbiologi
 • Cellebiologi
 • Genetik
 • Udvikling af rekombinante biokatalysatorer
 • Bioteknologi, etik og samfund

”PÅ STUDIET ER LEKTORERNE ALTID KLAR TIL AT HJÆLPE MED FAGLIGE PROBLEMER ELLER UDFORDRINGER I GRUPPEN”

Martine Holmberg Olesen, studerende

En stor del af uddannelsen foregår i laboratorierne. I laboratoriet lærer du at designe og tilrettelægge forsøg, at analysere problemstillinger og efterfølgende at forstå og beskrive resultaterne af forsøgene.

Du bruger halvdelen af din tid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper i tæt samarbejde med forskningsmiljøerne og virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en relevant problemstilling.

1. SEMESTER: BIOLOGISK PRODUKTION OG GRUNDFAG

På første semester får du et overblik over biologisk produktion (fødevareproduktion, medicinalindustri, enzymer, ingredienser og kemikalier), som den foregår i dag, og hvordan denne produktion kan frigøres fra fossile ressourcer. Du får en indføring i begrebet bæredygtighed og bæredygtig produktion, og dit gymnasiematematik og kemi udbygges med vægt på anvendelighed i de bioteknologiske fag.

PROJEKT

 • Biological Production – a case study (5 ECTS)
 • Biological Production (10 ECTS)

KURSER

 • Linear Algebra (5 ECTS)
 • Problem Based Learning in Science, Technology and Society (5 ECTS)
 • General and Organic Chemistry (5 ECTS)


2. SEMESTER: Biomasseomdannelse

På dette semester ligger vægten på biokemi og cellebiologi ud fra et anvendelsesorienteret perspektiv.

PROJEKT

 • Biomass Conversion (15 ECTS)

KURSER

 • Calculus (5 ECTS)
 • Biomolecules and Biochemistry I (5 ECTS)
 • Sustainability (5 ECTS)

3. SEMESTER: BIODIVERSITET OG BIOBRÆNDSTOFFER

Organismerne og deres processer er her sat i fokus. Biobrændstoffer er valgt som produkt i projektet, der kombinerer forståelsen af organismerne og deres diversitet og processer.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Sustainable Production of Bioenergy (15 ECTS)
 • Sustainable Production of Biochemicals (15 ECTS)

KURSER

 • Energy and Resources (5 ECTS)
 • Applied Biodiversity (5 ECTS)
 • Kinetics and Process Modelling (5 ECTS)


4. SEMESTER: FRA MOLEKYLER TIL PRODUKTION

På det fjerde semester kommer du til at arbejde med processerne i bæredygtig bioteknologi. Dine biologiske færdigheder vil endvidere blive udbygget med kurser, hvor fokus vil ligge på modifikation af organismer til bioteknologisk produktion.

PROJEKT

 • The Cell as a Factory (15 ECTS)

KURSER

 • Microbiological Processes (5 ECTS)
 • Biochemistry II (5 ECTS)
 • Process Technology (5 ECTS)

5. SEMESTER: rekombinante biokatalysatorer

På dette semester arbejder du med udvikling af rekombinante biokatalysatorer. Du lærer at beskrive de forskellige stadier af en biokatalysator i forhold til kloning og andre teknikker, og i dit projektarbejde designer og udvikler du en udvalgt biokatalyst.

PROJEKT

 • Development of Recombinant Biocatalysts (15 ECTS)

KURSER

 • Applied Statistics (5 ECTS)
 • Molecular Biology (5 ECTS)
 • Cell Biology and Genetics (5 ECTS)


6. SEMESTER

På uddannelsen sjette semester skrives bachelorprojektet, som du kan vælge at udføre i samarbejde med en virksomhed eller som selvstændigt forskningsprojekt. Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i et projekt udarbejdet på et tidligere semester eller tage fat i et helt nyt område.

BACHELORPROJEKT

 • Emne efter eget valg (20 ECTS)

KURSER

 • Biotechnology, Ethics and Society (5 ECTS)
 • Cases in Bioprocess Technology (5 ECTS)


Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

 

kandidatmuligheder

Læs mere om uddannelsen

sprog

 • Engelsk


by

 • København
   

Status

 • Optager ikke nye studerende fra 2019 /
  The programme is not open for enrolment from 2019.

Se studieordningen