Sustainable biotechnology, Bachelor

Sustainable Biotechnology

Sustainable Biotechnology

Bemærk

BACHELORUDDANNELSEN OPTAGER IKKE NYE STUDERENDE i 2021 / THE BACHELOR'S PROGRAMME IS NOT OPEN FOR ENROLMENT i 2021


Denne bacheloruddannelse optager ikke nye studerende, men du kan måske være interesseret i andre AAU-uddannelser inden for samme fagfelt i stedet. Se:

•    Bioteknologi (Aalborg)
•    Chemical Engineering and Biotechnology (Esbjerg, engelsksproget)

Nuværende studerende fortsætter på uddannelsen som planlagt / Currently enrolled students continue the programme as planned. Nuværende studerende har ligeledes mulighed for at fortsætte på kandidatuddannelsen i Sustainable Biotechnology som planlagt.

________________________________________________

Om uddannelsen

Sustainable Biotechnology er en 3-årig, engelsksproget bacheloruddannelse, der læses på AAU København. Uddannelsen tager udgangspunkt i de nyeste grønne teknologier til udvikling af biologisk baserede materialer og fremtidens energiforsyning. På uddannelsen arbejder du med analyse og sammenligninger af forskellige biologiske produktionsmetoder til fremstilling af blandt andet fødevarer, energi, biokemikalier og råvarer.

Omdrejningspunktet inden for bæredygtig bioteknologi er bioraffinaderier, hvor biomasse – i stedet for fossile brændstoffer - omdannes til andre produkter. Uddannelsen i Sustainable Biotechnology gør dig til ekspert i processerne i bioraffinaderiet, og du lærer at designe et bioraffinaderi fra bunden.

FORSTÅ LIVETS BYGGESTEN

Uddannelsen byder på masser af eksperimentelt laboratoriearbejde. I laboratoriet lærer du at designe og tilrettelægge forsøg, at analysere problemstillinger og at bearbejde og beskrive resultaterne af forsøgene.

”Det spændende ved uddannelsen er, at man får lov til at være så meget i Lab, det internationale studiemiljø og den store frihed i forbindelse med de projekter, man skriver. Det er skønt med en masse gruppearbejde og fedt med de forskellige kulturer”

Anders Bech Mogensen, studerende

Uddannelsen er engelsksproget, foregår i et internationalt miljø og udbydes internationalt. Det betyder, at du kan få stærke sproglige kompetencer ved siden af din faglige kompetence. Det internationale miljø giver dig desuden interkulturelle kompetencer, som kan komme dig til gode i fremtiden.

Uddannelsen sikrer dig mulighed for tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejde, hvor du i samarbejde med din projektgruppe finder løsninger på udfordringer i relation til bæredygtig bioteknologi. Alle projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden bliver fagligt udfordrede.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Se brochure om Sustainable Biotechnology i København (pdf)


mød en studerende

 

"The best thing about this programme is that the possibilities of using microorganisms are infinite. You can produce fuels (even jet fuels), food, plastics, enzymes, medicine, food colorants and much more"

Matiss Maleckis, studerende

Med en bacheloruddannelse i Sustainable Biotechnology kan du læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.) - fx i Sustainable Biotechnology.

Som civilingeniør kan du arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med bioteknologi, kemi og bioenergi. Du kan få ansættelse i rådgivende ingeniørvirksomheder og hos offentlige myndigheder. Her kan du deltage i drift og udvikling af bioteknologisk produktion af fx biobrændstoffer, fødevarekomponenter og biomedicin.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for bæredygtig bioteknologi kan du arbejde med fx:

 • Miljøanalyser
 • Beregninger og planlægning af nye grønne tiltag
 • Handlingsplaner for forbedringer af miljøet i virksomheden
 • Udvikling af nye grønne brændstoffer
 • Rådgivning
 • Oprensning af molekyler fra mælkeprodukter for fx Arla
 • Oprensning af enzymer fra fermenteringsvæsker hos fx Novozymes
 • Opskalering af mikrobielle produktionsprocesser hos fx Novozymes
 • Kvalitetssikring ved fremstilling af medicin hos fx Novo Nordisk
 • Undervisning
 • Forskning som ph.d.-studerende


LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ SUSTAINABLE BIOTECHNOLOGY

testimonials

Læs hvad de studerende siger om uddannelsen


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN København

Aalborg Universitet København (AAU CPH) er en del af Aalborg Universitet og ligger i Københavns Sydhavn tæt på hovedstadens centrum. Som studerende på AAU CPH har du derfor rig mulighed for at benytte dig af byens mange bolig-, kultur- og fritidstilbud. Aalborg Universitet København er en forholdsvis ny campus med et innovativt studie- og læringsmiljø, internationalt fokus og tæt samarbejde med virksomheder, hvoraf flere holder til direkte på campus. Samlet er ca. 3.700 studerende tilknyttet AAU CPH's mange spændende bachelor- og kandidatuddannelser inden for humaniora, de tekniske- og naturvidenskabelige fag samt samfundsvidenskab. Læs mere om at leve som studerende i København.

En af de bedste ingeniøruddannelser i verden

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Læs mere om uddannelsen

sprog

 • Engelsk


by

 • København
   

Status

 • Optager ikke nye studerende fra 2019 /
  The programme is not open for enrolment from 2019.

Se studieordningen

Du får viden om

 • Intensivt selvstændigt laboratoriearbejde
 • Udvikling af bæredygtige bioteknologiske løsninger på fremtidens problemer