Structural and Civil Engineering, Civilingeniør

Virksomheds- og udlandsophold

Virksomheds- og udlandsophold


På kandidatuddannelsens 3. semester har du en række forskellige muligheder. Du kan vælge imellem:

 • Et virksomhedsophold (projektorienteret forløb), hvor du er med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden. I løbet af opholdet udarbejder du et projekt, som tager udgangspunkt i en eller flere af de arbejdsopgaver, du tager del i. Virksomhedsopholdet kan være i en virksomhed i enten Danmark eller udlandet
 • Et studieophold, hvor du tager et semester på et andet dansk eller udenlandsk universitet
 • Et sædvanligt semesterforløb med projekt og kurser på AAU
 • Et projektarbejde, som udarbejdes på AAU, og som strækker sig over to semestre, så det bliver dit speciale (lang afgang)

I Esbjerg er der tradition for, at de studerende vælger at tage til det tekniske universitet i Delft, Holland, for at læse 3. semester, hvor de studerende har mulighed for at følge en række spændende kurser. Desuden har studerende været i Tyskland, Australien og Spanien.

Læs mere om hvordan du planlægger et ophold på et andet universitet her.

Projektorienteret virksomhedsophold på 3. semester er et nyt initiativ. Derfor har vi i Esbjerg endnu ingen erfaring med dette. Men der er stor interesse fra både de studerende og de lokale virksomheder i Esbjerg. Vi samarbejder blandt andre med Semco Maritime i Esbjerg og Rambøll Offshore Wind i Esbjerg. De kan tilbyde arbejdsområder, der ligger i naturlig forlængelse af studiet, og virksomhedsopholdet åbner desuden muligheder for et samarbejde omkring afgangsprojektet på 4. semester.

Nogle virksomheder vægter det højt, at potentielle medarbejdere har været uden for Danmark i deres studietid. Ca. 25% af de studerende vælger at tage på studieophold i udlandet, især USA og andre engelsksprogede lande. Det er ofte interesse for et land eller et sprog, der er afgørende for valg af et bestemt studieophold i udlandet.

Virksomhedsophold kan gavne dine fremtidige jobmuligheder. Flere studerende benytter et semester til at arbejde i et ingeniørfirma eller en offentlig myndighed. Virksomhedsophold giver en god forståelse for, hvordan ingeniørarbejde udføres i virkeligheden.


EKSEMPLER PÅ udlandsophold (virksomhedsophold og studie)

 • Det tekniske universitet i Delft, Holland
 • Densit Engineering Office, Singapore – Strengthening strategies to reinstate offshore platform to serviceable condition


EKSEMPLER PÅ VIRKSOMHEDSOPHOLD I DANMARK

 • Semco Maritime i Esbjerg
 • Rambøll Offshore Wind i Esbjerg
 • Rambøll - Determination of buckling length of columns in multi storey plane steel frames
 • Cowi A/S - View house, projektering af større byggeri ved computerberegning
 • Cowi A/S - Analyse af snetrykskade på konisk stålsilotag


læs mere om dine job- og karrieremuligheder

Læs mere om uddannelsen

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold