Structural and Civil Engineering, Civilingeniør

Job & karriere

Job & karriere

”PÅ ET ELLER ANDET TIDSPUNKT KUNNE JEG GODT TÆNKE MIG AT ARBEJDE MED NOGLE BETONBROER. JEG SYNES, OPBYGNINGEN AF EN BRO ER FASCINERENDE - AT MAN KAN BYGGE EN KONSTRUKTION, SOM KAN BÆRE SÅ MEGET”

Martin Bundgaard Andreasen, studerende

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Structural and Civil Engineering (Bygge- og Anlægskonstruktion) har du stor viden om bygge- og anlægskonstruktion, der er baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning i fagmiljøet.

Som færdiguddannet bygningsingeniør har du bl.a. følgende kompetencer:

 • Et godt overblik over fagområdet
 • Forståelse af konstruktioners virkemåde - fx styrken af et træspær eller en hængebros virkemåde
 • Viden om, hvordan tingene kan laves i praksis (fx byggeriet af Metroen i København)
 • Evne til at samarbejde med flere faggrupper (projektarbejde)
 • Struktureret arbejdsmetode – systematik
 • Anvendelse af it - CAD og FEM

INGENIØRER FRA AAU ER VELANSETE PÅ ARBEJDSMARKEDET, DA DE ER SPECIELT GODE TIL SAMARBEJDE, OG FORDI DE GENNEM STUDIEFORMEN MED GRUPPEARBEJDE HAR EN GOD FORSTÅELSE FOR AT LEDE OG FORDELE ARBEJDE

I Esbjerg laver de studerende ofte et eksamensprojekt i samarbejde med en lokal ingeniørvirksomhed med relation til eksempelvis offshore-branchen. Mange kandidater får efterfølgende job inden for denne branche og bliver boende i Esbjerg-området. Derfor arbejder vi i Esbjerg fortsat på at videreudvikle synergieffekten mellem industrien i området omkring Esbjerg og studierne på Aalborg Universitet Esbjerg.

Det er i høj grad dine interesser og ambitioner, der er afgørende for, hvilket job du søger. Uanset dine interesser er der gode jobmuligheder at få som civilingeniør fra Structural and Civil Engineering.

Mange kandidater får også ansættelse i rådgivende ingeniørfirmaer. De arbejder med konkrete byggeopgaver, hvor de laver beregningerne, vælger materialerne og tilser byggeriet. Andre får ansættelse i entreprenørfirmaer, hvor man arbejder med opførelsen af bygge- og anlægsprojekter eller i fabrikationsvirksomheder som fx betonelementfabrikker.

Du kan arbejde med fx:

 • Offshore relaterede opgaver
 • Udformning af broer
 • Minimering af energiforbrug
 • Fundamenter for store konstruktioner fx vindmøller
 • Vejbygning og -fundering
 • Design af indeklimaanlæg i butiksområder
 • Udførelse af større bygge- og anlægsprojekter fx opstilling af havvindmøller
 • Arbejdsplanlægning og administration fx ved at styre vedligeholdelse af motorveje
 • Byggeledelse
 • Udarbejdelse af prisberegninger
 • Arbejdsmiljø
 • Kvalitetssikring

Du kan arbejde som fx:

 • Rådgivende ingeniør, der fx arbejder med rådgivning ift. planlægning og projektering af ingeniørarbejde. Det kan være ved et nyt stort byggeprojekt som en bygning, bro eller et anlæg
 • Entreprenør, som påtager sig ansvaret for udførelsen af en entreprise for andre. Dvs. et bestemt stykke arbejde som fx. et bygge- eller anlægsprojekt, der ofte skal udføres til en fast pris
 • Ansat i kommune, region eller stat, hvor du fx arbejder med byggesagsbehandling eller projektering inden for trafik og miljø
 • Fabrikant
 • Forsker, ph.d.
   

læs om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her