Structural and Civil Engineering, civilingeniør

Studerende fortæller

Studerende fortæller

Asger Bojesen Madsen, studerende på Structural and Civil Engineering, fortæller om uddannelsen

"Vi lærer at bruge flere forskellige løsningsmetoder som fx analytiske- og numeriske analyser og computersimuleringer, og vi udfører forsøg i laboratoriet"

 ”Jeg skrev bachelorprojekt sammen med tre medstuderende. Her arbejdede vi med en skaleret model af en højspændingsmast, hvor formålet var at undersøge og vha. computerprogrammer at simulere, hvordan denne reagerede ved et kabelbrud. Det var et rigtigt spændende projekt, hvor vi brugte en stor del af, hvad vi indtil da havde lært samtidigt med, at vi skulle tænke ud af boksen og lære meget ny teori for at løse problemet.

Jeg har på kandidatens 1. semester tydeligt mærket, at niveauet er hævet, og teorien er mere specifik og dybdegående, hvilket blandt andet er grunden til, at jeg ville læse til civilingeniør. Vi lærer at bruge flere forskellige løsningsmetoder som fx analytiske- og numeriske analyser og computersimuleringer, og vi udfører forsøg i laboratoriet. Specielt lægger uddannelsen stor vægt på, at vi bliver gode til at modellere konstruktioner med numeriske værktøjer og ikke mindst, at vi kan analysere og vurdere vores resultater.”

Asger Bojesen Madsen, studerende på Bygge- og Anlægskonstruktion

 

Læs mere om uddannelsen