Structural and Civil Engineering, Civilingeniør

Structural and Civil Engineering, civilingeniør

Structural and Civil Engineering, civilingeniør

Har du et ønske om at arbejde på projekter som fx en flydende vindmølle med en vægt på 5000 tons eller design af broforbindelser? Som civilingeniør (cand.polyt.) fra Esbjerg i Structural and Civil Engineering (Bygge- og Anlægskonstruktion) kan du medvirke til realiseringen af de store og spektakulære bygningsværker og konstruktioner både på land og på vandet.

OBS! Der optages ikke studerende på denne uddannelse fra 2020

"VI LÆRER AT BRUGE FLERE FORSKELLIGE LØSNINGSMETODER SOM FX ANALYTISKE- OG NUMERISKE ANALYSER OG COMPUTERSIMULERINGER, OG VI UDFØRER FORSØG I LABORATORIET"

ASGER BOJESEN MADSEN, STUDERENDE

På Structural and Civil Engineering, der læses på AAU Esbjerg, lærer du bl.a. at bestemme dimensionsgivende laster og forestå et godt design af bygninger og anlægskonstruktioner, hvor både teoretiske, eksperimentelle og computerbaserede metoder anvendes. I projektarbejdet bruges teorien på mere komplekse problemstillinger som fx konstruktion af fundamenter til havvindmøller eller beregning af, hvordan høje skorstene påvirkes af vind.

Du kommer til at arbejde med grundlæggende problemstillinger og sætter fokus på moderne forskning og teknologi. Du fordyber dig i emnerne, eksperimenterer og lærer at se tingene i et større perspektiv.

Structural and Civil Engineering er en 2-årig, engelsksproget kandidatuddannelse, der læses sammen med kandidatuddannelsen i Mechanical Design. Uddannelsen udbydes også for udenlandske studerende, så du kommer til at færdes i et internationalt miljø med undervisere og studerende fra hele verden. Dette kan give dig sproglige og interkulturelle kompetencer som supplement til de faglige.

Omdrejningspunktet er at realisere større bygningsværker, som kan være alt fra et højhus til en havnemole eller en boreplatform.

Du vil arbejde med områder som:

 • Spændings- og deformationsanalyse af bærende konstruktioner
 • Design og analyse af marine konstruktioner
 • Design og analyse af komplekse konstruktioner

”DA JEG STARTEDE PÅ STUDIET I BYGGERI OG ANLÆG, VAR DET PÅ GRUND AF EN FASCINATION AF STORE BYGGERIER OG INFRASTRUKTURANLÆG"

Jacob Hausgaard Lyngs, færdiguddannet bygningsingeniør fra AAU

Du bliver opfordret til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for byggebranchen. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke innovativt i jeres løsningsforslag.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

”DET MATEMATISKE ELEMENT I UDDANNELSEN TILTRÆKKER MIG MEGET. JEG SYNES OGSÅ, DET LYDER RIGTIG SPÆNDENDE AT FÅ LOV TIL AT KOMME UD PÅ EN BYGGEPLADS I SIDSTE ENDE OG SE PROCESSEN OG FREMGANGEN I BYGGERIET”

MARTIN BUNDGAARD ANDREASEN, STUDERENDE

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Structural and Civil Engineering har du en dybdegående viden om bygge- og anlægskonstruktion, som er baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning i fagmiljøet.

Du kan arbejde med fx:

 • Offshore relaterede opgaver
 • Udformning af broer
 • Minimering af energiforbrug
 • Fundamenter for store konstruktioner fx vindmøller
 • Vejbygning og -fundering
 • Design af indeklimaanlæg i butiksområder
 • Udførelse af større bygge- og anlægsprojekter fx opstilling af havvindmøller
 • Arbejdsplanlægning og administration fx ved at styre vedligeholdelse af motorveje
 • Byggeledelse
 • Udarbejdelse af prisberegninger
 • Arbejdsmiljø
 • Kvalitetssikring

”STUDIEMILJØET I ESBJERG ER SUPER FEDT. MAN KENDER NÆRMEST ALLE FRA SIN ÅRGANG, OG DER ER MEGET TÆT SAMARBEJDE MED UNDERVISERE OG DE STUDERENDE”

Vibeke Geeththana Chivalingam, studerende


Se brochure om uddannelserne inden for byggeri og anlæg på AAU Esbjerg (pdf):


 

Læs mere om fagligt indhold


Mød en tidligere studerende

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorieforholdene for Structural and Civil Engineering.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.


mød studerende fra uddannelsen

 

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Modelleringsværktøjer og computersimuleringer
 • Offshoreanlæg
 • Laboratoriearbejde og -forsøg