International Virksomhedskommunikation i Spansk, Kandidat

Organisation og ledelse

Organisation og ledelse

På kandidatuddannelserne i International Virksomhedskommunikation i Engelsk har du mulighed for at specialisere dig i Organisation og ledelse. Hvis du vælger denne specialisering, skal du i dine to valgfag på 1. og 2. semester følge fag inden for Organisation og ledelse.

Ud over kurserne i Organisation og ledelse indebærer specialiseringen også, at du skal tage dit praktikophold inden for Organisation og ledelse samt skrive dit speciale inden for dette fagområde.

ORGANISATION OG LEDELSE

Globaliseringen betyder, at organisationer er i konstant forandring og udvikling. Mennesker bevæger sig nu mere end nogensinde på tværs af grænser og discipliner, hvor medarbejdere og ledere arbejder sammen fysisk eller via online kommunikation. Dette åbner mange muligheder for at skabe nye organisatoriske strukturer og måder at samarbejde på, men det giver også en række (kommunikative) udfordringer, fx når aktørerne har forskellige ideer om, hvad ’den gode medarbejder’ eller ’den omsorgsfulde leder’ er.

Denne specialisering på kandidatuddannelsen giver studerende mulighed for at fordybe sig i bestemte aspekter relateret til organisationskultur og ledelsesudfordringer i et tværkulturelt perspektiv

Du vælger valgfag inden for Organisation og ledelse og kommunikationen inden for området, nærmere bestemt kan du på 1. semester vælge Strategisk ledelse af videnskommunikation eller CSR- og bæredygtighedskommunikation, og på 2. semester kan du vælge HR- og ledelseskommunikation eller Den sociale organisation. Studienævnet beslutter forud for hvert semester, hvilke kurser der udbydes inden for specialiseringen.

3. semester består i et praktikophold i en virksomhed, organisation eller institution i Danmark eller i udlandet. Praktikken varer i 3-6 måneder, og du udarbejder bagefter en hjemmeopgave på baggrund af praktikopholdet. Som praktikant i en privat virksomhed, en organisation eller en offentlig institution (fx ministerier, ambassader og kommuner) arbejder du med strategiske og analytiske opgaver. Praktikpladsen skal have en international og / eller interkulturel dimension og skal være relateret til specialiseringen i Organisation og ledelse og engelsk.

På 4. semester skriver du din specialeafhandling. Emnet skal være relateret til specialiseringen i organisation og ledelse. Specialet kan skrives individuelt eller i grupper. Eksempler på emner for specialer:

  • Håndtering af kulturelle forskelle i en international organisation
  • Socialt ansvar i Tyskland og USA

Hvis du vælger specialiseringen i Organisation og ledelse, vil din kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation se sådan ud:

 

International virksomhedskommunikation

Specialisering i Organisation og ledelse

1. semester Kurser, opgaver, eksamen og projekt 25 ECTS Kursus og hjemmeopgave 5 ECTS
2. semester Kurser, opgaver, eksamen og projekt 25 ECTS Kursus og hjemmeopgave 5 ECTS
3. semester   Praktikophold inden for Organisation og ledelse 30 ECTS
4. semester  

Specialeafhandling inden for Organisation og ledelse 30 ECTS

Jobmuligheder med specialiseringen i Organisation og ledelse

Kandidatstudiet i international virksomhedskommunikation kombineret med en specialisering i Organisation og ledelse giver dig kompetencer til at arbejde på både nationalt og internationalt niveau i institutioner, organisationer og virksomheder, der fokuserer på kommunikative, kulturelle og organisatoriske aspekter af globale processer.

Derudover giver den unikke kombination af sproglige, kommunikative og organisatoriske færdigheder, som studerende i international virksomhedskommunikation erhverver sig med denne specialisering, mulighed for at arbejde med og løse en lang række organisatoriske og ledelsesmæssige kommunikationsopgaver i institutioner og organisationer. Med en specialisering inden for Organisation og ledelse vil karrieremulighederne derfor være mange inden for HR og PR fx i kommunikationsafdelinger i den private og offentlige sektor osv.

Andre specialiseringsmuligheder