Signal Processing and Acoustics, Civilingeniør

Signal Processing and Acoustics

Signal Processing and Acoustics

OBS! Der optages ikke studerende på Signal Processing and Acoustics fra år 2021. Denne uddannelse er lagt sammen med en anden uddannelse, og udbydes fremover som Electronic Systems:

Søg ind på Electronic Systems

Ingeniøruddannelsen i Signal Processing and Acoustics (Signalbehandling og akustik) på Aalborg Universitet er en toårig, forskningsbaseret kandidatuddannelse på i alt 120 ECTS.

Der findes to specialiseringer på uddannelsen; Signal Processing & Computing samt Acoustics & Audio Technology.

Specialisering i Signal Processing and Computing (Signalbehandling og beregning)

Denne specialisering fokuserer på teorier, metoder og algoritmer til avanceret signalbehandling, der anvendes indenfor forskellige områder som eksempelvis trådløs kommunikation, talegenkendelse, høreapparater, positionsbestemmelse, audio og video samt til instrumenter indenfor sundhedsvæsnet. Du vil lære at designe, simulere, teste, evaluere og dokumentere signalbehandlingssystemer, optimere ydeevnen for algoritmer og implementeringsplatforme, at bruge komplekse modeller i systemsimuleringer og at integrere DSP (Digital Signal Processing) algoritmer i realtids hardware-/softwarearkitekturer.

Specialisering i Acoustics and Audio Technology (Akustik og audioteknologi)

Akustik er videnskaben bag lyd og favner alle aspekter af genereringen, transmissionen og udbredelsen af lyd samt de mulige påvirkninger på mennesker, inklusive hvordan lyd opfattes. Du vil lære om klassiske og moderne aspekter af fysisk akustik, psykoakustik og elektroakustik. Desuden er metoder inden for signalbehandling, psykometri, bygnings- og rumakustik, høretests og lydopfattelse alle integrerede discipliner i specialiseringen, hvilket er med til at give dig en sammenhængende forståelse af og kompetence til at anvende den nyeste lyd- og audioteknologi.

Som studerende vil du have adgang til topklasse laboratorier, herunder lyddøde rum, standard lytterum, lyttekabiner, audiometrirum, infralydskabine, en auditiv virtual reality platforme samt højkvalitets måle-, analyse- og signalbehandlingsudstyr.

 

en studerende fortællerTidligere studerende Maxime Guy Bruno Demurger

“Det bedste ved uddannelsen er, at den er tilrettelagt, så man får den nyeste viden inden for området samtidig med, at man får hands-on erfaring. De studerende får virkelig udviklet deres evner på denne måde. Jeg følte mig tidligt klar til at tage ud og arbejde i industrien.

Jeg har lavet semesterprojekt i samarbejde med Bang & Olufsen. Det handlede om spatial lyd. I projektet brugte vi nye algoritmer til at opfange lyden af en højtaler i et bestemt rum og prøver at forstå, hvordan lyden påvirkes af sine omgivelser. Det var virkelig spændende, for det er en ret ny teknologi, så jeg følte virkelig, at jeg arbejdede med noget, som kunne bruges. Jeg lærte noget hver eneste dag og jeg nød projektarbejdet.

På AAU har de studerende adgang til laboratorierne 24/7. Det er fedt at kunne arbejde, så snart man har lyst, også i weekenden. På den måde får du også plads til at arbejde med andre projekter ved siden af, mens du gør semesterprojektet færdigt. Det er virkelig rart, for man føler, at universitetet stoler på en. Det er også nemt at komme i kontakt med underviserne; de studerende bruger de samme bygninger og samme laboratorier. På den måde føler du virkelig, at du er en del af afdelingen. Det er fantastisk på den måde at få mulighed for at lære af topforskerne inden for ens felt.

AAU’s problembaserede læringsmodel er en rigtig god måde at lære på, fordi du får en super ramme, der giver dig vejledning og mulighed for at udvikle de kompetencer, som betyder noget for dig og den profil, du gerne vil opnå.”

Maxime Guy Bruno Demurger, cand.polyt.

Maxime arbejder i dag som akustikingeniør hos Arep i Paris.

 

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN
 

AAU er nr. 1 i Europa inden for ingeniørvidenskab     AAU er nr. 4. i verden inden for ingeniørvidenskab     AAU er nr. 1 på kvalitetsuddannelse under FN's verdensmål

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Digital signalbehandling
  • Realtids hardware/software
  • Simulering
  • Optimering

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen