Produkt- og designpsykologi

Fagligt indhold

MakerBot i laboratoriet

I løbet af bacheloruddannelsen i Produkt- og designpsykologi på Aalborg Universitet får du undervisning i naturvidenskabelige fag samt i tekniske problemstillinger, og du får viden om forholdet mellem teknologi og samfund.

Du kommer til at arbejde med temaer som fx mennesker og apparater og konstruktion af interaktive systemer.

Som eksempel på projekter, du kan arbejde med, kan nævnes

  • Det digitale hjem
  • Berøringsfri betjening
  • Det behagelige vækkeur
  • Håndholdte interfaces til spilkonsoller.

Se studieordningen for bacheloruddannelsen i Produkt- og designpsykologi. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

Nedenfor kan du læse om hvad du kommer til at arbejde med på de enkelte semestre.

1. semester; Menneskers interaktion med teknik, objekter eller mennesker

Hovedvægten på 1. semester omhandler gruppearbejdet, som er kernen i Aalborg Universitets undervisningsform.

På 1. semester skal du desuden tilegne dig viden om de teknologiske og psykologiske fagområder, som relaterer sig til produkt- og designpsykologi. Dette gøres gennem teoretisk og praktisk arbejde med udgangspunkt i forholdet mellem mennesker og et udvalgt forsøgsobjekt.

Du bliver undervist i de basale naturvidenskabelige fag, og du får grundlæggende viden om forholdet mellem teknologi og samfund.

I projekterne kan man eksempelvis arbejde med eksperimental psykologi, hvor man laver forsøg, som involverer mennesker.

Projekt:

Kurser

2. semester; Psykometri og anvendelighed

På 2. semester tilføjer vi en række ekstra værktøjer, som eksempelvis introduktion til statistik, som du skal bruge i forberedelsen til forsøg. Herunder er emnet psykometri, som betyder måling af mentale egenskaber. Du får også mulighed for at bygge dine egne prototyper af produkter.

Selvom du stadig skal lave projekt på 2. semester, er fokus her mindre på projektarbejdet som sådan og mere på brugerdesign, test og vurdering.

Projekt:

Kurser

3. semester; Teknologi og viden

På 3. semester handler det om, hvordan mennesker opfatter, forstår og behandler information. Det skal vi vide for at kunne designe produkter, som er tilpasset mennesker.

Hvis man vil designe brugervenlige produkter, er det afgørende at forstå og at kunne vurdere samspillet mellem menneske og maskine. Derfor bliver du på 3. semester bl.a. undervist i de teoretiske principper bag design og testning af programmer, samt hvordan testresultatet analyseres.

Projekt:

Kurser

4. semester; Menneske og apparater

På 4. semester får du indsigt i fysiologiske, ergonomiske og psykologiske aspekter i forhold til design af apparater.

Fokus er på de perceptionspsykologiske aspekter (opmærksomhed) og de basale kognitionspsykologiske aspekter (bevidsthed) hos mennesket og menneskets brug af apparater. Det vil sige, at der er hovedvægt på dels menneskets fysiske brug af teknologiske apparater og dels på apparaternes mekanik og deres brug i forhold til menneskers adfærd. Der vil altså være undervisning i design, udførelse og evaluering i forhold til menneskers brug af apparater, og i hvordan apparater tilpasses netop dette brug.

Projekt:

Kurser

5. semester; Instrumentering af interaktive systemer

Instrumentering betyder omarbejdning af elektroniskprodukt, så den tilpasses en anden sammenhæng. På 5. semester skal du studere elektronisk instrumentering af interaktive systemer samtidig med, at du tager hensyn til brugerens evner og kunnen.

Hovedformålet på 5. semester er, at du designer og tester et produkt. Produktet skal være brugbart i forhold til brugerens adfærd. Det betyder, at du skal

  1. Have kendskab til test af elektroniske apparater.
  2. Kunne designe og konstruere brugergrænseflader som matcher brugerens behov.

Dette gøres ud fra teori, metode og analyse, som du har lært på de foregående semestre.

Projekt:

Kurser:

6. semester; Interaktion og oplevelse / Designpsykologi

6. semester er det sidste semester på bacheloruddannelsen i produkt- og designpsykologi. Det er her, du skriver din bacheloropgave, hvor alt det, du har lært på uddannelsen inddrages. Det vil sige, at du og din gruppe både skal designe, udarbejde og foretage tests, som afprøver designets anvendelighed i forhold til brugerens emotionelle-, kognitive- og perceptionelle adfærd

Projekt:

Kurser

Når du er færdig med 6. semester, er du bachelor i produkt- og designpsykologi. Du kan vælge at læse videre på kandidatuddannelsen og blive civilingeniør (cand.polyt.) i Produkt- og designpsykologi.

STUDIESTARTSPRØVE

Der er indført studiestartsprøve på uddannelsen i Produkt- og designpsykologi. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde