Operations and Supply Chain Management, Civilingeniør

Virksomheds- og udlandsophold

Virksomheds- og udlandsophold


På kandidatuddannelsens 3. semester har du en række forskellige muligheder. Du kan vælge imellem:

  • Et virksomhedsophold (projektorienteret forløb), hvor du er med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden. I løbet af opholdet udarbejder du et projekt, som tager udgangspunkt i en eller flere af de arbejdsopgaver, du tager del i. Virksomhedsopholdet kan være i en virksomhed i enten Danmark eller udlandet
  • Et studieophold, hvor du tager et semester på et andet dansk eller et udenlandsk universitet
  • Et sædvanligt semesterforløb med projekt og kurser på AAU
  • Et projektarbejde, som udarbejdes på AAU, og som strækker sig over to semestre, så det bliver dit speciale (lang afgang)

AAU har samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelserne også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

Læs mere om hvordan du planlægger et ophold på et andet universitet her.

”JEG VALGTE AT TAGE ET VIRKSOMHEDSOPHOLD FOR AT FÅ EN SMAGSPRØVE PÅ ”DET VIRKELIGE LIV”"

Cecilie Damgaard, studerende


EKSEMPLER PÅ udlandsophold (VIRKSOMHEDSOPHOLD og studie)

  • Danfoss China. Ophold og projekt omhandlede implementering af en flyttet produktionslinje fra Danfoss i Danmark til Kina. Der blev arbejdet med planlægning og fastlæggelse af procedure til implementering af produktionslinjen, samt fastlæggelse af nye arbejdsrutiner og kvalitetsprocedure.
  • Swinburne University of Technology, Australien
  • West Virginia University, USA


EKSEMPLER PÅ VIRKSOMHEDSOPHOLD I DANMARK

  • LEGO, Billund, havde brug for at kende konsekvensen af at gennemføre en større omorganisering af nogle globale forretningsprocesser. Gennem analyser blev det afklaret hvilke udfordringer, der kunne forventes og hvilke løsninger, der måtte forventes at være optimale.


læs mere om dine job- og karrieremuligheder

Læs mere om uddannelsen

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold