Operations and Supply Chain Management, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”MAN FØLER VIRKELIG, AT DET MAN LÆRER, KAN BRUGES TIL NOGET OG IKKE BLOT ER TEORI”

Cecilie Damgaard, studerende

Civilingeniøruddannelsen i Operations and Supply Chain Management (Virksomhedssystemer) indeholder kurser og projekter inden for fx udvikling og styring af globale produktions- og logistiksystemer, projektledelse og informationsteknologi. Denne viden ruster dig til en karriere, hvor du beskæftiger dig med de udviklingsmæssige, styringsmæssige, økonomiske og sociale forhold i en produktions- eller servicevirksomhed.

Kontakten til erhvervslivet er en væsentlig del af uddannelsen, og mange opgaver foregår i samarbejde med virksomheder. Det giver dig en enestående mulighed for at kombinere teori og praksis. Desuden suppleres mange af kurserne med praktiske øvelser, virksomhedspræsentationer og introduktioner til systemer, som bruges af virksomheder. Der bruges desuden opgaver og quizzer som opsamling på kursusindhold og AAUs egen produktionslinje (Festo) bliver brugt til opgaver i undervisningen.

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser og projektarbejde. På 1. og 2. semester bruger du halvdelen af din studietid på kurser (og andre øvelser) og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper. 3. semester giver dig mulighed for fx virksomhedsophold eller et udlandsophold på et andet universitet, og herefter afslutter du din kandidatuddannelse med et afgangsprojekt på 4. semester.

Du lærer om fx:

 • Udvidede teknikker til planlægning og styring
 • Fleksibel produktion
 • Udvikling af kvalitets-, risiko - og projektstyringssystemer
 • Styring af forsyningskæder
 • Fremstillings- og forsyningskædesystemer
 • Business intelligence og analytiske metoder
 • Global udvikling af virksomheden
 • Simulering af kø/transportsystemer
 • Mass Customisation

”UDDANNELSEN APPELLERER TIL MANGE TEKNISKE FAGOMRÅDER UDOVER REN PRODUKTION”

Mark Fogh Pedersen, tidligere studerende

1. SEMESTER

1. semesters omdrejningspunkt er operations management. Projektet omhandler forbedring af virksomhedens produktions-, logistik- og forretningssystemer ved en analyse af forløb og ressourceforbrug i virksomhedens forretnings- og fremstillingsprocesser. Projektet skal indeholde afprøvning af forskellige forbedringsforslag i form af eksempelvis simuleringsmodeller, og de afprøvede forløb skal vurderes ud fra organisatoriske og ledelsesmæssige hensyn, så de kan indgå i en udviklings- og implementeringsstrategi for virksomheden.

PROJEKT

 • Operations Management (15 ECTS)

KURSER

 • Advanced Operations Management (5 ECTS)
 • Development of Quality, Risk and Project Management Systems I (5 ECTS)
 • Flexible Manufacturing (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Projektet blev indledt med en analyse af virksomhedens planlægningsrutiner, produktionsstyringssystem og præstationer mht. ressourceudnyttelse, leveringssikkerhed og interne fejl. På baggrund af analysen blev der opstillet forslag til retningslinjer for den daglige planlægning, herunder en mindre ændring af organisationen. Endvidere blev mulige IT-mæssige tiltag for det eksisterende planlægningssystem vurderet sammen med de økonomiske konsekvenser af forslaget.
 • I projektet fokuseredes der på at planlægningen i et sygehusambulatorie, hvor alle funktioner og processer vedrørende planlægningen blev analyseret. På baggrund af denne analyse, præsenterede projektet en struktureret model til hvordan man koordinerer planlægningen på forskellige strategiske niveauer, samt en metode til at gruppere patienter på en anden måde.

”DET BEDSTE AF DET HELE ER, AT JEG HVERT SEMESTER HAR VÆRET MED TIL AT LØSE EN REEL PROBLEMSTILLING”

Cecilie Damgaard, studerende

2. SEMESTER

Fokus på 2. semester er supply chain management. Projektet omhandler forbedring af virksomhedens konkurrenceevne gennem bedre samarbejde med kunder og leverandører i forsyningskæden. Forbedringerne kan fx være en kortere leveringstid eller større grad af kundetilpasning. Løsningerne kan eksempelvis opnås gennem bedre styring i forsyningskæden eller gennem justering af produkt og produktionsstrukturen.

PROJEKT

 • Supply Chain Operations (15 ECTS)

KURSER

 • Manufacturing and Supply Chain Systems (5 ECTS)
 • Business Intelligence and Analytics (5 ECTS)
 • Development of Quality, Risk and Project Management Systems II (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Projektet omhandlede informationssystemet i en fødevarevirksomhed. Virksomhedens informationssystem blev analyseret og illustreret gennem anvendelse af dataflowdiagrammer. Det fremgik bl.a., at centrale (fælles) oplysninger var placeret decentralt på papirform. Konsekvensen var et voldsomt kommunikationsbehov med mange fejldispositioner som resultat. Som løsning blev der skitseret et nyt informationssystem i form af tabeller, skærmbilleder og rapporter og løsningen blev illustreret vha. en prototype. Endelig blev de økonomiske konsekvenser af forslaget vurderet.
 • Projektet omhandlede en supermarkedskædes forsyningskæde af frugt og grønt, hvor den indledende analyse fokuserede på håndteringen af produkterne, hvordan samarbejdet og kommunikationen mellem ledende fungerede samt systemer, som blev brugt i forbindelse med ordrehåndteringen. Som resultat af denne analyse, blev der udviklet en forecasting-model som skulle sikre præcisering, mindske spild og leve op til efterspørgslen fra kunderne.

3. SEMESTER

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

Eksempel PÅ PROJEKTEMNE PÅ 3. SEMESTER

 • Med udgangspunkt i en analyse af en produktionsvirksomhed blev det vurderet, at det var væsentligt at reducere leveringstiden og omkostningsniveauet for at fastholde virksomhedens konkurrenceevne. En analyse af montage og udviklingsfunktionerne pegede på en række potentielle forbedringer ved et øget samarbejde med underleverandører. Udvalgte underleverandører blev inddraget i analysen og udviklingsarbejdet, som resulterede i opstilling af et koncept for samarbejdet med leverandører om udvikling og indkøb. Endvidere blev den økonomiske konsekvens af forslaget vurderet.


4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et industrielt problem gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)


MERE INFO OM operations and supply chain management?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


læs mere om dine muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde