Operations and Management Engineering, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

OPERATIONS AND MANAGEMENT ENGINEERING UDBYDES IKKE EFTER 2021. UDDANNELSEN VIL IMIDLERTID FORTSÆTTE UÆNDRET INDTIL DA.

”UDDANNELSEN INDEHOLDER FAG OM HELE FORSYNINGSKÆDEN I PRODUKTIONS- OG SERVICEORGANISATIONER, OG GIVER EN GOD FORSTÅELSE FOR BÅDE DRIFTS- OG UDVIKLINGSMÆSSIGE FUNKTIONER I PRIVATE OG OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER”

Casper Selmer Frandsen, studerende

Civilingeniøruddannelsen i Operations and Management Engineering (Værdikæder og Teknisk Ledelse) er bygget op omkring en række centrale temaer:

 • Udvikling og konfigurering af virksomhedens globale værdikæder
 • Supply chain management
 • Anvendelse af teknologier i virksomhedens supply chain
 • Teknologiledelse og innovation
 • Samspillet mellem teknologier, værdikæder og organisering

Udover teoretisk viden opnår du også praktisk erfaring, da uddannelsen gennemføres i tæt samspil med erhvervslivet og konkrete virksomheder. I løbet af de to første semestre samarbejder du og din projektgruppe typisk med virksomheder i forbindelse med semesterprojekterne. Du bruger ca. halvdelen af din studietid på kurser (og andre opgaver) og den anden halvdel på projektarbejde med din projektgruppe. På 3. semester har du mulighed for fx at tage på virksomhedsophold og få praktisk erfaring med arbejdsopgaver og arbejdsgange i den virkelige verden.

Uddannelsen er engelsksproget og foregår i et internationalt miljø, der kan give dig stærke sproglige og interkulturelle kompetencer, som kan komme dig til gode i din fremtidige karriere.

Som et led i uddannelsen vil du have mulighed for at deltage i gæsteforelæsninger med dygtige og relevante personer fra erhvervslivet, hvilket kan give dig et indblik i den praktiske anvendelse af teori og forskning samtidig med, at du kan udvide dit netværk.

KOMBINATIONEN AF KURSER, GÆSTEFORELÆSNINGER OG PROJEKTARBEJDE GIVER DIG EN ATTRAKTIV FAGLIG PROFIL

1. SEMESTER

På dit første semester arbejder du med udvikling og konfigurering af virksomhedens værdikæder fx i forbindelse med outsourcing og offshoring af dele af en virksomheds værdikæde. Dette kan belyses fra flere forskellige perspektiver som eksempelvis et teknologisk, et procesmæssigt eller et organisatorisk perspektiv. Baggrunden for dette fokus er den stigende globalisering af virksomhedens værdikæde, som betyder, at mange virksomheders produktion og kunder er spredt over hele verden.

Du vil både i undervisningen og i semesterprojektet arbejde med håndtering af konsekvenserne og udfordringerne ved globaliseringen for virksomhedernes globale forretningssystemer og forsyningskæder ud fra en analytisk, ingeniørmæssig tilgang.

PROJEKT

 • Operations Management and Supply Chain Configuration – an Integrative Approach (15 ECTS)

KURSER

 • Supply Chain Configuration (5 ECTS)
 • Researching Business Systems (5 ECTS)
 • Operation, Innovation and Organisational Configuration (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Vurdering af en given virksomheds parathed for outsourcing
 • Implementering af RFID i virksomhedens værdikæde
 • Forholdet mellem produktion og innovation – kan du offshore eller outsource én aktivitet i virksomhedens værdikæde uden at påvirke virksomhedens andre aktiviteter?

2. SEMESTER

På andet semester arbejder du med konkrete metoder og teknologier til optimering og forbedring af virksomhedens globale forsynings- og værdikæde. Du får værktøjer, teknologier og metoder, der kan sikre, at virksomheden har en sammenhængende og integreret forsyningskæde, der gennem anvendelse af de nyeste teknologier skaber værdi for både kunder og virksomheden selv. Du bliver i stand til at håndtere disse udfordringer med udgangspunkt i en ingeniørmæssig tilgang til optimerings- og forbedringsopgaven.

PROJEKT

 • Integrating Operations Management and Supply Chain Methods (15 ECTS)

KURSER

 • Supply Chain Technologies (5 ECTS)
 • Operations, Innovation and Organisational Improvement: Implementation Models and Tools (5 ECTS)
 • Management Systems (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Logistikudvikling i en global servicevirksomhed
 • Optimering af leverandørsamarbejde i forbindelse med teknologisk innovation
 • Samspillet mellem produkt- og produktionsudvikling

3. SEMESTER

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • skrive en videnskabelig artikel
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Sales and Operational Planning: Building the framework for application in an Engineer-To-Order environment
 • Industrial Service Portfolio Design for Additive Manufacturing
 • Airline Satisfaction and Value Creation at Copenhagen Airport

4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Leveraging Big Data application in Spare Parts Demand Planning
 • Process simulation modelling of the transition from open to robotic surgery
 • The optimal placement of facilities: a facility location model in the pork industry

MERE INFO OM operations and management engineering?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

 

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde