Operations and Innovation Management, Civilingeniør

Operations and Innovation Management, civilingeniør

Operations and Innovation Management, civilingeniør

Kunne du tænke dig at være en af de fremtidige civilingeniører, som skal matche udviklingen og fremtidens krav inden for innovative ledelsesformer? Så er civilingeniøruddannelsen i Operations and Innovation Management (Værdikæder og Innovationsledelse) noget for dig. Det 21. århundrede stiller krav til udvikling af nye koncepter for fremtidens produkter og produktionsformer i en globaliseret verden. Dette kræver en international forståelse og innovativ kombination af nye og tilpassede teknologier. For at det kan fungere i praksis, kræver det indsigt i løsninger og ledelsesformer, der matcher fremtidens krav til virksomheder og organisationer på det globale marked.

OBS! Der optages ikke studerende på denne uddannelse fra 2020

BEMÆRK

Operations and Innovation Management er fra optaget 2019 blevet oprettet som specialisering under den nye sammenlagte uddannelse Management Engineering. Læs mere her:

Management Engineering

 

”UDDANNELSEN GIVER DIG IKKE KUN TEORETISK VIDEN, MEN KLÆDER DIG PÅ TIL ERHVERVSLIVET”

Peter-Emil Iversen, tidligere studerende, nu Senior Consultant ved NNIT

På civilingeniøruddannelsen i Operations and Innovation Management får du praktisk erfaring med og teoretisk indsigt i internationale forhold vedrørende strategi-, innovations- og forandringsprocesser. Uddannelsen fokuserer specielt på at udvikle, drive og vedligeholde forretningssystemer og giver dig en afbalanceret analytisk, systemisk og ledelsesmæssig indsigt i uddannelsens fagområde.

Operations and Innovation Management er en 2-årig, engelsksproget kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Uddannelsen er bygget op omkring en række centrale temaer, hvor du på det sidste semester har mulighed for at specialisere dig inden for et selvvalgt emne og meget gerne i tilknytning til aktuel forskning.

”I SPECIALET ARBEJDEDE JEG MED AT KOMBINERE ET VISUELT KANBANSYSTEM MED ET ERP-SYSTEM HOS VIRKSOMHEDEN AMERICAN POWER CONVERSATION”

Kenneth Thomsen, tidligere studerende, nu indkøbschef hos Uni-Chains i Vejle

Uddannelsen udbydes internationalt og al undervisning foregår derfor på engelsk. Som studerende kommer du derfor til at færdes i et spændende, internationalt studiemiljø med undervisere og medstuderende fra alle dele af verden.

Du bliver igennem hele uddannelsen opfordret til samarbejde med erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på udfordringer i relation til værdikæder og innovationsledelse. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye kreative løsningsmodeller.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

”DET ER SPÆNDENDE, AT PROJEKTERNE BLIVER MERE KOMPLEKSE OG FOKUSERER PÅ MERE STRATEGISKE PROBLEMSTILLING. DET ER UDFORDRENDE, MEN GØR OGSÅ AT LØSNINGERNE VI UDVIKLER BLIVER MERE LANGSIGTEDE”

LOUISE JENSEN, STUDERENDE

Som færdiguddannet civilingeniør i Operations and Innovation Management har du en solid teoretisk og praktisk viden inden for fagområdet. På et højt internationalt niveau kan du forstå og analysere komplekse problemstillinger i virksomheder, og på baggrund af din viden om teknologi, organisation og ledelse kan du designe og implementere innovative løsninger. Dette giver dig gode jobmuligheder i både ind- og udland.

Du kan arbejde med fx:
•    Ledelse af danske produktionsselskaber globalt
•    Optimering og udvikling af virksomhedens globale værdikæder
•    Ledelse af globale it-projekter
•    Ledelse af offshore- og outsourcingprojekter
•    Forskning


Se brochuren om uddannelser inden for Globale Forretningssystemer (pdf):LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ OPERATIONS AND INNOVATION MANAGEMENT

testimonials


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.
 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Strategisk planlægning og ledelse
  • Globalisering og ledelse af globale værdikæder
  • Business intelligens og måling af global performance
  • Planlægning og ledelse af teknologiske og organisatoriske forandringer