Operations and Innovation Management, cand.tech.

Fagligt indhold

Fagligt indhold

KANDIDATUDDANNELSEN OPTAGER IKKE NYE STUDERENDE FRA 2019

Denne kandidatuddannelse optager ikke nye studerende, men du kan måske være interesseret i andre AAU-uddannelser inden for samme interessefelt i stedet. Se:

Nuværende studerende fortsætter på uddannelsen som planlagt.

VED GRUPPEBASERET PROJEKTARBEJDE KAN FLERE DRAGE NYTTE AF DEN ENKELTES KOMPETENCER OG PÅ DEN MÅDE KAN I ALLE STÅ STÆRKERE

På Operations and Innovation Management (Værdikæder og Innovationsledelse) følges AAU’s undervisningsmodel, også kendt som den problembaserede læringsmodel (PBL).

Omdrejningspunktet er, at du og din gruppe bliver involveret i løsningen af virkelighedens problemer for virksomheder i interdisciplinære teams. Derfor er den engelsksprogede uddannelse – der består af fire semestre – baseret på en kombination af undervisning, kursusarbejde, workshops og semesterprojekter i grupper.

På 1. og 2. semester bruger du halvdelen af din studietid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper - som oftest i tæt samarbejde med relevante virksomheder. I projekterne kommer du til at gå i dybden med komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger. På 3. semester sammensætter du selv dine moduler med fx et virksomhedsophold eller et studieophold i udlandet. Du afslutter din kandidatuddannelse med et speciale, som færdiggøres på 4. semester.

Uddannelsen Operations and Innovation Management klæder dig på til at arbejde i spændingsfeltet mellem teknologi, forretningsskabelse og ledelse af virksomhedens værdikæder. Uddannelsen giver dig tekniske redskaber til at drive, udvikle og implementere forretningsfokuserede leverancesystemer og værdikæder i en global kontekst.

Igennem uddannelsen opnår du både teoretisk viden og praktisk erfaring inden for bl.a. modellering, udvikling, implementering og drift af virksomhedens centrale forretningssystemer og -processer.

PROJEKTARBEJDET GIVER MULIGHED FOR AT LØSE VIRKELIGE PROBLEMSTILLINGER I SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER

Kontakten til erhvervslivet er en væsentlig del af uddannelsen, og mange projekter og opgaver foregår i samarbejde med virksomheder, hvilket giver dig god mulighed for at kombinere teori og praksis.

Du lærer om fx:

 • Design og ledelse af globale forretningssystemer og værdikæder
 • Metoder og værktøjer til studier af forretningssystemer
 • Global produktionsudvikling og -strategi
 • Global innovations- og teknologiledelse
 • Forandringsledelse
 • Strategi
 • Organisation
 • Markedsskabelse
 • Udvikling og forbedring af nøgle processer

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

På 1. og 2. semester bruger du halvdelen af din studietid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper. 3. semester giver dig mulighed for fx virksomhedsophold eller et studieophold på et udenlandsk universitet, og herefter afslutter du din kandidatuddannelse med dit kandidatspeciale på 4. semester.

1. SEMESTER

På dit første semester arbejder du med ledelse og udvikling af virksomhedens globale værdikæder. Baggrunden for dette fokus er den stigende globalisering af virksomhedens værdikæde, der fx medfører, at en virksomheds udviklingsaktiviteter ligger i Danmark, produktionen i Kina, mens kunderne er på det globale marked.

Du vil både i undervisningen og semesterprojektet arbejde med, hvordan man håndterer de konsekvenser, globalisering kan have for virksomhedernes forretningssystemer.

PROJEKT

Designing Global Business Systems and Value Chains (or Integrated Solutions) (15 ECTS)

KURSER

 • Methods and Tools for Business Systems Studies (5 ECTS)
 • Managing Global Business Systems and Value Chains (5 ECTS)
 • Operations Development and Strategy (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Udvikling af Key Performance Indicators i en global værdikæde
 • Implementering af IT i et globalt service network
 • Udvikling af en struktureret proces for samarbejde med leverandører


2. SEMESTER

På 2. semester arbejder du med globaliseringens betydning for virksomhedens innovation og forretningsskabelse. Globaliseringen af virksomheden omfatter ikke kun produktion, men også virksomhedens innovative aktiviteter. Dette semester fokuserer på globalisering og innovation, og dermed på, hvordan den globale virksomhed kan styrke sin innovationsevne.

PROJEKT

 • Global Innovation and Technology Management (15 ECTS)

KURSER

 • Innovation and Change Management (5 ECTS)
 • Strategy, Organisation and Market Creation (5 ECTS)
 • Engineering Key Processes (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Videndeling og innovation i en global værdikæde
 • Idéskabelse i virksomhedens globale innovationsproces
 • Udvikling af en innovativ forretningsmodel
 • Åben innovation i virksomhedens globale værdikæde

3. SEMESTER

Du sammensætter selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine egne interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (langt afgangsprojekt). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.


4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, du finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

SPECIALE

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ SPECIALEEMNER

 • Business Process Design in an Offshoring Setup Continuous Improvements and Optimisations in a Procurement Function
 • Upstream Supply Chain: Et konceptuelt framework til at reducere bullwhip effekten
 • How Ideation Techniques Influence Innovation
 • Fostering Innovation in Product Management by Effective Idea Management Process

 

MERE INFO OM operations and innovation management?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


LÆS MERE OM DINE muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Specialiseringer
Læs mere om uddannelsen

Sprog

 • Engelsk

By

 • København

Status

 • Optager ikke nye studerende fra 2019

Se Studieordningen