Operations and Innovation Management, cand.tech.

Operations and Innovation Management, cand.tech.

Operations and Innovation Management, cand.tech.

KANDIDATUDDANNELSEN OPTAGER IKKE NYE STUDERENDE i 2021

Denne kandidatuddannelse optager ikke nye studerende, men du kan måske være interesseret i andre AAU-uddannelser inden for samme interessefelt i stedet. Se:

Nuværende studerende fortsætter på uddannelsen som planlagt.

 

Har du lyst til at arbejde med ledelse i en internationalt orienteret virksomhed, hvor din rolle er at analysere, forstå og løse de udfordringer, der opstår med virksomhedens værdikæder og forretningssystemer i forbindelse med globalisering og teknologisk udvikling?

”VI BRUGER TEORIEN TIL AT DISKUTERE PROBLEMSTILLINGER FRA DET VIRKELIGE LIV, HVILKET, JEG SYNES, ER ENORMT GIVENDE I FORHOLD TIL AT FORSTÅ TEORIEN I PRAKSIS OG TIL AT KUNNE FORHOLDE SIG KRITISK OG ÅBENT OVERFOR NYE MÅDER AT DRIVE VIRKSOMHED PÅ”

Raymond C. Ortiz, studerende

Kandidatuddannelsen som cand.tech. i Operations and Innovation Management (Værdikæder og Innovationsledelse) er en 2-årig, engelsksproget kandidatuddannelse, der læses på AAU CPH. Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper

Som cand.tech. i Operations and Innovation Management (Værdikæder og Innovationsledelse) får du kompetencer til at analysere, forstå og løse udfordringer forbundet med globalisering af virksomheders værdikæder og forretningssystemer.


MED EN CAND.TECH. OPNÅR DU SPECIALISERET VIDEN

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelor baggrund end en ingeniøruddannelse.

Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil. Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, du som studerende har tilegnet dig gennem din bacheloruddannelse. Dette bevirker, at du som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden.

Som færdiguddannet cand.tech. i Operations and Innovation Management har du en solid teoretisk og praktisk viden inden for fagområdet. På et højt internationalt niveau kan du forstå og analysere komplekse problemstillinger i virksomheder, og på baggrund af din viden om teknologi, organisation og ledelse kan du designe og implementere innovative løsninger. Dette giver dig gode jobmuligheder i både ind- og udland.

Du kan arbejde med fx:
•    Ledelse af danske produktionsselskaber globalt
•    Optimering og udvikling af virksomhedens globale værdikæder
•    Ledelse af globale it-projekter
•    Ledelse af offshore- og outsourcingprojekter
•    Forskning.


LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ OPERATIONS AND INNOVATION MANAGEMENT

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet uddannelsen.

STUDIEBYEN København

Aalborg Universitet København (AAU CPH) er en del af Aalborg Universitet og ligger i Københavns Sydhavn tæt på hovedstadens centrum. Som studerende på AAU CPH har du derfor rig mulighed for at benytte dig af byens mange bolig-, kultur- og fritidstilbud.

Aalborg Universitet København er en forholdsvis ny campus med et innovativt studie- og læringsmiljø, internationalt fokus og tæt samarbejde med virksomheder, hvoraf flere holder til direkte på campus.

Samlet er ca. 3.700 studerende tilknyttet AAU CPH's mange spændende bachelor- og kandidatuddannelser inden for humaniora, de tekniske- og naturvidenskabelige fag samt samfundsvidenskab.

Læs mere om at leve som studerende i København.


 

Læs mere om uddannelsen

Sprog

  • Engelsk

By

  • København

Status

  • Optager ikke nye studerende fra 2019

Se Studieordningen

Du får viden om

  • Strategisk planlægning og ledelse
  • Innovations- og teknologiledelse
  • Teknologiske og organisatoriske forandringer
  • Forandringskompetance - organisatorisk design