Networks and Distributed Systems, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

På denne side har vi samlet korte beskrivelser af semestrene på Networks and Distributed Systems. Her kan du også finde eksempler på projekter på de forskellige semestre.

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Networks and Distributed Systems. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.

1. semester; Netværk og distribuerede processer

På 1. semester er hovedtemaet videnskabeligt arbejde, hvor der er fokus på at den studerende skriver en videnskabelig artikel i samarbejde med andre studerende. Derudover skal der skrives et projekt. Projekterne har ofte netværk som emne, hvor der eksempelvis skal designes et netværk, der kan bruges i krævende situationer. Netværket skal for eksempel bruges til at håndtere kommunikationen mellem instrumentbrættet og gearkassen i en bil. Det kan også være et større distribueret system. For eksempel i samarbejdende robotter, hvor man skal tage hensyn til at netværket kan være upålideligt, så robotterne i perioder mister kontakten til hinanden.Resultaterne skal præsenteres på en konference på Aalborg Universitet, og der er ligeledes tradition for at udvalgte projekter skal præsenteres på internationale konferencer, hvor der deltager forskere fra hele verden.

Projekteksempler fra 1. semester

 • Kommunikationsnetværk til sværmrobotter
 • Realtidsnetværk over IP protokol
 • Netværk til satellitkommunikation
 • Intelligent styring af kapacitet i trådløse netværk
 • Intelligente netværk i katastrofeområder
 • Kontrolsystemer til mark-robotter

Kursuseksempler

 • Systemidentifikation
 • Netværk
 • Strukturerede designmetoder
 • Videnskabelige metoder og kommunikation 

2. semester; Design af et distribueret system

På 2. semester kommer du til at arbejde med at designe et større distribueret system, hvor mange delsystemer skal kommunikere og spille sammen for at få det til at gå op i en højere enhed.

Hvordan får jeg robotter til at arbejde sammen? Hvordan designes en trådløs enhed, der skal overleve 30 år, støbt ind i beton? Hvordan sikrer jeg, at software og hardware i min satellit virker som det skal, inden satellitten sendes op? På 2. semester vil du beskæftige dig dels med teori og metode og dels med praktisk arbejde, som gør dig i stand til at arbejde med de førnævnte problemstillinger. Ofte tager et projekt udgangspunkt i et praktisk problem fra en virksomhed eller fra et forskningsprojekt. Kravene omhandler tit funktionalitet, kapacitet, kvalitet og pålidelighed. Udfordringen er at designe disse netværk, samtidig med at funktionaliteten er i top på trods af eksempelvis lav batterikapacitet. 

Projekteksempler fra 2. semester

 • Routing i trådløse ad-hoc netværk mellem biler
 • Lokalisering i trådløse netværk
 • Analyse af trafik på netværk
 • Trådløse sensornetværk til opsamling af seismografiske data

Kursuseksempler

 • Soft computing
 • Trådløs kommunikation 2
 • Fejl-tolerance i netværk og distribuerede systemer
 • Entreprenørskab og innovation 

3. semester; Performance analyse og netværksplanlægning

På 3. semester begynder du for alvor at specialisere dig, og mange studerende vælger at bruge både 3. og 4. semester på at koncentrere sig om deres specialer. Hvad du vælger afhænger meget af dine interesser, men typisk går man her i dybden med enten analyse eller netværksplanlægning.

På 3. semester, på overbygningen, fokuseres der som sagt meget på analyse. Analysen kan handle om at undersøge, hvordan et stort system håndterer krævende situationer, hvor der er flere faktorer i spil på samme tid. Det kan eksempelvis være, hvordan et alarmsystem reagerer på angreb fra virus. Hvad der sker, hvis syv komponenter på et fly går i stykker uafhængigt af hinanden? Eller hvordan ser fremtidens bredbåndsnetværk ud?

For at kunne udføre sådan en analyse, kræver det stor teoretisk indsigt. Denne teoretiske viden, som både omhandler tekniske og statistiske discipliner, vil semesteret naturligvis også præsentere.

Foruden analyse kan man også vælge at fokusere på netværksplanlægning. Så vil det være emner som; Hvordan ser fremtidens bredbåndsinfrastruktur ud? Hvordan spiller trådede og trådløse teknologier sammen? Dette vil du selvfølgelig også få læring i gennem semesterets kurser.

Projekteksempler fra 3. semester

 • Energistyring i trådløse sensornetværk
 • Intelligente Trafik Systemer
 • Udvikling af system til IP-telefoni og video.
 • Navigationssystem for fodgængere
 • Optimering af gravelængder i netværksplanlægning
 • Totalplan for et bredbåndsnetværk på Island

Du kan også vælge at tage til udlandet på dette semester, enten for at læse på et udenlandsk universitet eller for at tage et semester i praktik på en virksomhed.

Kursuseksempler

 • Hybride systemer
 • Markov modeller 2
 • Diskrete event systemer
 • Distribuerede systemer management og sikkerhed
 • Netværksplanlægning og -design

4. semester; Speciale

4. semester er afsat til at skrive speciale. Der er stor valgfrihed, og du kan selv vælge, hvad du vil tage udgangspunkt i. Det kan eksempelvis være i et forskningsprojekt, eller i dine egne og vejleders gode ideer.

Der er ikke kurser på 4. semester, da det udelukkende fokuserer på specialeskrivning, for det tager tid, og du får med garanti travlt. Du får tilknyttet en vejleder, som hjælper dig med specialet.

Efter specialet vælger de fleste at springe ud i arbejdslivet, men nogle vælger at fortsætte som ph.d.-studerende, hvor de forsker i et nyt spændende emne. Endelig er der også den mulighed at videreudvikle sit projekt, og eventuelt lade det danne grundlag for egen virksomhed?

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde